Kategórie

Vonkajšia dlažba

Vonkajšia dlažba sa používa na vydláždenie chodníkov, terás, balkónov, parkovísk, okolia bazénov či schodov a schodísk. Na výrobu vonkajšej dlažby sa používajú rôzne materiály, pričom ich spoločnými vlastnosťami by mala byť odolnosť, tvrdosť a mrazuvzdornosť. Vonkajšia dlažba je vystavená zmenám počasia, poveternostným vplyvom či pôsobeniu drobných častíc, ako napríklad piesku. Dôležitými vlastnosťami, ktoré by nemali vonkajšej dlažbe chýbať, sú aj nízka nasiakavosť a protišmykovosť.

Niektoré povrchy, napríklad ako exteriéry rodinných domov a záhradné a parkové chodníky, si vyžadujú vyššiu estetičnosť. V tomto prípade sa používa dekoratívna vonkajšia dlažba, ktorá ponúka na výber rôzne tvary, farby a vzory.

Dlažba na parkoviská

Dlažba na parkovisko je častejšie ako ostatné povrchy vystavená vonkajšiemu tlaku. Preto materiál, z ktorého je vyrobená, musí spĺňať určité podmienky. Aby dokázala odolať váhe áut a pritom nedošlo k jej poškodeniu, musí mať v prvom rade dostatočnú hrúbku. Tá sa líši od toho, či ide o parkovisko osobných alebo nákladných áut. Hrúbka dlažby, ktorá bude určená na parkovanie predovšetkým osobných áut do 3,5 ton, by mala byť minimálne 6 cm. Pri váhe vyššej ako 3,5 ton je potrebné zabezpečiť dlažbu s minimálnou hrúbkou 8 cm. Na plochy zaťažené obzvlásť vyššou váhou, napríklad nákladnými autami sa odporúčajú dlažby hrubé aspoň 10 cm. Ide predovšetkým o častejšie zaťažované a frekventované priestory, prípadne logistické parky.

Vhodným výberom je dlažba v tmavšom odtieni, nakoľko pneumatiky ju môžu ľahko znehodnotiť. Pri pokládke sa odporúča špárovanie 3 až 5 mm, aby nedochádzalo k treniu jednotlivých častí dlažby. Vhodnou voľbou je v tomto prípade aj dlažba so skosenou hranou. V každom prípade je však veľmi dôležitá správna pokládka, v opačnom prípade môže dlažba ľahko popraskať.

Zámková dlažba

Zámková dlažba, ktorá sa často nazýva aj „zámocká dlažba“, sa vyrába z kvalitných betónových surovín. Najčastejšie sa využíva ako dlažba na terasu, do záhrad, na schody či na chodníky, prípadne ako dlažba pre mestské centrá. Zámková dlažba spĺňa aj náročnejšie požiadavky pre exteriérovú dlažbu. Vďačí zato svojej mrazovzdornosti, schopnosti odolávať zmenám počasia, poveternostným vplyvom a oderom. Jej veľkou výhodou je tiež odolnosť voči viacerým druhom chemikálií. Okrem dobrých fyzických vlastností je zaujímavá aj po estetickej stránke. Vďaka jej tvarovej rôznorodosti je totiž možné si vybrať z rôznych kombinácií obrazcov a vzorov. Jej náročnosť na údržbu je minimálna.

Ako pri každej dlažbe, aj pri zámkovej je dôležitá precízna pokládka. Nevýhodou je, že cena pokládky je vyššia, no aj napriek tomu si treba vybrať na túto prácu renomovaných odborníkov. Len v prípade kvalitne odvedenej práce, sa budete môcť tešiť zo všetkých výhod, ktorá zámková dlažba ponúka. V prípade robenia určitých zmien, je možné zámkovú dlažbu rozobrať a vrátiť do pôvodného stavu. Táto možnosť sa vyplatí aj v prípade poškodenia určitej časti, keďže nebudete musieť meniť celú plochu, ale len poškodenú časť.

Využitie zámkovej dlažby:

• okolie rodinných domov
• priemyselné parky
• pešie zóny a námestia
• okolie hotelov, divadiel, galérií
• verejné a reprezentatívne priestranstvá
• menej spevnené plochy
• ako ekologická dlažba – jej špeciálny tvar zabezpečí odtok povrchovej vody cez kanáliky do podkladovej vrstvy bez vytvárania kaluží.
• ako zátravňovacia dlažba – zabezpečí odvod dažďovej vody do pôdy. Využitie nachádza pri spevňovaní parkovísk, odstavných plôch či príjazdových ciest.

Betónová vonkajšia dlažba

Sú dva spôsoby jej použitia – súvislé betónovanie celého povrchu, alebo skladanie tehličiek, kvádrov či betónových odliatkov. Výhodou druhého spôsobu je možnosť prípadnej výmeny len určitej časti. Skladanie menších častí je spoľahlivejšie, pretože väčšia plocha môže pôsobením chladu a slnka popraskať. Možný je aj vznik problémov so stabilitou či pokles niektorých častí pôdy. Využitie menších častí navyše zabezpečí rýchlejší odtok vody.

Dlažba z betónu je trvanlivá, odolná, pevná a ponúka rôzne tvary, povrchy, farby či imitácie prírodných materiálov.

Využitie:

• chodníky
• terasy
• záhrady
• parkovacie plochy

Kamenná vonkajšia dlažba

Kamenná vonkajšia dlažba dokáže dodať prostrediu prírodný charakter. Jej výhodou je jeho pevnosť a trvácnosť. Na vydláždenie sa používajú rôzne typy kameňa. V menších záhradách nájdete skôr sypaný, prírodný kameň, k jazierkam sa hodia väčšie kamene, najmä okrúhlych tvarov. Lámané kamene sa používajú na dotvorenie obkladu domu či plotu.
Cena kamennej dlažby je v dnešnej dobe porovnateľná s inými druhmi dlažieb, vyššie náklady sú spojené len s pokládkou.

Využitie kamennej vonkajšej dlažby:

• parky
• záhrady
• terasy

Gresová vonkajšia dlažba

Gresová dlažba je vďaka svojej protišmykovosti a dobrej odolnosti vhodnou voľbou aj do exteriéru. Delí sa na rôzne druhy – celoprefarbený (massa) gres, ktorý sa používa na neprefarbené plochy. Štandartná gresová dlažba, porcelain gress či glazovaný gres sa môžu použiť aj na prekrytú vonkajšiu plochu.

Využitie gresovej vonkajšej dlažby:

• terasy
• balkóny
• záhradné chodníky
• spevnené plochy
• príjazdové cesty a cesty okolo domu
• záhradné chodníčky
• okolie bazénov
• obkladanie múrov a fasád

Vonkajšia dlažba z dreva

Drevená vonkajšia dlažba by mala spĺňať určité požiadavky, najmä čo sa týka odolnosti a tvrdosti. Drevo, ktoré sa používa na takýto účel, by malo byť dostatočne tvrdé alebo ošetrené odolným lakom. Vďaka takémuto ošetreniu nedochádza k deformácii dreva či k strate farby. Často sa používa exotický typ dreva, ktorý je odolnejší. Výhodou drevenej dlažby sú jej dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Navyše dokáže tlmiť hluk a znižovať prašnosť.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)