Kategórie

Gabiony

Gabiony sú architektonický prvok, ktorý sa u nás začína využívať čoraz častejšie. Môžu plniť čisto estetickú funkciu, ale majú aj množstvo výhod. Slovo Gabion (gabbione) pochádza z taliančiny. V preklade znamená klietka, čo vystihuje jeho podstatu. Ide vlastne o kovové klietky, ktoré sú plnené väčšinou kameňom. Samozrejme na ich výplň možno použiť rôzny materiál ako sklo, tehly, skaly, rastliny ale aj rôzny iný materiál. Gabiony sa začali vyrábať už v priebehu 19.-teho storočia, pričom slúžili skôr ako ochrana proti živlom. Spevňovali sa pomocou nich svahy a riečne brehy. Postupom času sa začali využívať aj v záhradnej architektúre a dokonca aj v interiéri.

Keďže sú gabiony veľmi variabilné vzhľadom na ich použitie, možno z nich vyrobiť nielen plot, ale aj rôzne lavičky, kozuby, stĺpiky, či záhradný nábytok . Možno do nich vsadiť schránku, skrinky na plyn, elektrinu, či urobiť v nich otvor v podobe okna. Ale tiež je možné pomocou nich vytvoriť nezameniteľný obklad, či dokonca fasádu domu. Ich využitie je skutočne neobmedzené a fantázii sa medze nekladú.

Konštrukčný systém

Štandardný plot z gabionov je široký približne 50 cm. V tomto prípade musí mať takýto plot silno spevnený podklad, najlepšie dostatočne hlboké makadamové lôžko. V prípade, ak by plot dosahoval väčších rozmerov aj do výšky, odporúča sa výstuž v podobe vertikálnych fixačných stĺpov. Tie sú potrebné aj v prípade užších konštrukcií, ktoré sú uprednostňované pri estetických prvkoch, alebo v prípade menších pozemkov, pri ktorých nie je možné uvažovať nad plotom širokým pol metra. Fixačné stĺpy sú zapustené do betónových pätiek, ktoré sú v rozostupe podľa požiadaviek na stabilitu samotného plotu, avšak vo väčšine to býva približne každých 150 cm. K stĺpom je fixovaná konštrukcia gabionov. V prípade potreby možno inštalovať aj horizontálnu výstuž.

Do konštrukcie sú následne kamene (alebo iný materiál) ukladané ručne alebo sypané. Pri sypaných košoch sa vyžadujú menšie rozmery očiek na konštrukcií a samozrejme aj menšie kamenivo. Ručne ukladané koše si vyžadujú väčšiu prácnosť, avšak vynikajú lepšou stabilitou. Ručne sa ukladajú pohľadové strany tak aby kamene na seba pekne nadväzovali. Vnútro sa následne zasypú drobnejším kameňom, najlepšie s ostrými hranami, ktoré zabezpečia lepšiu stabilitu plotu. Počas ukladania sa na viacerých miestach upevnia dištančné háčiky, ktoré nám zabezpečia rovnakú hrúbku na celej ploche gabionu.

Ak plánujete gabiony využiť iba ako menší estetický prvok na skrášlenie svojho interiéru alebo exteriéru v podobe lavičky, záhradného nábytku, či kvetináčov, ich konštrukciu určite zvládnete aj sami. Ak však chcete a potrebujete tento stavebný prvok na spevnenie svahu na pozemku, alebo ako oporné múry, určite je na mieste prenechať túto prácu na odborníkov, aby neprišlo k nežiaducemu skriveniu košov a tým aj oslabeniu stability. Okrem toho, v prípade väčších projektov bude potrebný aj projekt so statickým posudkom, ktorý musí byť súčasťou stavebného povolenia (najmä pri oporných múroch).

Z technického hľadiska a z hľadiska použitia môžeme gabiony rozdeliť na:

1. Gabiony – sú to klasické koše, do ktorých sa kameň ručne ukladá alebo sype, a ktoré sme si popísali vyššie.

2. Trapiony – ide o samostatne stojace steny, ktoré majú jednu alebo dve steny naklonené v rôznych uhloch. Pletivo je spájané pomocou špirál, drôtu alebo úchytiek. Trapiony sa najčastejšie vyplňujú lomovým kameňom, ktoré zabezpečia dostatočnú stabilitu. Na ich realizáciu je potrebný projekt, vyhotovený architektom, ktorý má na to oprávnenie. V projekte musí byť presne vymedzený uhol sklonu, šírka stien, základne a samotná výška.
Do košov možno tiež použiť iný výplňový materiál ako lomový kameň a síce tiež drevo, sklo, tehly, ale aj rôzne kamienky. Aby sa stal trapion ekologickejším, možno v jeho okolí vysadiť popínavé rastliny, ktoré časom pokryjú jeho povrch.

3. Bastiony – využívajú sa najmä ako protipovodňová ochrana. Sú obdobou vriec naukladaných na seba. Tieto konštrukcie sú tiež vystužené špirálami, drôtom alebo úchytkami. Po obvode konštrukcie je upevnená netkaná textília, ktorá udrží výplň. Vyplnené sú pieskom, štrkom a malými kamienkami. Je veľmi dôležité zvoliť správne drenážne kamenivo, nakoľko z bastionov odteká voda omnoho pomenšie ako z gabionov, zložených iba z kameňa. Tiež je možné zvoliť aj kombináciu bastionov a gabionov. V tomto prípade sú pohľadové steny zhotovené ako pri gabionoch a vnútro tvoria bastiony.

4. Gabionove matrace – jedná sa o nízke ploché kvádre, s výškou max. 30 cm. Sú používané najmä na spevňovanie brehov riek, tokov a nádrží. Možno ich použiť vo vzduchu aj pod hladinou.

5. Siete na zabezpečenie skalnatého zrazu – možno ich vidieť aj v horských oblastiach na Slovensku. Oká majú na rozdiel od gabionov šesťuholníkový tvar, ktoré zabraňujú odpadávaniu skalného materiálu od stien skál a ich následný prudký pád.

6. Soundblock – protihluková stena z gabionov. Využíva sa najmä v infraštruktúre. Ide o zabezpečenie ochrany okolia v podobe akustickej izolačnej schopnosti. V prípade využitia aj zelene v podobe popínavých rastlín sa stáva aj ekologickejším riešením.

7. Fasáda z gabionov – jedná sa o gabionove koše, ktoré sú dodatočne pripevňované k múrom domu. Tento typ fasády by mal byť zahrnutý už v projekte stavby, nakoľko je potrebné vyjadrenie statika. Jej využitie však ponúka množstvo výhod. Možno ňou dokončiť hrany a rohy s uhlom iným ako 90°, poskytuje akustickú ale aj tepelnú izoláciu a samozrejme bezúdržbový systém. Na konštrukciu sa využívajú špeciálne zliatiny kovov, ktoré vďaka svojmu tenkému prevedeniu poskytujú na jednej strane vysokú kvalitu a pevnosť zhotovenia a na druhej strane umožňujú použitej výplni lepšie vyniknúť.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)