Kategórie

Montované domy na kľúč

Mladé páry aj single ľudia dnes uvažujú o vlastnom bývaní o čosi odlišnejšie než starí rodičia v ich veku. Mnohokrát sa sveta znalí ale aj presýtený životom vo vyspelých krajinách túžime vrátiť späť domov. No kde to vlastne je? Čo si predstavíte pod pojmom domov Vy? Mnohí si zrejme v mysli podvedome vybavia bezpečné obydlie, kde strávia väčšinu svojho života. Ďalší si predstavia miesto, kde si po práci môžu prísť nerušene odpočinúť. A iní zase priestor, kde pohostia svoju rodinu a priateľov. Každý sa jedného dňa hlbšie zamyslí, ako si z dostupných finančných zdrojov zadovážiť primerané bývanie.

Chcete príjemne teplý rodinný domček, dýchajúci pokojnou atmosférou? Takáto idylická predstava je priam charakteristikou montovaných domov. Je jasné, že chceme kvalitu za vcelku obstojnú cenu. Uvažujeme preto nad mnohými alternatívami a porovnávame dostupné možnosti. Technológia výroby domov už viac nie je striktne podrobená tradicionalizmu. Stále viac otvárame dvere aj ekologickejším možnostiam bývania. Jednu z nich predstavujú práve montované domy. Firmy, ktoré domy montujú na zákazku, sa dajú pomerne ľahko nájsť aj na Slovensku. Napokon, montované domy sú považované za lacnejšie „náhrady“ svojich murovaných príbuzných. A pritom nezaostávajú ani v kvalite. Treba ju len vnímať trochu osobitým spôsobom.

Aj Vám v hlave robia podobný zmätok otázniky ohľadom bývania? Máte potrebu si v tom urobiť jasnejšie? Tak sa s nami pozrite bližšie v tomto článku na pre a proti montovaných domov. Posúďte, diskutujte, rozprúďte búrlivú debatu. Nebojte sa klásť otázky aj našim profesionálom. A možno sa na základe tu získaných informácii a referencií konečne vhodne zvolíte a správne sa rozhodnete. Prajeme Vám v tom veľa úspechu.

Aký je to montovaný dom?

Montované domy sú jedným z najrozšírenejších systémov výstavby rodinných domov. Prevažne sa s takto zhotovovanými domami stretneme v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii ale aj Fínsku. Ba ani Nemecko nie je výnimkou. Už názov odhaľuje podstatu zhotovovania takéhoto domu. Domy sa montujú na určenej stavebnej parcele pripevnením samostatných dielcov k základu aj sebe navzájom. Tak sa postaví ucelená a obývateľná konečná stavba. Pod montovaným domom obvykle tiež rozumieme dom vyrobený z ekologických materiálov. Môžeme teda hovoriť o zdravom alebo ak chcete EKO bývaní, šetrnému k životnému prostrediu aj nášmu zdraviu.

Montované domy - typy

Najbežnejšie ide o drevenú konštrukciu. Drevostavbu tvorí nosný trám obohatený o tepelnú izoláciu. Jednotlivé panely sa vyrobia vo fabrike a na mieste sa za pomoci montážnej techniky primontujú k základovej doske. Jednať sa však môže aj o železobetónové konštrukcie. Vtedy hovoríme o masívnej konštrukcii. Ide o novšiu obdobu panelákových stavieb. V porovnaní s drevostavbami majú takéto stavby vyššie nároky na realizáciu. Aktuálne jeden z najnovších spôsobov montovania realít sú domy 3M. Vyrábajú sa technológiou Pitkó, ktorá spĺňa najvyššie kritériá Európskej únie. Materiál je ohňovzdorný, znáša vysoké teploty a odoláva vznieteniu.

Dom na kľúčik?

Viete, čo všetko je obyčajne súčasťou prác firmy, ktorá vám zhotovuje montovaný dom na kľúč? Od skice, návrhu, skonštruovania obytného domu vlastne všetky práce až po kľúč na ruku. V cene tejto služby by mala byť započítaná hrubá stavba, maľovka stien i odborné poradenstvo. Naopak, cena zvyčajne nezahŕňa obklady, dlažby, sanitu ani dvere. Zákazník si ich dodá sám. Mnohé firmy tak robia aj preto, lebo trh ponúka ozaj širokospektrálny tovar. Tak je umožnené uspokojiť požiadavky a vyhovieť predstavám a vkusu zákazníka do najvyššej možnej miery.

