Kategórie

Plechová krytina - všetky potrebné informácie

Už niekoľko rokov dozadu sa medzi materiály používané na pokrytie strechy zaradil plech. Zo začiatku nemala strešná krytina z plechu veľa prívržencov, no s postupom času a s prihliadnutím na jej vlastnosti, vývojové vylepšenia a v neposlednom rade i na finančnú nenáročnosť, si ju obľúbilo množstvo ľudí.

Plechová krytina - Výhody verzus nevýhody

Výhody

Medzi všeobecne známe výhody plechovej strechy patria ľahkosť materiálu, úspora dreva pri zhotovení krovu, kratšia doba montáže, nulová nasiakavosť, minimálne nároky na údržbu, vysoká životnosť, množstvo farieb a viacero formátov zhotovenia.

Tým, že je plechová krytina približne desaťkrát ľahšia ako ťažké krytiny, nevyžaduje drevo, ktoré sa vyznačuje väčšou únosnosťou. Preto je vhodná najmä k rekonštrukciám starších domov, kde by bola potreba výmena krovu v prípade použitia ťažkých krytín. Doba montáže sa tiež skracuje zhotovením väčších formátov, ktoré sa ľahko a rýchlo ukladajú.

A v neposlednom rade môžeme k podstatným výhodám zaradiť tiež aj nepórovitosť materiálu, ktorý prispieva k nulovej nasiakavosti a tým aj väčšej odolnosti a dlhej životnosti. Pri stavbe so strechou s menším sklonom je vo väčšine prípadov vhodná práve plechová strecha. Je využiteľná pri sklonoch už od 8°. Pri 15-tich stupňoch sa používa krytina z vlnitého plechu a plechov podobných tvaru škridlových krytín a rovinné dosky z plechu sa používajú pri strechách so sklonom približne 30°.

Nevýhody

K nevýhodám plechovej strechy, ktoré môžu byť rozhodujúce pri voľbe, sú vysoký difúzny odpor a tepelnoizolačné vlastnosti. Difúzny odpor je schopnosť prepúšťať vodnú paru. To znamená, že síce neprepustí paru dnu, ale ani von. Väčšina vodnej pary potom zostáva v hydroizolácii, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť pleseň. Preto výrobcovia odporúčajú vytvorenie dostatočnej vetracej medzery medzi paropriepustnou fóliou a strešnou krytinou. K ďalším negatívam mnohí zaraďujú tepelnoizolačné vlastnosti plechovej strechy. Plech omnoho horšie udržiava teplo ako ťažké krytiny, preto úspora energie nie je až taká vysoká.

Väčšiu hlučnosť pri daždi tiež mnohí zaraďujú medzi nevýhody plechovej strechy. Ak je však strecha správne zateplená, ide o neopodstatnenú námietku, nakoľko hydroizolácia má okrem tepelnoizolačných vlastností aj zvukoizolačné. Hlučnosť tiež znižuje aj profilovanie samotnej krytiny. Toto však neovplyvňuje hlučnosť pri silnom vetre. Pokiaľ vietor dosahuje vysokú intenzitu, môže plech nadvihnúť aj do niekoľkých centimetrov. Ten pri spätnom sadaní vydáva silné zvuky. Bežné riešenie spočíva v priskrutkovaní jednotlivých pásov, čo ale znamená ďalšie narušenie povrchu. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj tesniace akustické pásy, ktoré je vhodné inštalovať zároveň s pokládkou strešnej krytiny.

Vrstvy plechovej strechy

K dosiahnutiu určitej úrovne kvality a vlastností, musí plechová strecha obsahovať minimálne vrstvy, ktoré sú:
- oceľový plech,
- antikondenzačná vrstva,
- dve vrstvy zinkového povlaku,
- vrstva pasivácie,
- vrstvy základného náteru,
- vrstvy vrchného laku,
- vrstva ochrannej PVC fólie.

Každý výrobca sa odlišuje hrúbkou, kvalitou, a počtom jednotlivých vrstiev, od čoho je odvodená aj samotná cena.

Zásady prepravy, skladovania a montáže

Všetky tieto tri etapy si vyžadujú konkrétny postup. Pokiaľ sa nedodrží, tak môže dôjsť k poškodeniu strešnej krytiny a následne k nespokojnosti klienta.

Preprava a skladovanie plechovej krytiny

Strešná krytina je spravidla dodávaná na paletách a krytá buď ochrannou plastovou doskou alebo stálofarebnou plachtou prepúšťajúcou vzduch. Pokiaľ nie je namontovaná približne do dvoch týždňov, je potrebné vytvoriť na paletách spád podložkami v dostatočnej vzdialenosti od zeme, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu. Pokiaľ sa neplánuje namontovať ani po dobu jedného mesiaca, je potrebné jednotlivé plechové pásy preložiť lištami, ktoré zabezpečia ničím nerušenú cirkuláciu vzduchu. Ideálne je, ak sa strešná krytina skladuje v uzavretých, suchých a dostatočne vetraných priestoroch, kde nedochádza k výkyvom teplôt. Samozrejme povrch, na ktorom sa bude krytina skladovať by mal byť rovný, aby nedošlo k deformáciám.
V prípade nesprávnej prepravy či skladovania sa zvyšuje riziko poškodenia strešnej krytiny.

Montáž plechovej krytiny

V prípade vzniku akýchkoľvek mechanických poškodení či dodatočných rezov, je potrebné ihneď tieto miesta ošetriť korekčným lakom alebo sprejom a tým zabezpečiť ich zakonzervovanie. Na rezanie, strihanie či iné korekčné úpravy sa neodporúča použiť rotačnú brúsku s brúsnym kotúčom. Miesta rezu by začali korodovať červenou hrdzou a kaz sa bude postupne zväčšovať. Na tieto úpravy možno použiť jedine ručné nožnice na plech, okružnú pílu s rezným kotúčom na to určeným, prípadne vibračný nôž.

Pri našľapovaní na krytinu sa odporúča využiť mäkké podrážky na topánkach, pričom sa musia neustále kontrolovať, aby sa na nich nezachytili žiadne kovové piliny, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Samotné upevnenie plechov zabezpečujú samorezné skrutky s hliníkovou a EPDM podložkou. Ich počet závisí na členitosti a zložitosti samotnej strechy, avšak v priemere je to 5-8 skrutiek na m2.

Niektorí výrobcovia však prichádzajú na trh už so zámkovým systémom, kde sa nevyžadujú žiadne skrutky, ale strešný systém do seba presne zapadá a tak nedochádza k perforácií krytiny.


Fotografie: Thinkstock.com

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)