Plechová strecha: Všetko, čo o nej potrebujete vedieť

  • 21.02.2024

Už niekoľko rokov dozadu sa medzi materiály používané na pokrytie strechy zaradil aj plech. Zo začiatku nemala plechová strešná krytina veľa prívržencov. S prihliadnutím na jej vlastnosti, vývojové vylepšenia a v neposlednom rade i na finančnú nenáročnosť sa však plechová strecha zaradila medzi obľúbené krytiny.

plechová strecha
Zdroj foto: Canva

Výhody plechovej strešnej krytiny

Medzi všeobecne známe výhody plechovej strechy patria ľahkosť materiálu, úspora dreva pri zhotovení krovu, kratšia doba montáže, nulová nasiakavosť, minimálne nároky na údržbu, vysoká životnosť, množstvo farieb a viacero formátov zhotovenia.

Tým, že je plechová krytina približne desaťkrát ľahšia ako ťažké krytiny, nevyžaduje drevo, ktoré sa vyznačuje väčšou únosnosťou. Preto je vhodná najmä k rekonštrukciám starších domov, kde by bola potrebná aj výmena krovu v prípade použitia ťažkých krytín. Doba montáže sa tiež skracuje zhotovením väčších formátov, ktoré sa ľahko a rýchlo ukladajú.

V neposlednom rade môžeme k podstatným výhodám zaradiť tiež aj nepórovitosť materiálu, ktorá prispieva k nulovej nasiakavosti a tým aj väčšej odolnosti a dlhej životnosti. Pri stavbe so strechou s menším sklonom je vo väčšine prípadov vhodná práve plechová strecha. Je využiteľná pri sklonoch už od 8°. Pri 15-tich stupňoch sa používa krytina z vlnitého plechu a plechov podobných tvaru škridlových krytín. Rovinné dosky z plechu sa používajú pri strechách so sklonom približne 30°.

plechová strešná krytina
Zdroj foto: Canva

Plechová strecha a jej nevýhody

K nevýhodám plechovej strechy, ktoré môžu byť rozhodujúce pri voľbe, sú vysoký difúzny odpor a tepelnoizolačné vlastnosti. Difúzny odpor je schopnosť prepúšťať vodnú paru. To znamená, že síce neprepustí paru dnu, ale ani von. Väčšina vodnej pary potom zostáva v hydroizolácii, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť pleseň. Preto výrobcovia odporúčajú vytvorenie dostatočnej vetracej medzery medzi paropriepustnou fóliou a strešnou krytinou.

Za negatívum niektorí považujú tepelnoizolačné vlastnosti plechovej strechy. Plech omnoho horšie udržiava teplo ako ťažké krytiny, preto úspora energie nie je až taká vysoká.

Odporúčame:

Diskusie na tému „Strecha“ v našom Fóre

Väčšiu hlučnosť pri daždi tiež mnohí zaraďujú medzi nevýhody plechovej strechy. Ak je však strecha správne zateplená, ide o neopodstatnenú námietku. Hydroizolácia má okrem tepelnoizolačných vlastností aj zvukoizolačné. Hlučnosť tiež znižuje aj profilovanie samotnej krytiny. Toto však neovplyvňuje hlučnosť pri silnom vetre.

Pokiaľ vietor dosahuje vysokú intenzitu, môže plech nadvihnúť aj do niekoľkých centimetrov. Ten pri spätnom sadaní vydáva silné zvuky. Bežné riešenie spočíva v priskrutkovaní jednotlivých pásov, čo ale znamená ďalšie narušenie povrchu. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj tesniace akustické pásy, ktoré je vhodné inštalovať zároveň s pokládkou strešnej krytiny.

montáž plechovej strechy
Zdroj foto: Canva

Vrstvy plechovej strechy

K dosiahnutiu určitej úrovne kvality a vlastností musí plechová strecha obsahovať minimálne vrstvy:

  • oceľový plech,
  • antikondenzačná vrstva,
  • dve vrstvy zinkového povlaku,
  • vrstva pasivácie,
  • vrstvy základného náteru,
  • vrstvy vrchného laku,
  • vrstva ochrannej PVC fólie.

Každý výrobca sa odlišuje hrúbkou, kvalitou a počtom jednotlivých vrstiev, od čoho je odvodená aj samotná cena plechovej strechy.

Zásady prepravy, skladovania a montáže

Všetky tieto tri etapy si vyžadujú konkrétny postup. Pokiaľ sa nedodrží, môže dôjsť k poškodeniu strešnej krytiny a následne k nespokojnosti klienta.

čierna plechová strecha
Zdroj foto: Canva

Preprava a skladovanie plechovej krytiny

Strešná krytina je spravidla dodávaná na paletách a krytá buď ochrannou plastovou doskou alebo stálofarebnou plachtou prepúšťajúcou vzduch. Pokiaľ nie je namontovaná približne do dvoch týždňov, je potrebné vytvoriť na paletách spád podložkami v dostatočnej vzdialenosti od zeme, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu.

Pokiaľ sa neplánuje namontovať ani po dobu jedného mesiaca, je potrebné jednotlivé plechové pásy preložiť lištami, ktoré zabezpečia ničím nerušenú cirkuláciu vzduchu. Ideálne je, ak sa strešná krytina skladuje v uzavretých, suchých a dostatočne vetraných priestoroch, kde nedochádza k výkyvom teplôt.

Samozrejme povrch, na ktorom sa bude krytina skladovať by mal byť rovný, aby nedošlo k deformáciám. V prípade nesprávnej prepravy či skladovania sa zvyšuje riziko poškodenia strešnej krytiny.

hnedá plechová strešná krytina
Zdroj foto: Canva

Montáž plechovej krytiny

V prípade vzniku akýchkoľvek mechanických poškodení či dodatočných rezov, je potrebné ihneď tieto miesta ošetriť korekčným lakom alebo sprejom a tým zabezpečiť ich zakonzervovanie. Na rezanie, strihanie či iné korekčné úpravy sa neodporúča použiť rotačnú brúsku s brúsnym kotúčom. Miesta rezu by začali korodovať červenou hrdzou a kaz sa bude postupne zväčšovať. Na tieto úpravy možno použiť jedine ručné nožnice na plech, okružnú pílu s rezným kotúčom na to určeným, prípadne vibračný nôž.

Pozrite si tiež:

Reálne fotografie domov a striech od našich používateľov (Strecháčov)

Pri našľapovaní na krytinu sa odporúča využiť mäkké podrážky na topánkach, pričom sa musia neustále kontrolovať, aby sa na nich nezachytili žiadne kovové piliny, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Samotné upevnenie plechov zabezpečujú samorezné skrutky s hliníkovou a EPDM podložkou. Ich počet závisí na členitosti a zložitosti samotnej strechy, avšak v priemere je to 5-8 skrutiek na m2.

Niektorí výrobcovia však prichádzajú na trh už so zámkovým systémom, kde sa nevyžadujú žiadne skrutky, ale strešný systém do seba presne zapadá. Nedochádza tak k perforácií krytiny.

Zdroj foto: Canva

Diskusie na tému článku