Firmy, ktoré montujú domy na kompletku, uľahčujú svojim klientom výber ponukou katalógu. Podľa neho sa rozhodnete pre konkrétny typ montovaného domu. Jednotlivé typy montovaných domov sú totiž už vopred navrhnuté. Postačí len, ak si vyberiete ten pravý orechový. Ak však túžite po netradičnom dome na mieru, pochopiteľne sa nevyhnete ani vyššej cene. Pozitívom je, že pri montovaných domoch poznáte konečnú cenu a tá príliš nekolíše. Nemusíte sa teda priveľmi obávať neočakávaných nákladov. Riziko, že vás znenazdajky obleje studený pot, je nepatrné. Montážny tím namiesto vás vykoná všetky potrebné práce až po fázu obývateľnej stavby. Ušetrí to vaše nervy aj drahocenný čas. Prakticky sa aj s nábytkom len nasťahujete do hotového domu.

Stupne konštruovania montovaných domov

Pri montovaných domoch firmy štandardne ponúkajú dva stupne vyhotovenia. Prvou je hrubá stavba (tzv. skelet či kostra domu). Druhý stupeň zahŕňa ďalšie práce (podľa požiadaviek objednávateľa) až po kľúče od hotového domu. Pod hrubou stavbou sa myslí postavenie stien, tepelné zaizolovanie exteriéru vrátanie stropnej konštrukcie a strechy, položenie strešnej krytiny, montáž odtokového systému a pozinkovanie. Takisto sem zaraďujeme osadenie vonkajších dverí, okien a vonkajšie omietky.

Medzi ďalšie práce (po kľúče od domu) patrí zateplenie interiéru, zvukové izolácie a rozvody (voda, elektrina, kanalizácia, plyn), betónové nátery, použitie sadrokartónu, dvere vo vnútri a schodiská. Napokon tiež maľovky, dlažba a sanita. V prípadne záujmu si časť týchto prác, alebo dokonca celý dom môžete vyhotoviť svojpomocne. Postačí, ak si starostlivo naštudujete problematiku, objednáte panely a potrebný dodatkový materiál. Na požiadanie vám dá firma do panelov osadiť aj okná a dvere. Doba montáže sa tak ešte urýchli. Manipulácia s panelmi je o čosi nemotornejšia. Vzhľadom na to predsa len odporúčame ponechať to na skúsený tím montážnikov. Nechceme ale nikoho odhovárať. Koniec koncov, želaný stupeň výstavby nehnuteľnosti si určujete sami. Ak však tieto konštrukčné práce prenecháte firme, odbudnú vám mnohé starosti aj väčšie riziká.

Postup montovania domu

Prvým krokom je zhotovenie technických výkresov. Podľa nich sa potom postupuje pri výrobe stavebných panelov na mieru vo výrobných halách firmy. Najbežnejšie sa na výrobu používa drevo, drevotrieska, sadrokartón a tepelnoizolačný materiál. Nasleduje odvoz takto zhotovených panelov, starostlivo zabalených v ochrannom obale, do stavebnej lokality. Tam sa ukotvia do základovej dosky. Je nevyhnutné ju pripraviť v dostatočnom predstihu. S panelmi sa na mieste manipuluje za pomoci žeriavu. Po dokončení týchto prác vznikne kostra domu. Tá sa podrobí vonkajšiemu zatepleniu. V stavbe sa vyhotovia všetky rozvody od kanalizácie až po elektriku, kúrenie a vodu. Na záver sa dokončia omietky a izolácie. Po dokončení všetkých prác na pohľad ani nezbadáte rozdiel medzi montovaným domom a murovaným.

Montované domy proti murovaným

Montované domy už ani na našom trhu nie sú výnimkou. Napriek tomu aj naďalej bojujú s predsudkami, konzervatívnymi názormi a nálepkou domčekov z kariet. Nedostatočná informovanosť sa podpísala na ich skreslenom vnímaní v spoločnosti. To malo neblahý dopad na súčasnú neopodstatnenú nedôveru voči materiálom používaným pri týchto stavbách. Tá často panuje medzi ľuďmi doteraz. Pre porovnanie, na Slovensku dnes montované domy tvoria približne šesť percent zo všetkých stavieb. Naproti tomu v Rakúsku je ich podiel zhruba štyridsať percent. Skúste sa trochu odosobniť od predsudkov a uznáte, že súčasná technológia montovania domov je na chválihodnej úrovni. Pocit z interiéru je oveľa príjemnejší ako kedysi.

