Kategórie

Plávajúca podlaha

Plávajúca podlaha je stále jednou z najvyhľadávanejších typov podlahovej krytiny. Je to najmä vďaka dobrej cenovej dostupnosti a tiež vďaka jednoduchej údržbe a inštalácii, ktorú bez väčších problémov zvládnete doma aj sami.

Plávajúca podlaha – výhody a nevýhody

Plávajúca podlaha je podlaha, ktorá nie je pevne spojená s podkladom. Z toho plynie jedna z jej dôležitých výhod a tou je jej možná výmena v prípade, že sa rozhodnete pre iný typ podlahy. Tým, že nie je pevne spojená s podkladom, nebude výmena príliš namáhavá a nebude vyžadovať ani príliš veľké stavebné zásahy.

Okrem toho, plávajúca podlaha je oproti niektorým iným druhom podlahy v skutočnosti teplejšia, čo tiež do veľkej miery hrá v jej prospech. Plávajúce podlahy sú však obľúbené aj vďaka svojej dlhej životnosti (až do 30 rokov) a odolnosti voči vplyvu chemických prípravkov.

No na druhej strane, popri toľkých výhodách, ktoré plávajúca podlaha ponúka, nájdeme aj viaceré nevýhody. Jednou z nich je potreba premyslieť si, či miestnosť, do ktorej chceme plávajúcu podlahu namontovať, nebojuje s vlhkosťou. Takouto miestnosťou je napríklad kúpeľňa.

Miestnosť, v ktorej sa plávajúca podlaha nachádza, by nemala byť vystavovaná častému poškodeniu, ako napríklad v kuchyni, kde sa nachádzame často a podlahe hrozí poškodenie ostrými predmetmi. Nevýhodou tiež je, že izolácia voči teplu, hluku a spomínanej vlhkosti je nižšia.

Ako delíme plávajúce podlahy

Najznámejším typom plávajúcej podlahy je laminátová podlaha, pričom odlišujeme jej dva typy.

DPL, čiže priamy laminát je lacnejším variantom, ktorý je zložený z dvoch vrstiev imitujúcich mramor alebo drevo. Tým, že je menej odolná, hodí sa do miestností s menším zaťažením.
Druhým typom je HPL laminátová plávajúca podlaha, ktorú tvoria tri vrstvy. Jednou z nich je vrstva so silným filmom zvyšujúca jej pevnosť a tvrdosť. Preto sa hodí aj do miestností s vyšším zaťažením.

Pred montážou plávajúcej podlahy

Prvým bodom, ktorý je potrebné dodržať pred montovaním podlahy je jej aklimatizácia do nových podmienok vášho obydlia. Ešte zatvorené balenia podlahy nechajte aspoň dva dni v miestnosti, do ktorej ju budete montovať. Dôležité je, aby bol povrch starej podlahy rovný. V opačnom prípade poslúži samonivelačná stierka, ktorá povrch zarovná do požadovanej rovnosti.

Takisto treba dbať na suchosť a čistotu podkladu a v prípade, že sa plávajúca podlaha bude klásť na betón alebo dlažbu, treba svoju pozornost upriamiť aj na izoláciu. Na izolovanie danej plochy sa používa fólia proti prenikaniu vlhkosti. Jej jednotlivé časti sa rozprestrú po dĺžke s prekryvom asi 20 centimetrov.

Ako zabrániť prenikaniu vlhkosti

Na izolačnú fóliu sa kladie teploizolačná vrstva, ktorá slúži ako zábrana voči vlhkosti, no tiež môže nahrádzať zarovnanie plochy. Technický korok sa považuje za jeden z najlepších izolačných materiálov pod podlahu a to vďaka viacerým svojim vlastnostiam. Jeho tepelná vodivosť je nízka a vlhkosť naň nevplýva. Napriek mechanickému zaťaženiu, vplyvu vlhka i tepla si zachováva svoj tvar, nezmršťuje sa ani nerozširuje.

Plávajúca podlaha - montáž

Keď sa montuje plávajúca podlaha, vyžaduje sa najmä presnosť, trpezlivosť a z časti aj estetické cítenie. Treba si všímať aj to, odkiaľ budú na podlahu dopadať slnečné lúče. Ideálne je, ak sú dosky položené po dĺžke, súbežne s dopadajúcim slnečným svetlom. Montáž sa zvyčajne začína v ľavom rohu a postupuje podľa pokynov výrobcu. Na konci radu je potrebné dosku odrezať a začať ďalší rad.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)