Čo obsahuje projekt domu?

  • 28.07.2022

Túžite po bezproblémovej výstavbe a ľahkej adaptácii vášho rodinného domu? Profesionálne vypracovaný projekt rodinného domu vám to umožní. Predstavuje časť stavebného projektu, ktorý je základom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň je vhodný aj k samotnej realizácii stavby. Priblížime vám podstatné informácie o tom, čo obsahuje projekt domu, medzi akými projektami sa môžete rozhodovať a tiež aká je cena projektu rodinného domu.

čo obsahuje projekt domu
Zdroj foto: Canva

Druhy projektov domov

Projektovú dokumentáciu vypracovávajú profesionáli, či už architekti alebo stavební inžinieri. Pri rozhodovaní sa o projekte domu si môžete vybrať medzi dvoma základnými druhmi:

katalógový projekt domu – je svojím rozsahom vhodný a použiteľný pre územné konanie, stavebné konanie a tiež samotnú realizáciu stavby. Stačí, ak si vyberiete jeden projekt rodinného domu z už hotovej ponuky. Veľkou výhodou je, že niektoré projekty môžu byť už časom overené a môžete si ich pozrieť aj v hotovej podobe.

projekt domu ušitý na mieru – teda individuálne projekty domov sú podstatne drahším riešením, keďže si vyžadujú omnoho viac práce architekta a ďalších profesionálov pri riešení vašich požiadaviek. Výhodou je, že máte zaručenú originalitu a jedinečnosť riešenia vášho budúceho bývania.

Čo obsahuje projekt domu?

Kompletná projektová dokumentácia domu sa štandardne vyhotovuje v piatich kópiách, pričom každá kópia projektu domu obsahuje:

projekt architektúry – obsahuje sprievodnú a technickú správu, výkresy, základy, pôdorysy, rez priečny, strechu, krov, podlahy, stavebné detaily, výkaz podláh, strešnej krytiny a dreva.

projekt statiky – obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť, tiež výkaz spotreby materiálu.

projekt ústredného kúrenia – obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, jeho umiestnenia a dimenzie vykurovacích telies.

projekt domového plynovodu – obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a jeho napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

projekt zdravotechniky – taktiež obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a samotné napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

projekt elektrickej inštalácie – obsahuje technickú správu, všetky rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, tiež slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

požiarna správa

Niektoré projekty domov obsahujú aj súpis materiálu, ktorý vám ušetrí čas a námahu pri zisťovaní, čo všetko budete potrebovať a tiež sa vyhnete tomu, že na niečo náhodou zabudnete.

Opýtajte sa používateľov a odborníkov:

Zapojte sa v najväčšom Fóre o bývaní na Slovensku na tému „Projekty domov“

Doplnkové projekty

K projektovej dokumentácii si zvyčajne u architekta môžete objednať aj doplnkové projekty, akými sú napr. projekt garáže, dvoj-garáže, žumpy, centrálneho vysávača, projekt zabezpečenia a dátových sietí a iné.

Inžiniering

V prípade, že nemáte dostatok skúseností či odvahu na vybavovanie na úradoch, môžete sa dohodnúť s architektonickou alebo inžinierskou kanceláriou aj na vybavení územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Kancelárie zvyčajne spolupracujú s ďalším profesionálom, ktorý sa venuje inžinieringu, čo znamená, že sa zaoberá vybavovaním stavebných povolení a územných rozhodnutí. Síce si za túto službu priplatíte, no ušetríte čas a starosti.

Cena projektu domu

V tomto odvetví sa používa voľná tvorba cien a aj preto sa vám v nej môže ťažko orientovať. Cena projektov domov sa vo väčšine prípadov zdá vysoká. Je potrebné si uvedomiť, že do ceny projektu domu sa započítavajú viaceré fixné náklady, ktoré sú pri vypracovávaní projektovej dokumentácie nevyhnutné. Ide o náklady na projektantov, ktorých musí architekt alebo inžinier pri vypracovávaní projektu domu osloviť a následne zaplatiť.

cena projektu domu
Zdroj foto: Canva

Z ceny projektu domu sa musí zaplatiť minimálne päť odborných projektantov, ktorí sa zaoberajú oblasťou stavebnej časti a statiky, vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácií, či požiarnej ochrany. Taktiež je potrebné uhradiť náklady na tlač a kancelárske potreby, keďže všetky výkresy sa tlačia zvyčajne v piatich kópiách.

Väčšina projektantov, či architektov si dáva výkresy tlačiť externe. K finalizácii výkresov sú potrebné aj kancelárske potreby, akými sú napr. dosky, väzby, obálky, či samolepiace fólie. Nesmieme tiež zabúdať na náklady na kanceláriu a energie, ktoré vznikajú pri práci architektovi, či inému projektantovi. S tým súvisia aj náklady na zariadenie kancelárie, akým je počítač, a najmä špeciálne softvéry. Tie sa musia obmieňať približne každé štyri roky.

Okrem všetkých vymenovaných nákladov samozrejme zaplatíte aj za samotnú prácu architekta. Pri malých projektoch sa pohybuje približne v rozmedzí od 50 až do 60 hodín týždenne. Na malom projekte teda pracuje minimálne šesť vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí prinajmenšom odrobia 100 hodín práce. Vzhľadom na to sú vyššie ceny projektov domov naozaj reálne. Cena katalógového projektu rodinného domu je nižšia ako cena individuálneho projektu domu. Nezahŕňa v sebe ďalšie zásahy a úpravy, ktoré cenu v konečnom výsledku navýšia.

Čo ďalej?

Projekt domu je len začiatkom stavby. Treba počítať s tým, že jeho cena je len zlomkom z ceny stavby rodinného domu. Najskôr si preto zariaďte spôsob financovania vašej novostavby. Aby sa nestalo, že sa budete musieť na projekty pozerať len cez ich najnižšiu cenu. Rodinný dom je trvalá investícia do budúcna, zväčša aj na celý život, preto sa nebojte investovať.

Autor článku: redakcia Modrej strechy

Diskusie na tému článku