7 tipov pre správny výber finančného agenta

  • 20.10.2023

Chystáte sa kúpiť dom, byt, prípadne pozemok? Púšťate sa do neľahkej úlohy postaviť si rodinný dom a jediné, čo vám chýba, je financovanie? V tomto momente rieši väčšina z nás otázku, ako si vybrať z množstva informácií o možnostiach financovania, ktoré nás každodenne zaplavujú. Naše tipy pre správny výber finančného agenta sa vám určite zídu.

správny výber finančného poradcu
Zdroj foto: Canva

Kto je finančný agent?

Vyberte si spoľahlivého a kvalitného finančného agenta, ktorému budete dôverovať a bude vám schopný ušiť vám financovanie na mieru. Môžete sa obrátiť priamo na pracovníkov v bankách. Tí však vedia poradiť len v okruhu ponúkaných služieb svojho zamestnávateľa. Prípadne tu je možnosť využiť služby externých sprostredkovateľov, ktorí spolupracujú s viacerými spoločnosťami. Tí pracujú s väčším portfóliom produktov a vedia vám poskytnúť aj širšie spektrum riešenia financovania.

Každý finančný agent musí mať certifikáciu

Kvalitný finančný agent sa neustále vzdeláva. Svoje vedomosti si musí pravidelne prenášať do certifikácie, ktorá je podmienkou výkonu tohto zamestnania.

Rozlišujeme tri stupne certifikácie finančných sprostredkovateľov a tieto aj odzrkadľujú rozsah vedomostí agenta:

  • základný stupeň – postačuje pre viazaných finančných agentov pracujúcich priamo vo finančnej inštitúcii, ktorí môžu sprostredkovávať len produkty danej inštitúcie
  • stredný stupeň – ten majú finanční agenti sprostredkujúci produkty viacerých finančných inštitúcií a klient si tak môže skutočne vybrať banku či poisťovňu, ktorá mu najviac vyhovuje
  • vyšší stupeň – je podmienkou vedúcich zamestnancov inštitúcií

Taktiež podľa zákona musí byť registrovaný v Národnej banke Slovenska v Registri finančných agentov a finančných poradcov, kde si vie každý klient skontrolovať aj stupeň certifikácie. Ale ani toto nie je zárukou odbornej spôsobilosti. Finančný agent musí predovšetkým chcieť pomôcť.

Odporúčame:

Finančných agentov nájdete aj v našom katalógu Profesionálov v časti „Finančné a právne poradenstvo“

Na čo si dávať pozor pri výbere finančného agenta?

1) Registrácia v NBS + overenie nedoplatkov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Registrácia v NBS je základom pre výkon povolania. Správny výber finančného agenta preto musí zahŕňať aj jeho preverenie. Ak nie je registrovaný, môžete predpokladať, že nemá ani certifikáciu. Ak má podlžnosti voči štátnym inštitúciám, nevie svoje financie efektívne rozložiť. Ako potom môže radiť vám?

2) Dĺžka praxe

Podľa správnosti by mal platiť nepísaný zákon, že čím dlhšie vykonáva pozíciu finančného agenta, tým viac má skúseností. Avšak aj finančný agent – začiatočník vie poskytnúť kvalitnú prácu, ak má za sebou niekoho s dlhoročnou praxou alebo má za sebou prax priamo v bankovom sektore. Ten mu vie mu poradiť, usmerniť ho a dodatočne aj skontrolovať. Dĺžka praxe sa dá overiť v registri NBS (neráta sa tam banková prax).

3) Z domu alebo z kancelárie, večer alebo celodenne?

