Zelená strecha: Prečo by ste ju mali vybudovať?

  • 16.03.2024

Vegetačné alebo zelené strechy prinášajú množstvo benefitov. Tento spôsob úpravy strechy nie je len architektonickým výstrelkom, ale v severských krajinách má dlhú históriu. Prečo by ste si ju mali zvoliť a čo všetko obnáša jej vybudovanie?

zelená strecha
Zdroj: Canva

Čo je to zelená strecha?

Skladba zelenej strechy sa skladá z vrstiev, ktoré sú zoradené v špecifickom poradí. Princíp je však stále rovnaký. Vegetačná strecha sa môže použiť na staticky pevné strešné konštrukcie. Pri novostavbách je to jednoduchšie, lebo sa s doplnkovou záťažou počíta od začiatku návrhu a tomu sa prispôsobujú aj stavebné materiály a konštrukcie. Pri rekonštrukciách je to už zložitejšie, avšak pri správnom posúdení statika, sa aj na existujúce strechy (ktoré spĺňajú statické požiadavky) môže osadiť zelená strecha.

zelená strecha svojpomocne

Odporúčame fotoalbum našej používateľky:

Náš doMMM – zelená strecha

Album používateľky @marfushik – Ak sa vám fotoalbum nezobrazuje správne, chyba nie je vo vašom prijímači. Niektorí naši používatelia majú fotoalbumy dostupné len pre registrovaných/prihlásených používateľov

Nízka a vysoká zeleň

Poznáme dva druhy zelených striech – extenzívne a intenzívne. Hlavným rozdielom je hrúbka vrstiev. Extenzívne strechy obsahujú menšiu hrúbku extenzívneho substrátu, čo znamená, že je možné na ňu vysadiť len rastliny s menším zakorenením. Môže to byť tráva, lišajníky, nízke kry, kvety a podobne. Intenzívna strecha má väčšiu hrúbku intenzívneho substrátu a je možné na nej vysadiť aj rastliny a dreviny s hlbším zakorenením a vyššieho vzrastu.

Z čoho sa skladá zelená strecha?

Na zateplenú nosnú stropnú konštrukcia sa ukladá hydroizolácia, parotesná fólia, geotextília, hydroakumulačná a drenážna vrstva, filtračná geotextília, extenzívny alebo intenzívny substrát a vegetácia. Poradie a druh vrstiev si určujú akreditované firmy, ktoré sa venujú zeleným strechám. Na Slovensku nájdete množstvo firiem, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a veľmi dobré výsledky.

Z čoho sa skladá zelená strecha?
Zdroj: iStock

Množstvo výhod

Ohliadnuc od veľmi peknej vizuálnej stránky zelených striech ich výhody spočívajú aj v znižovaní teploty budovy počas letných mesiacov. Na porovnanie si môžeme uviesť príklad: klasický jednopodlažný dom so sedlovou škridlovou strechou (na farbe momentálne nezáleží), ktorý sa nachádza v mestskej štvrti s nedostatkom zelene. Počas letných mesiacov musia majitelia používať klimatizáciu a v exteriéri zavlažovanie alebo vodnú hmlu. Všetky spevnené povrchy v okolí sú rozpálené a s nimi aj strecha. Pocitová teplota v okolí domu a v interiéri je veľmi vysoká.

Odporúčame diskusiu z Fóra:

Zelená strecha – máte reálne skúsenosti?

Teraz si vezmime druhý príklad rodinného domu. Môže byť takisto jednopodlažný, ale s plochou zelenou strechou. Vegetačná strecha zadržiava vodu a zeleň nevytvára rozpálenú sálavú plochu. V interiéri je teplota stála a nezvyšuje sa rapídne pôsobením slnečného žiarenia. Interiér sa ľahko udržiava v príjemnej pohodovej teplote a náklady na chladenie sú oveľa nižšie. Vegetácia na streche znižuje teplotu aj v okolí domu a pobyt v exteriéri je príjemnejší.

Medzi ďalšie výhody patrí aj znižovanie hluku v budove a takisto dobrá požiarna odolnosť. Počas daždivých dní sa do substrátu zachytáva vysoké percento olova, medi a iných látok, čo prispieva k menšiemu znečisteniu podzemnej vody v okolí. Najviac ju oceníte v lokalite s malým podielom zelene a stromov. Bude vám v okolí udržiavať čerstvý vzduch.

Zdroj: iStock

Náklady a údržba zelenej strechy

Starostlivosť o vegetáciu závisí od voľby druhov rastlinstva. Existujú druhy vysádzané na strechu, ktoré nepotrebujú skoro žiadnu alebo minimálnu starostlivosť. Je samozrejmé, že ako každá strecha, aj zelená si občas vyžaduje kontrolu. Raz za rok treba strechu prezrieť a upraviť zeleň. Síce je konštrukcia zelenej strechy nákladnejšia, počas života ušetríte na výdavkoch na vykurovanie a chladenie. Taktiež slúži ako trojnásobná ochrana strešnej konštrukcie voči poveternostným vplyvom.

Autorka článku: Nina Macáková

Zdroj foto: iStock, Canva

Diskusie na tému článku