Montované domy spĺňajú všetky požadované zásady bezpečnosti. Sú však oveľa senzitívnejšie na vonkajšie vplyvy, takže sa vyžaduje naozaj precízne technické prevedenie. Aj malá chyba v izolácii môže spôsobiť plesne a celkové zvlhnutie stavby. Ak je však dom postavený precízne a poctivo, nemusíte sa obávať. Materiál má dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti. Podľa tvrdení majiteľov takýchto domčekov dokonca ušetríte nemalé náklady na energiách.

O kvalite montovaného domu rozhodujú koniec koncov aj pozitívne referencie na služby firmy, ktorá domy montuje. Vyberajte preto rozvážne. Jednou z výhod montovaných domov sú aj užšie obvodové a vnútorné steny. Môžete tak získať až o 10m² úžitkovej plochy navyše. S akumuláciou tepla je to o čosi zložitejšie. Ako rýchlo dom vyhrejete, tak rýchlo aj vychladne (zvlášť ak máte otvorené okná). Horšie je to v lete. Vtedy nejeden z nás ocení príjemný chládok, ktorým nás môže oblažiť len murovaný dom. Riešením preto môže byť kombinácia drevostavby s murivom. Nevýhodou je, že paleta výberu nie je príliš pestrá. Domy realizované technológiou montáže sú viac menej typizované. Zvoliť si môžete len z niekoľkých variantov. No existujú aj firmy, pre ktoré fantázia nemá hraníc a nepredstavuje žiaden problém.

Na rozdiel od murovaných majú montované domy nižšiu hmotnosť. V priaznivom počasí je ich zhotovenie možné celoročne. Za montované domy hovorí aj vyššia pružnosť stavby. Montované domy nemusia cez zimu odpočívať, čím sa mierne skráti doba výstavby. No rozdiel až taký markantný zase nie je. Totiž čas, ktorý ušetríte pri zmontovaní panelov, zase dobehnete pri schnutí lepiacich zmesí. Napríklad len taká základová doska by optimálne mala schnúť aspoň mesiac. Čas schnutia sa síce dá urýchliť použitím rýchloschnúceho lepidla... Avšak potom treba pochopiteľne počítať s väčšími finančnými výdajmi. Výhodou býva takisto nižšia, pevná cena či použitie recyklovateľných materiálov. Pri inštalácii panelov sa nevyžaduje sekanie do stien pretože rozvody sú už v paneloch.

Murované domy majú nižšie nároky na podkladový terén. Ako výhody sa uvádzajú dlhšia životnosť či následne vyššia cena pri budúcom predaji. Sú odolnejšie voči vytopeniu a predstavujú menšie riziko pri svojpomocnej výstavbe. Vďaka lepšej dostupnosti materiálov vás paradoxne môže murovaný dom stáť menej ako dom montovaný. Konečná cena je však variabilná a závisí aj od cien použitých materiálov. Všeobecne sa stavba murovaného domu stále považuje za finančne aj časovo náročnejšiu. Murovaná stavba totiž musí vymrznúť a sadnúť.

Je teda lepšie drevo alebo predsa len tá tehla? Pravda je, ako to už býva, niekde uprostred. Každá technológia má klady aj zápory, avšak sama o seba nikdy nie je celkom zlá. Je to len ďalšia alternatíva. Každý je spokojný s niečím iným a preto aj názory sú veľmi individuálne. Skúste sa na každú technológiu pozrieť z pohľadu kvalít ktoré ponúka, a usilovnej práce pri jej realizácii. Dôležité je nájsť si to, čo vám vyhovuje najviac.

Na záver

Domy zmontované z jednotlivých kusov sa dnes už netešia obľube len za veľkou mlákou. Naopak, v tuzemsku si získavajú čoraz viac nadšencov. Kedysi síce boli možno vnímané trochu kriticky, no dnes sú tieto časy dávno za nami. Faktom ale ostáva, že murovaný dom predsa len v tunajších zemepisných oblastiach ostane klasikou. Raz darmo, je to rokmi preverený postup generáciami našich dedov a pradedov.

Ak ste už uprednostnili montovaný dom, odporúčame zvoliť totožného dodávateľa základovej dosky aj dielcov. Inak sa môžete dočkať problémov. Zatekanie či praskanie omietok môže navyše dodávateľ panelov zvádzať na vady v základovej doske.

A čo si myslíte vy o technológii montovania domov? Išli by ste do toho alebo radšej ostanete pri starej dobrej klasike?


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)