Úspešný finančný agent by mal svoju profesiu vykonávať v prvom rade zodpovedne. Štýlovo zariadená kancelária nemusí byť nutne znakom profesionality. Síce vám možno zaručí súkromie, no rovnaké súkromie viete dosiahnuť aj u vás doma alebo na inom príjemnom mieste. Dobrý finančný agent by mal v prvom rade venovať klientovi toľko času a znalostí, koľko daný klient potrebuje, bez ohľadu na miesto výkonu práce.

zoznam finančných poradcov
Zdroj foto: Canva

4) Referencie

Najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje výber finančného agenta, sú skúsenosti iných ľudí a referencie od priateľov alebo aj od inštitúcií, s ktorými spolupracuje. Čím viac referencií, tým lepší obraz si môžeme o ňom urobiť. Možno vám pri tom pomôžu aj skúsenosti našich používateľov vo Fóre.

5) Počúvanie, ochota a riešenie

Správny finančný agent vie počúvať. Veď koho by zaujímal niekto, kto sa snaží presadiť svoje riešenie aj na úkor finančných strát klienta. Počúvanie je základ vzťahu medzi klientom a agentom. Iba tak vie správne ponúknuť riešenie a ochotne kedykoľvek reagovať na prípadné zmeny finančného stavu svojho klienta.

Prečítajte si tiež:

Diskusie v našom Fóre na tému „Financovanie“

6) Osobný kontakt

Ďalší dôležitý faktor, ktorý netreba podceňovať. Pri stretnutí sa veľa pýtajte. Je potrebné klásť množstvo otázok, a aj tie, ktoré vám možno pripadajú ako banálne, či hlúpe. Ak si stále nie ste istý, alebo nemáte z agenta dobrý pocit, stále môžete cúvnuť zo spolupráce. Veď ide o vaše peniaze.

7) Finančného agenta neplatíte vy ale banka či poisťovňa!

Ak finančný agent od vás pýta akúkoľvek finančnú odplatu za jeho poradenstvo, treba zbystriť pozornosť. Každý finančný agent totiž nie je financovaný klientom ale inštitúciou, prípadne bankou, pre ktorú pracuje. Odmenu za svoju prácu získavajú formou provízií.

Ak sa chystáte využiť služby finančného agenta, je dobré venovať jeho výberu dostatok času. Tento čas sa môže vrátiť v podobe kvalitných služieb a ušetrených finančných prostriedkov. V neposlednom rade sa investícia vráti aj v úsilí, ktoré finančný agent vynaloží na to, aby zveľadil náš majetok.

Aký je rozdiel medzi finančným poradcom a agentom?
Zdroj foto: Canva

Aký je rozdiel medzi finančným poradcom a agentom?

Pýtate sa, prečo používame v článku označenie finančný agent a nie časté označenie – finančný poradca?

Ako bežné označenie je to v poriadku, no podľa Zákona č. 186/2009 (Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) je definícia jasná. Finančný poradca je človek, ktorý uzatvára zmluvu priamo s klientom a je aj priamo klientom platený za jeho služby. V skratke mu platíte za jeho rady. Finančný poradca nesmie mať zmluvy s finančnými inštitúciami. Finančný poradca musí mať certifikáciu najvyššieho stupňa a skúšky sú skladané priamo pred komisárom NBS. Na Slovensku máme aktuálne (máj 2022) podľa registra iba 8 finančných poradcov.

Správny názov podľa zákona je teda finančný sprostredkovateľ, resp. finančný agent.

Finančný sprostredkovateľ/agent má zmluvy s finančnými inštitúciami. Nikdy nesmie mať zmluvu s klientom a nesmie nikdy poberať od klienta žiadnu náhradu za svoje služby, ani finančnú, ani materiálnu. Finančný agent nesmie nijako klienta finančne či materiálne motivovať k tomu, aby klient využil jeho služby. V opačnom prípade je potrebné takéto konanie nahlásiť príslušnej inštitúcii. Celkovo je finančných sprostredkovateľov/agentov v SR podľa registra NBS aktuálne (máj 2022) takmer 29 000.

Článok vznikol v spolupráci s našim Profesionálom: Úverový špecialista – Ing. Andrea Hochelová RSc.

Zdroj foto: Canva

Diskusie na tému článku