Kategórie

Oplotenie

Funkcie a typy oplotenia

Oplotenie vymedzuje hranice vlastných práv pozemku, domu či záhrady. Zabraňuje pred neželaným vstupom, teda jeho úloha spočíva i v ochrane oploteného nehnuteľného majetku. Na trhu sú dostupné rôzne varianty a typy oplotenia. Ako si vybrať spomedzi množstva rôznych druhov oplotenia?

Najdôležitejším kritériom pri voľbe vhodného oplotenia je miesto, kde má byť oplotenie inštalované. Oplotenie by malo materiálovo i farebne ladiť a korešpondovať s charakterom a štýlom stavby či s druhom pozemku, okolo ktorého bude umiestnené. Dané kritérium vplýva na ďalšie faktory, ktoré má oplotenie spĺňať, ako napríklad reprezentatívnejší alebo jednoduchý štýl, úroveň zabezpečenia pred neželaným vstupom na oplotený objekt atď.

Na výber je množstvo typov, od oplotenia bežným pletivom, živý plot, murované stĺpikové oplotenie kombinované s kovovou alebo drevenou výplňou, až po mohutné celobetónové oplotenie. Základ každého typu oplotenia sú stĺpiky či piliere.

Oplotenie a jeho funkcie

Oplotenie má spĺňať dve základné funkcie, ako sme už vyššie spomenuli, je to vymedzenie – určenie vlastníckych hraníc a druhá funkcia oplotenia je následná ochrana ohraničeného pozemku. Oplotením sa dáva jasne najavo vlastníctvo pozemku, záhrady, rodinného domu či inej stavby. Oplotenie oddeľuje pozemok napríklad od susedných parciel, prípadne ciest.

Druhou základnou funkciou oplotenia je ochrana. Oplotenie chráni a zabraňuje svojvoľnému vstupu cudzím osobám. Nezvanými návštevníkmi môžu byť i rôzne zvieratá. Pozemky v blízkosti lesov je mnohokrát nevyhnutné zabezpečiť pred lesnou zverou, ktorá by mohla devastovať danú parcelu, najmä záhrady, ovocné sady, prípadne iné poľnohospodárske pozemky. Dôležitý bezpečnostný význam má oplotenie ciest a diaľníc v blízkosti polí a lesov. Prebiehanie zvery cez cestu je mimoriadne nebezpečné pre vodičov, z tohto dôvodu sa pristupuje k oploteniu vymedzených úsekov ciest. Bezpečnostná a ochranná funkcia oplotenia je podmienená jeho výškou. Oplotenie vo výške v rozpätí od 180 cm do 250 cm zabráni preskočeniu vysokej zvery, preto sa zvyčajne používa na ochranu záhrad, sadov či vytýčených úsekov ciest.

Oplotenie plní i ďalšie dôležité funkcie. V miestach so zvýšeným ruchom napríklad v blízkosti železníc, frekventovaných cestných komunikácií môžu určité typy oplotenia vytvárať zvukovú bariéru. Mnohí spotrebitelia kladú dôraz na ochranu svojho súkromia, preto by oplotenie ma dôsledne spĺňať v prvom rade tento účel. V neposlednom rade plní oplotenie okrasnú funkciu, prevažne oplotenie okolo rodinných domov.

Plot okolo domu

Výber oplotenia okolo domu je zvyčajne individuálny, v závislosti od vkusu majiteľov domu a priľahlého pozemku. Ploty a oplotenia rodinných domov bývajú zväčša v reprezentatívnejšom štýle a plnia najmä okrasnú funkciu. Z tohto dôvodu je oplotenie okolo rodinného domu prevažne nižšie než oplotenie záhrady, zvyčajne vo výške 100 cm až 150 cm.

Jedná sa napríklad o kovové oplotenie, charakteristické eleganciou a širokým výberom unikátneho dizajnu. Pokiaľ túžite po jednoduchom štýle oplotenia, ktoré by ladilo s moderným štýlom vášho rodinného domu, zvoľte si murované stĺpiky s drevenou výplňou. Podobne ako pri kovovom oplotení, je i toto oplotenie nižšie a plní skôr dekoračnú, než ochrannú funkciu.

Vyššie oplotenie okolo domu zaisťuje lepší stupeň bezpečnosti pozemku a kvalitnejšiu ochranu súkromia. Elegantné betónové oplotenie sa stáva čoraz viac preferované i pri oplocovaní okolia rodinného domu. Betónové oplotenie býva zvyčajne 2 až 2,5 m vysoké, vďaka čomu je garantovaná ochrana súkromia i ochrana pred vstupom nepovolenej osoby. Tento typ oplotenia upúta vašu pozornosť zaujímavým dekórom. Jeho ďalšou výhodou je takmer bezúdržbovosť. Betónové oplotenie oproti murovaným plotom ponúka nielen vyšší bezpečnostný štandard, ale na jeho umiestnenie nie je potrebné žiadne stavebné povolenie, ako je to v prípade murovaného oplotenia. Montáž betónového oplotenia je vykonávaná na kľúč.

V prípade rodinného domu s rozsiahlym pozemkom či záhradou je vhodné jednoduchšie oplotenie pletivom kombinované so živým plotom, prípadne možno umiestniť na pletivo tieniace plachty. Daný jednoduchý štýl oplotenia je skôr príznačný pre záhrady.

Záhradné oplotenie

Záhradu možno označiť prívlastkom zelený priestor. Oplotenie záhrady je zvyčajne jednoduché, pozostávajúce z klasického pletiva s kombináciou živého plota v podobe vysadených kríkov či ihličnanov, prípadne tieniacej zelenej plachty. Záhrada predstavuje rozsiahly priestor, čo to je jeden z podstatných dôvodov, prečo je oplotenie záhrady prevažne jednoduché, prihliadajúc na nižšiu cenu a na zabezpečenie záhradného pozemku pred vstupom predovšetkým zvierat. Na oplotenie záhrady môžete využiť i dekoračné zelené pletivo. Rozoznávame viacero typov pletív z hľadiska materiálu - drôtené, pozinkované, poloplastové a zvárané.

Oplotenie v podobe živého plota je na jednej strane estetické a ekologické, no na druhej strane je náročné na údržbu a starostlivosť. Oproti iným druhom oplotenia sa na živý plot musí čakať niekoľko rokov, kým nadobudne požadovanú výšku a veľkosť.

Náš tip: pri zakladaní živého plota – oplotenia si vyberajte spomedzi rýchlorastúcich druhov kríkov či stromov. Za zázračný rýchlorastúci ker sa považuje napríklad turkestánsky brest, ktorý v priebehu dvoch rokov dokáže narásť do výšky 3 až 3,5 m.

Ďalšiu nápaditú alternatívu oplotenia záhrady predstavujú gabiony. Gabiony a gabionové siete sú koše naplnené kameňmi. Tento druh oplotenia sa využíva predovšetkým na spevnenie svahu a terénu. Gabiony predstavujú ideálny typ ekologického oplotenia pre záhrady. Okrem toho je možno gabiony efektívne zakomponovať do záhradného prostredia a využiť na vysadenie rôznych popínavých rastlín či skalničiek.


Fotografie: thinkstock.com, isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)