Kategórie

Bezpečnostné dvere cena

Je prirodzené, že chcete byť v bezpečí vy a chcete mať v bezpečí vašu rodinu a okrem iného aj majetok. Rozhodujte sa pre bezpečnostné dvere, no máte na výber množstvo rôznych. Od čoho sa odvíja cena za bezpečnostné dvere a čo všetko od nich môžete očakávať?

Bezpečnostné dvere – nevyhnutnosť dneška

Bezpečnostné dvere sa stávajú akousi nevyhnutnosťou súčasného sveta. Slabo zabezpečené byty či domy sú totiž priveľkým lákadlom pre zlodejov, ktorí túžia po všetkom čo im nepatrí. Zo štatistík polície je známe, že ide najmä o skupinky dobre pripravených ľudí. Preto nestačí, aby ste si zariaďovali domácnosť všetkým na čo si len pomyslíte, ale v prvom rade treba myslieť aj na vhodnú ochranu vášho majetku.
Vzhľadom na ľahké prekonanie obyčajných vchodových dverí nežiadúcimi osobami, odborníci prišli na už v súčasnosti zaužívané riešenie – na bezpečnostné dvere. Vďaka nim prišli na trh viacbodové bezpečnostné dvere s pevnými oceľovými zárubňami. Ak si teda aj vy chcete zaobstarať nové a bezpečné dvere, vopred počítajte s tým, že sa okrem starých dverí rozlúčite aj so starými zárubňami, či prahom.

Bezpečnostné dvere – cena

Na Slovensku existuje množstvo predajcov rôznych bezpečnostných dverí a aj ich cena je rôzna. Existujú bezpečnostné dvere, pri ktorých je ich cena nižšia, no aj také, ktorých cena je veľmi vysoká. Cena za bezpečnostné dvere je totiž odvodená od viacerých skutočností a zároveň aj od najdôležitejších parametrov bezpečnostných dverí:

Cena bezpečnostných dverí na základe bezpečnostnej triedy

Bezpečnostná trieda je jediným ukazovateľom, ktorý vyjadruje odolnosť dverí, keďže je podložená skúškami a tiež certifikátmi, ktoré poukazujú nielen na kvalitu, ale aj spracovanie materiálov, z ktorých sú dvere vyrobené. Tento údaj by vás mal zaujímať ako prvý pri výbere vhodných dverí pre vašu domácnosť. Na Slovensku sú certifikované štyri bezpečnostné triedy, pričom cena bezpečnostných dverí je tým vyššia, čím je vyššia ich bezpečnostná trieda (1 – 4).

Cena ovplyvnená počtom uzamykacích (istiacich) bodov

Niekto by si mylne myslel, že istiace body sú rozhodujúce, no pozor, pri týchto bodoch neplatí, že čím ich je viac, tým sú dvere bezpečnejšie.Ich počet je síce podstatný, no na bezpečnosť dverí poukazuje len bezpečnostná trieda, ktorá vyjadruje, ako dlho odolávali dvere pri skúškach ich otvoreniu, pričom nerozhoduje, či mali 5 alebo 15 uzamykacích bodov.
Tieto body sú buď pasívne, kedy sú vysunuté a pevne uchytené k oceľovej konštrukcii dverí alebo aktívne istiace body, ktoré sú vysúvateľné a ovládateľné zámkom, navarené do konštrukcie dverí. Obidva druhy istiacich bodov slúžia proti vysadeniu dverí zo závesov, páčeniu, či vytláčaniu zárubne.

Cena bezpečnostných dverí upravená o spôsob odomykania

Dvere je možné zamykať a odomykať dvoma spôsobmi, buď otočením kľúča alebo pomocou elektronických zariadení. Čo sa týka elektronického odomykania, ide najčastejšie o odomykanie pomocou čipovej karty, kódu, či biometrického údaju. Elektronický systém povolí otvorenie dverí, pričom ich zatvorenie je nastavené automaticky v riadiacej jednotke, podľa individuálnych želaní každého nákupcu. Pri tomto spôsobe uzamykania rátajte však s vyššou výslednou cenou.

Cena upravená o novú zárubňu

Kvalita a novosť zárubne vám zabezpečí stopercentnú tesnosť medzi zárubňou a krídlom dverí, čo by stará zárubňa nedokázala. Taktiež by sa na starej zárubni mohli zdeformovať pánty a následne poškodiť vaša podlaha. Práve preto je potrebné v rámci výmeny bezpečnostných dverí počítať aj s výmenou starej zárubne za novú, ktorej cena bude tiež zarátaná do výslednej sumy za bezpečnostné dvere.

Cena upravená o nový prah

V rámci novej zárubne bude jej súčasťou aj nový prah, ktorý je oporou pre uzamykacie body do podlahy, ale slúži tiež ako podporný prvok pre zvukovú či tepelnú izoláciu dverí. V neposlednom rade dotvára aj estetický vzhľad dverí. Do ceny bezpečnostných dverí bude teda automaticky zarátaná aj suma nového prahu.

Cena bezpečnostných dverí na základe povrchovej úpravy dverí a zárubne

Táto úprava plní okrem viacerých užitočných funkcií aj estetickú funkciu. Rôznu povrchovú úpravu môžu mať nielen dvere, ale aj zárubne či prah. Informujte sa však dopredu aj o dodatočných opravách či zmenách povrchových úprav, nech vás nezaskočia nečakané výdavky.

Navýšenie ceny bezpečnostných dverí o doplnkové komponenty

Ako pri cenách iných produktov, ktoré sú tvorené z viacerých komponentov, tak aj pri cenách bezpečnostných dvier si dajte pozor na to, aby ste mali od začiatku jasno, o akú konečnú sumu pôjde. Cena bezpečnostných dverí bude totiž navýšená aj o základné doplnkové komponenty akými sú panoramatický priezorník a krytka na priezorník (kukátko), bezpečnostné kovanie (vnútorné a tiež vonkajšie), tesnenie, bezpečnostná vložka, bezpečnostná retiazka, doprava dverí. Rátajte tiež s navýšením ceny v prípade nadštandardných rozmerov dverného krídla, či zárubne dverí.

Cena dodatočných služieb firmy

Okrem ceny prác sprevádzajúcich montáž dverí a ceny samotných bezpečnostných dverí, sa zaujímajte aj o prípadný servis vašich nových dverí. Je dôležité, aby ste sa uistili, či je tu predpoklad, že firma bude na trhu dostatočne dlho na to, aby vám mohla zabezpečiť prípadný ponákupný servis. Rovnako je podstatná aj informácia, či vám firma dokáže otvoriť dvere aj v prípade straty kľúča.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)