Kategórie

Chodníky v záhrade

Chodníky v záhrade dotvárajú a skrášľujú vzhľad záhrady. Navyše chodníky v záhrade neplnia len estetickú funkciu, ale sú i praktické najmä v daždivom počasí, kedy je pôda v záhrade rozmočená, a kedy prechádzka po záhrade mimo chodníčkov je nemysliteľná. Vďaka chodníkom v záhrade sa nezašpiníte od blata, taktiež chodníky v záhrade presne vyznačujú cestičku kadiaľ môžete ísť, bez toho, aby ste stúpili a zničili zasadené kvietky, ktoré ešte nekvitnú.

Na vydláždenie sa môžu použiť rôzne materiály, od prírodného kameňa, dreva až po betónové dlaždice. Výber materiálu a celkový štýl chodníka v záhrade závisí od vkusu každého majiteľa záhrady, pričom jednoduchší štýl chodníčkov prevláda v úžitkových záhradách, a naopak chodníky v okrasných záhradách, ktoré sú v blízkosti rodinných domov, sú detailnejšie prepracované.

Chodníky a ich vlastnosti

Chodníky v záhrade neplnia len okrasnú funkciu, ale sú i účelovo budované. Zlepšujú chôdzu a presne vyznačujú, kadiaľ vedie trasa po záhrade. Chodníky v záhrade musia spĺňať vlastnosti bezpečnej a pohodlnej chôdze, jednotlivé nerovnosti musia byť odstránené, aby nedošlo k úrazu, a taktiež pôsobí na celkovú kompozíciu plochy a vzhľad záhrady. Umiestnenie chodníka v záhrade ovplyvňuje v prvom rade veľkosť záhrady, chodníčky a chodníky totiž opticky skracujú plochu. Jednoduchý rovný typ chodníka je vhodný do menšej záhrady, a naopak vo veľkých záhradách možno vybudovať sieť chodníkov a chodníčkov. Obmenu jednotvárnych rovných chodníkov v záhrade predstavujú zaujímavé kľukaté chodníčky.

Chodníky v záhrade s miernymi zákrutami sú vhodné i v miestach, kde chcete niečo obísť, napríklad veľký strom či vysadený kvetinový záhon. Veľkosť záhrady má vplyv i na základný rozmer chodníka, ktorým je jeho šírka. Optimálna šírka chodníka, by mala byť taká, aby bola zaistená bezpečná, stabilná a pohodlná chôdza po ňom. Bežná šírka chodníka v záhrade je cca 60 až 80 cm, v záhradách s väčšou plochou si možno dovoliť budovať nielen dlhšie chodníky, ale i širšie, a to cca 120 až 150 cm.

Chodníky v záhrade sa umiestňujú v rovnakej úrovni ako okolitý terén. Úroveň chodníka sa zbytočne nevyvyšuje nad úroveň terénu z dôvodu jednoduchšieho kosenia okolitého trávnika a neznižuje, aby sa v chodníku nezachytávala a nezdržiavala dažďová voda.

Chodníky vydláždené z kameňa

Na vydláždenie záhradných chodníčkov možno použiť dva druhy kameňa, a to okruhliaky a prírodný kameň. Kamenné chodníky v záhrade sa zvyčajne usadia a stabilizujú až po určitom čase. Vybudovať chodníky z okruhliakov je pomerne prácne, najmä ak sa snažíte, aby chodník bol umeleckým skvostom vo vašej záhrade. Dláždenie chodníkov v záhrade z kameňa je náročné a musí byť vopred premyslené. Ani jeden kameň, či už okruhliak alebo ploché prírodné kamene nemajú identický tvar, no vynikajú atypickosťou a rôznosťou tvarov. Jednoducho každý kameň je iný. Chodníky v záhrade možno vydláždiť kamennými platňami, ktorých okraj je prirodzene lomený.

Prirodzene štiepaný povrch kameňa odhalí jeho štruktúru, vďaka čomu chodníky v záhrade pôsobia veľmi prirodzene, pútavo a stávajú sa tak súčasťou jedinečnej záhradnej architektúry. Kamenné platne sú vyrábané z pieskovca, kremenca, bridlíc atď. Základ kamenných chodníkov v záhrade tvoria poukladané kamene, medzi ktorými však vznikajú škáry. V prípade, že medzery v chodníku nevyplníte škárovanou hmotou, je najpravdepodobnejšie, že po čase bude cez chodník prerastať tráva a burina. Vyškárovaním kamenného chodníka v záhrade si ušetríte pravidelnú námahu zostrihovaním prerastajúcej trávy či buriny.

Záhradné chodníky z betónových dlažobných kameňov

Betónové dlažobné kamene ponúkajú bohatú paletu tvarov, štruktúr i farieb, a sú ideálne na dlažbu chodníkov predovšetkým v okrasných záhradách. Okrem klasických platní a dlažobných kociek si v súčasnosti môžete chodníky v záhrade vydláždiť betónovými dlaždicami, ktorých povrch je drsný, hladký, prípadne i leštený.

Farebné betónové kocky čoraz viac vytláčajú sivé - fádne betónové kocky, navyše ich možno dokonale zladiť s farbou fasády zástavby, ktorá sa nachádza pri okrasnej záhrade. Na vydláždenie záhradného chodníka sa uprednostňujú betónové dlaždice menších rozmerov od 10 do 25 cm. Menšie dlažobné kocky sa dajú takmer bez rezania prispôsobiť tvaru dláždenej plochy, navyše sa veľmi dobre používajú na dláždenie kľukatých chodníčkov. Na vydláždenie chodníkov v záhrade je postačujúca hrúbka cca 60 prípadne 80mm.

Záhradné chodníky z tehál

Vhodnou materiálovou alternatívou pre chodníky v záhrade sú pálené a mrazuvzdorné tehly. Dláždenie chodníka z tehál sa realizuje na vopred pripravenú plochu, ktorá je zarovnaná a vyplnená pieskom. U tohto typu chodníka v záhrade je potrebné umiestniť i obrubníky z tehál, ktoré postavíme na stojato do cementovej malty. Po uložení a zafixovaní tehál v piesku je potrebné pristúpiť k poslednému kroku, ktorým je vyplnenie škár medzi tehlami. Záhradný chodník z tehál svojou teplou červeno-oranžovou farbou dokonale vynikne popri zeleni a kvetinových záhonoch.

Drevené chodníky v záhrade

Drevo je prírodný materiál, ktorý svojou štruktúrou a vzhľadom pôsobí prirodzene a je vhodné i na výrobu záhradného chodníka. Na drevenú dlažbu sa používa tvrdé drevo, ktoré má lepšiu životnosť a odolnosť. Medzi také patrí napríklad dubové, agátové, smrekové, bukové drevo atď. Drevené chodníky v záhrade vynikajú ľahkou montážou či opravou, no v porovnaní s ostatnými vyššie spomenutými materiálmi má najkratšiu životnosť. Vyžaduje si však pravidelnú údržbu a starostlivosť v podobe natierania ochrannými prostriedkami a impregnáciou. Ďalšou nevýhodou dreveného chodníka je šmykľavosť. Po daždi či pri polievaní je chôdza po drevenom chodníku mnohokrát riskantná.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)