Kategórie

Čistička odpadových vôd

Čistička odpadových vôd slúži k biologicko - mechanickému čisteniu komunálnych odpadových vôd. V domácnostiach je vhodné používať malú čističku odpadových vôd, ktorá je schopná úplne nahradiť kanalizáciu, septik a žumpu. Práve z tohto dôvodu sa najčastejšie používa k čisteniu splaškových vôd z rodinných domov, penziónov alebo chát.

Čistička odpadových vôd a efektívne využívanie splaškovej vody

Čistička odpadových vôd je výhodná predovšetkým pre domácnosti, ktoré nemajú prístup k verejnej kanalizácii. Umožňuje čistenie odpadných vôd z kuchýň, kúpeľní, hygienických zariadení, automatických pračiek a umývačiek riadu. Čistička odpadových vôd ekologicky, ale najmä veľmi efektívne vyčistí odpadovú splaškovú vodu. V súčasnosti je na trhu množstvo typov čističiek a väčšina z nich je nenáročná na prevádzku a tiež veľmi výkonná.

Princíp fungovania čističky odpadových vôd

Malá čistička odpadových vôd funguje v podstate na rovnakom princípe ako klasická a veľká čistička. Čistenie prebieha:

  1. Mechanicky - čistenie zahŕňa zbavenie odpadových vôd hrubých aj jemných nečistôt česlami a sedimentáciou.
  2. Biologicky - čistenie prebieha pomocou mikroorganizmov, ktoré rozkladajú splašky za alebo bez prístupu kyslíku.
  3. Chemicky - niektoré systémy pracujú aj na princípe chemického čistenia, kedy sa pomocou zrážadla nečistoty vyzrážajú do vločiek.

Z mnohých typov čističiek sú najčastejšie používané čističky odpadových vôd s aktivačnou modernizáciou aeróbneho oddeľovania kalov. Mikroorganizmy víria v aktivačnej nádrži pôsobením prevzdušňovacieho zariadenia a spolu s ďalšími technickými procesmi dokážu vyčistiť odpadovú vodu s účinnosťou 90-95%.

Čističky odpadových vôd sú vhodné pre objekty so stálym prísunom znečistenej vody, t.j. trvalo obývané. Znečistená voda je potravou pre baktérie, preto pri dlhodobom výpadku dodávania znečistenej vody môžu mikroorganizmy odumierať a je nutné ich doplniť. Takéto výkyvy rieši v niektorých systémoch naprogramovaný počítač. Tieto čističky odpadových vôd nesmú byť napojené na odvody dažďovej vody, pretože veľké množstvo vody by vyplavilo väčšinu baktérií.

Ako vybrať správnu čističku odpadových vôd

Pri výbere čističky odpadových vôd berte do úvahy predovšetkým počet obyvateľov, ktorý trvale žijú v dome, kde bude čistička napojená. Môžete sa tu stretnúť so skratkou EO, čo znamená ekvivalentný obyvateľ. Malé čističky pre rodinné domy sú často vyrábané pre 2-4 EO či 2-6 EO, čo zahŕňa väčšinu rodinných domov.

Ďalej sa zamerajte na rozmery čističky a spôsob inštalácie, ktorá je väčšinou jednoduchá a zvládnete ju aj sami. Zistite si spotrebu energie čističky a jej cenu, ktorá môže byť jedným z rozhodujúcich kritérií.

Náklady na prevádzku čističky odpadových vôd

Prevádzkové náklady čističky sú dané spotrebou elektrickej energie. Ak má napríklad zariadenie 100W motor, spotreba prúdu bude 100W x 24 hodín x sadzba za elektrickú energiu. Vypočítate tak maximálnu spotrebu za deň pri maximálnom zaťažení, reálne však vaša čistička odpadových vôd pôjde s prestávkami, takže skutočné náklady na jej prevádzku môžu byť aj polovičné.

Možnosti využitia prečistenej vody

Odpadovú vodu, ktorú čistička odpadových vôd prečistí môžete využiť rôznymi spôsobmi, napríklad na zalievanie vlastnej záhrady, čo je v mnohých prípadoch veľmi prínosné. Odpadová voda sa týmto účelom užitočne využije a stromy či kríky budú rásť rýchlejšie.

Takúto vodu môžete ďalej vypustiť do potoka alebo rieky, možnosťou je aj vypúšťanie do dažďovej kanalizácie. Všetky tieto prevedenia však musia spĺňať platné normy stanovené zákonom SR, preto si pred používaním vody z čističky overte aktuálne predpisy.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)