Kategórie

Čerpadlá

Ak hľadáte spoľahlivé čerpadlo do vašej domácnosti, mali by ste sa najskôr oboznámiť s tým, aké čerpadlá existujú, aké parametre sú dôležité pri ich výbere, a ktoré čerpadlo je vhodné presne pre vašu potrebu.

Čo je čerpadlo?

Čerpadlo je hydraulický stroj, ktorý dopravuje, zdvíha a vytláča kvapalinu do určitej výšky. Nasávacia časť potrubia je časť spájajúca s čerpadlom priestor, z ktorého sa kvapalina dopravuje. Výtlačná časť potrubia je zase úsek potrubia spájajúci čerpadlo s priestorom, do ktorého sa kvapalina dopravuje.

Pri výbere čerpadla sú dôležité tieto parametre:
a) prietok, čo je množstvo kvapaliny dodávané čerpadlom za jednotku času do výtlačného potrubia
b) špecifická energia, čo je energia dodaná čerpadlom jednotkovej hmotnosti čerpanej kvapaliny
c) výkon čerpadla, ktorý je určený množstvom a prietokom kvapaliny
d) príkon čerpadla, čo je vlastne výkon odovzdaný motorom hriadeľa čerpadla

Typy čerpadiel

Čerpadlá delíme podľa typu na odstredivé, objemové, piestové, zubové, vretenové, rotačné, membránové čerpadlá, mamutky, monžík a ďalšie.

Odstredivé čerpadlá sú v praxi najrozšírenejšie a používajú sa pre veľký rozsah prietokov. Majú vysoký počet otáčok a vyznačujú sa jednoduchou obsluhou, montážou i demontážou, rýchlym spúšťaním a reguláciou.

Objemové čerpadlá sa skladajú z piestu, lopatiek, zubov a vretena. Toto čerpadlo najskôr nasaje určitý objem kvapaliny, uzavrie ju v pracovnom priestore a následne kvapalinu vytláča. Tento proces sa opakuje.

Piestové a membránové čerpadlá pracujú rovnakým spôsobom. Kvapalina sa do čerpadla nasáva cez otvorený ventil pri pohybe piesta alebo membrány doprava, pričom výtlačný ventil je zatvorený. Nasávací ventil sa potom uzatvorí a kvapalina sa vytláča cez otvorený ventil. Používajú sa na vtlačovanie riedkej cementovej kaše do vrtov a ako palivové čerpadlo u spaľovacích motorov.

Rotačné a zubové čerpadlá pracujú taktiež na podobnom princípe. V zubovom čerpadle sú medzi stenou statora a otáčajúcou sa dvojicou ozubených kolies vytvorené priestory, v ktorých sa tekutina premiestňuje od vtoku k výtoku čerpadla. Do seba zapadajúce zuby kolies potom tekutinu vytláčajú. Rotačné čerpadlá sa líšia len tým, že ich do seba zapadajúce rotujúce telesá majú iný tvar. Používajú sa hlavne vtedy, ktoré si vyžadujú presné čerpanie a dávkovanie kvapaliny.

Ponorné vretenové čerpadlá sú určené na čerpanie pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť. Používajú sa na čerpanie vody zo studne, ako záhradné čerpadlo pre postrek a zavlažovanie záhrad a okrasných sadov do teploty 35°C.

Výber čerpadla

Okrem spomínaných parametrov je pri výbere čerpadla dôležité aj médium, pre ktoré budeme čerpadlo používať. Je rozdiel, ak chcete čerpadlo použiť na čistú vodu, mierne znečistenú vodu alebo silne znečistenú vodu.

Pre čistú vodu je vhodným čerpadlom vretenové, ktoré je vhodné na zásobovanie vodou pre domácnosti, zo studne, vrtu alebo bazéna. Pre mierne znečistenú vodu je ich takisto možné použiť. V prípadoch, ak máme vodu silne znečistenú fekáliami, alebo zatopené výkopy, používame kalové čerpadlá.

Vybrať si vhodné čerpadlo nie je ťažká záležitosť, dôležité je ale uvedomiť si, na čo čerpadlo potrebujete. Ak neviete, aké čerpadlo je pre vás najvhodnejšie alebo akým smerom by ste sa mali uberať, poraďte sa s predajcami, či ešte lepšie s výrobcami čerpadiel.

S výberom sa však neunáhlite, ich ceny sú rôzne, a záleží nielen od výkonu a druhu čerpadla, ale aj od kvality výrobcu či predajcu. Hlavne si podrobne prejdite a nechajte si vysvetliť všetky parametre, aby ste si nekúpili zbytočne drahé a najvýkonnejšie čerpadlo, ktoré ani nepotrebujete, alebo naopak najlacnejší typ, ktorý budete musieť po krátkom čase opäť meniť.

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)