Kategórie

Rodinné domy na predaj

Nie každému vyhovuje postaviť si svoj vlastný rodinný dom. Či už na to nemáte dostatok fantázie, energie, času, alebo vás od toho odrádzajú rôzne iné skutočnosti, nevadí. Jedno je však isté, tešíme sa z toho, že existujú aj už postavené rodinné domy na predaj. Na čo si však dať pozor pri rodinných domoch na predaj? Všetky dôležité informácie sme vám zhrnuli do nasledovných riadkov.

Slovenský trh nehnuteľností

Na trhu nehnuteľností je stále rušno. Práve rodinné domy sú jedným z predmetov výmeny na tomto trhu. Okrem rodinných domov sú k dispozícii aj rôzne bytové jednotky, ale tiež nebytové priestory. Ak sa však zaujímate práve o rodinné domy na predaj, máme pre vás skvelú správu. V súčasnosti, teda v druhom polroku roku 2015, sa totiž priemerná hodnota nehnuteľností podľa Národnej banky Slovenska znížila o 5 €, čo predstavuje až 1221 € za 1 m2. Tento pokles majú na svedomí hlavne rodinné domy na predaj, ktorých ceny sú nižšie o 2,1 %. Na druhej strane, ceny bytov rastú.

Pozor na podvodníkov

Každý si vie podať inzerát na internete, či už na predaj alebo na kúpu rodinného domu. Vidina vlastnenia nehnuteľnosti a novej domácnosti je samozrejmá, no nemala by sa podceniť ani situácia na trhu s nehnuteľnosťami. Stále častejšie sa totiž môžeme stretnúť aj s podvodmi ziskuchtivých predajcov rodinných domov. Určite sa chcete aj vy vyhnúť ťahaniam sa po súdoch. Práve preto pri kúpe rodinného domu nezabúdajte na opatrnosť, prezieravosť a tiež akú takú znalosť súčasných právnych noriem.

Nájsť si vysnívaný rodinný dom na predaj je síce ťažké, no oveľa zložitejší je aj následný proces nadobudnutia vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti a taktiež jeho zlegalizovanie. Musíte preto počítať s viacerými, niekedy nepríjemnými úskaliami u notárov, v bankách, na bytových družstvách, či na katastri. O konečnom výsledku rozhodujú detaily, no výsledok rozhodne stojí zato. Vaše nové hniezdočko, nový rodinný dom.

Nákup rodinného domu, na koho sa obrátiť?

Rodinné domy na predaj môžete nájsť prostredníctvom realitnej kancelárie alebo tiež na vlastnú päsť, teda bez nej. Každá z možností má, ako inak, svoje výhody ale i nevýhody. Ak chcete čo najviac eliminovať riziko podvodu, poradiť vám môže právny zástupca, vďaka ktorému budete mať garantované, že neprídete o svoje peniaze a tiež ani o nehnuteľnosť. V hre totiž nie sú len akési drobné.

Obhliadka rodinného domu na predaj je taktiež veľmi dôležitá. Aj keď sa v iných veciach vždy spoliehate len na seba, v tomto prípade by ste si mali prizvať na pomoc kvalifikovaného stavebného pracovníka. Pomôže vám odhaliť aj na pohľad skryté chyby rodinného domu, ešte pred jeho kúpou. Neobanujete tiež oslovenie skúseného právnika, ktorý vám dokáže ešte pred podpisom zmluvy pomôcť predísť zbytočným problémom do budúcna.

Na čo by ste mali myslieť?

Pri kúpe rodinného domu by ste mali myslieť hneď na niekoľko podstatných skutočností. Rodinný dom môže predávať len jeho vlastník, ak má nehnuteľnosť viacero vlastníkov, každý z nich musí súhlasiť s predajom rodinného domu. Tieto informácie nadobudnete osobne na príslušnej správe katastra alebo tiež cez internet na katastrálnom portáli. Zmluvu o prevode vlastníctva je potrebné uzatvoriť so všetkými spoluvlastníkmi domu, ktorí sú zapísaní na danom liste vlastníctva.

V liste vlastníctva rodinného domu si tiež dajte pozor na ťarchy a na oprávnenia vlastníka pri nakladaní s nehnuteľnosťou. Najčastejšími ťarchami sú vecné bremená, predkupné právo, doživotné užívanie, exekúcia a iné. Popri technickom stave rodinného domu si tiež nezabudnite všímať aj zariadenie domu, príslušenstvo či pozemok k nemu. Najčastejšie nedostatky technického charakteru sú plesne pod novou omietkou, nefungujúce elektrické obvody, prasknuté potrubia, popraskané múry zaplátané vrstvou novej omietky a iné nedostatky.

a škodu tiež nebude, ak sa oboznámite s územným plánom obce alebo mesta, následne vás v budúcnosti len tak nezaskočia ich prípadné rozvojové plány. Najviac podceňované je aj dôkladné preštudovanie zmlúv, takže skôr ako kúpno-predajnú zmluvu podpíšete, poriadne si ju prečítajte. V prípade, že vám zmluvu predkladá druhá strana, nezaškodí tiež dať si zmluvu skontrolovať u advokáta. Ak žiadneho nepoznáte, môžete si najbližšieho k vám vyhľadať na stránke Slovenskej advokátskej komory, kde nájdete všetkých registrovaných advokátov.

Kedy zaplatiť za rodinný dom?

Všetko už je spísané, no kedy zaplatiť? Pokiaľ nemáte nehnuteľnosť zapísanú v katastri ako nový majiteľ, peniaze z rúk ani nepúšťajte. Pri podpise kúpnej zmluvy je vhodné vložiť peniaze do notárskej úschovy alebo ich vložiť na tzv. vinkulovaný účet v banke, či vykonať úschovu kúpnej ceny rodinného domu v renomovanej realitnej kancelárii. Následne bezprostredne po podpise kúpnej zmluvy podáte návrh na vklad a ak ho katastrálny odbor povolí, tak ho po predložení listu vlastníctva novým majiteľom banka, notár, či realitná kancelária uvoľní v prospech predávajúceho. Rodinný dom je potom už len váš.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)