Kategórie

Schodisko

Nevyhnutnou súčasťou každej viac ako jedno podlažnej stavby a to či už domu, činžiaku alebo budovy je schodisko. Je síce pravdou, že vo všeobecnosti radšej používame výťahy či eskalátory, no niekedy si jednoducho nevyberieme. Ako teda postupovať pri výbere schodiska a medzi akými schodiskami si môžete vybrať vám priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Schodisková terminológia

Aby ste sa v našom článku nestratili a vedeli o čom píšeme, pripravili sme pre vás krátky úvod do terminológie schodísk. Schodisko alebo schodište tvoria schody, ktoré vytvárajú základný prvok, akým je schodiskový stupeň a ich súčasťou je aj schodiskové rameno. Schodiskové rameno je šikmá plošná konštrukcia, ktorá má minimálne tri stupne a jej účelom je spájať dva rôzne výškové body. Medzi schodiskovými ramenami sa nachádza tzv. podesta alebo odpočívadlo, teda plošná vodorovná konštrukcia. Schodiskový stupeň je tvorený dvoma plochami a to nástupnicou (nášlapnou plochou) a podstupnicou (zvislou plochou). Voľný priestor medzi schodiskovými ramenami sa nazýva zrkadlo a v prípade, že budova disponuje aj s výťahom, nachádza sa zvyčajne práve v ňom.

Ako postupovať pri výbere schodiska?

Nové schodisko, ktoré bude plne funkčné a bude uspokojovať vaše požiadavky je výzva. Zhrnuli sme štyri body, ktoré by ste si mali pri rozhodovaní sa o schodisku ujasniť.

 1. Ako prvý na rad nastupuje výber tvaru schodiska (viď. rozdelenie schodísk nižšie). Pri tomto výbere sa často rozhoduje aj o tom, či si zvolíte priamočiare schodisko s podestami alebo schodisko bez podesty s plynule vytočenými stupňami. Schodisko s podestou však vyžaduje väčší priestor a je tiež nákladnejšie. Pri priemernej cene novostavieb môže schodisko s podestou stáť aj dvojnásobok ceny oproti schodisku bez podesty.
 2. Výber materiálu na zhotovenie schodiska, môže byť často problém, keďže máte možnosť sa rozhodnúť medzi viacerými napr. drevom, kameňom, tehlou, betónom, sklom, oceľobetónom, kovom, prípadne tieto materiály skombinovať či zostaviť schodisko z iných materiálov.
 3. Ďalšie prichádza na rad rozhodnutie o výške a šírke schodiskového stupňa. Ak sa domnievate, že čím nižšia výška, tým lepšie, nie je to tak. Ideálne parametre sú dané nasledovne: výška stúpania 18 až 20 cm a šírka stupňa 24 až 26 cm. Existujú totiž normy schodiskových stupňov, ktorých by ste sa mali držať pri ich výpočte. V prípade, že si chcete vypočítať presnú výšku a šírku stupňa použite výpočet (2 x výška) + šírka = 630. Prečo práve číslo 630? 630 totiž predstavuje dĺžku jedného kroku bežného človeka, ktorá je 630 mm. Ideálne parametre, ktoré sme uviedli vyššie taktiež odpovedajú dĺžke bežného kroku. Tým, že by ste si znížili stúpanie schodiska by ste predĺžili stupeň, zvýšili počet stupňov na danú výšku a výsledkom by bolo schodisko s dlhšou výstupnou líniou.
 4. Netreba zabúdať ani na rozhodnutie o šírke samotného schodiska, ktoré je vo väčšine prípadov limitované priestorom vyhradeným preň. Šírku schodiska si môžeme prirovnať ku šírke dverí v dome, ktorá je v priemere 90 cm. Je úplne postačujúca a preto je zbytočné a tiež nákladovejšie realizovať schodisko širšie ako 100 cm.

O čom sa rozhodne pri navrhovaní schodiska?

Pri navrhovaní schodiska sa rozhoduje a navrhuje jeho pôdorys, rozmery a počet schodiskových ramien, s ktorými ďalej súvisí veľkosť odpočívadiel, sklon jedného ramena, rozmery schodiskových stupňov, spôsob ich podopierania, použitý materiál na ne, druh zábradlia, spôsob ich osvetlenia a ďalšie skutočnosti.

Rozdelenie schodísk

Schodiská sa rozdeľujú na základe viacerých faktorov, akými je umiestnenie, funkcie, tvar, zmysel výstupu, či schodisko podľa počtu ramien.

 • Schodisko podľa umiestnenia poznáme:
  • vnútorné,
  • vonkajšie a
  • terénne, ktoré je umiestnené samostatne v teréne.
 • Schodisko podľa funkcií, ktoré spĺňa delíme na:
  • hlavné schodisko, ktoré slúži ako hlavné komunikačné spojenie medzi jednotlivými podlažiami celého objektu,
  • vyrovnávacie schodisko vyrovnáva rôzne výškové rozdiely toho istého podlažia a
  • vedľajšie schodisko popri hlavnom schodisku spája jednotlivé podlažia či už z prevádzkových, bezpečnostných alebo iných dôvodov.
 • Schodisko podľa tvaru poznáme:
  • s priamymi ramenami (priamočiare), kedy sú schodiskové ramená po celej dĺžke schodiska zostavené z rovných schodiskových stupňov, ktoré majú stálu šírku nástupnice,
  • so zakrivenými ramenami (krivočiare) schodisko je zostavené z kosých stupňov s premennou šírkou nástupnice a
  • so zmiešanými stupňami (zmiešanočiare), kedy schodiskové rameno pozostáva z rovných ale aj kosých stupňov.
 • Schodisko sa podľa zmyslu výstupu delí na:
  • ľavotočivé,
  • pravotočivé a priame.
 • Schodisko podľa počtu ramien sa delí na:
  • jednoramenné schodisko, kedy je výška podlažia prekonávaná jedným schodišťovým ramenom,
  • dvojramenné schodisko prekonáva výšku podlažia dvoma schodišťovými ramenami, ktoré sú oddelené medziplošnými odpočívadlami,
  • viacramenné schodisko, pri ktorom výšku podlažia prekonávajú viaceré schodišťové ramená, ktoré sú medzi podlažiami oddelené odpočívadlami a tiež
  • združené schodisko, ktoré je rozvetvené na viaceré ramená.

Čo by malo spĺňať správne navrhnuté schodisko?

O tom, či ste sa rozhodli správne a správne navrhli schodisko sa dozviete až po jeho postavení. Správne navrhnuté schodisko by však malo spĺňať viaceré požiadavky. Malo by byť nadimenzované ako úniková cesta a upravené tak, aby zabránilo šíreniu ohňa, prípadne dymu, ak by v jednom z podlaží vznikol požiar. Malo by byť pohodlné a bezpečné tak ako pri výstupe, tak aj vzostupe. Netreba tiež zabúdať na jeho prístupnosť, ktorá by mala byť ľahká zo všetkých priestorov, ktoré schodisko obklopujú.

Ďalšími praktickými požiadavkami je jeho dobré osvietenie a zabezpečené vetranie. Navrhnuté by malo byť s rozmyslom a úsporne, teda aby zaberalo čo najmenšiu pôdorysnú plochu budovy. Okrem toho by malo byť pevné, únosné, odolné voči opotrebeniu a malo by sa dať ľahko vyčistiť.

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)