Kategórie

PVC podlahy

Široká škála druhov, vzorov a farieb podláh predstavuje neobmedzené možnosti výberu podlahovej krytiny do vášho príbytku. Každý druh podlahy má svoje charakteristické vlastnosti, svoje prednosti aj nevýhody. PVC podlahy sú dlhé dekády súčasťou podlahových krytín, či už v domácnostiach alebo vo verejných budovách. Prešli vývojom a inováciou, svoj dizajn prispôsobili súčasným požiadavkám zákazníkov.

Charakteristika PVC podlahy

PVC predstavuje umelo vyrobený plastický polymér. Hlavnou zložkou PVC podláh je pena z polyvinylchloridu, ktorá je nanesená na sklenené vlákno. Pre svoje vlastnosti sa PVC podlahy stali konkurenciou drevených, laminátových či keramických podláh. Na rozdiel od spomínaných ďalších druhov podlahových krytín sú podlahy z PVC pri chôdzi teplejšie.

Je možné ich umiestniť i v priestoroch s podlahovým kúrením? Mnohí spotrebitelia netušia, že moderné PVC podlahy znášajú teplo a tým pádom ich inštalácia v priestoroch s podlahovým kúrením je absolútne bezproblémová.

Sú ideálne nielen ako podlahové krytiny v domácnostiach, ale i v kanceláriách, nemocniciach, školských zariadeniach a v iných verejne využívaných priestranstvách a v priemyselných budovách. Pre jednotlivé vyššie menované priestory sú určené rozdielne PVC podlahy. Podlahy pre domácnosti mávajú zvyčajne hrúbku od 1,3 mm do 2 mm, v prípade nemocníc alebo priemyselných priestorov je hrúbka oveľa vyššia, a to viac než 4 mm. Čím je vrstva podlahy hrubšia, tým väčšia je jej odolnosť a kvalita.

Výhody PVC podlahy

PVC podlahy sa stali obľúbeným druhom podlahovej krytiny. Prvým dôvodom, prečo si mnohí zákazníci volia práve tento druh, je ich nízka cena oproti dreveným podlahám či dlažbe. V minulosti sa rýchlo opotrebovali, praskali a ničili. Vďaka výrobným inováciám sa v súčasnosti životnosť týchto podláh značne predĺžila.

Okrem dĺžky životnosti sa rozšírila i škála fotografického dekóru, popri jednoduchých farebných prevedeniach sa postupne začali na trh dostávať i motívy napríklad dreva, kamennej dlažby atď. Samotný motív PVC podlahy závisí od miestnosti, v ktorej bude táto podlaha kladená. Podlahy určené pre obývaciu miestnosť a ďalšie izby sú zväčša v motívoch drevenej štruktúry, napodobňujúce drahé drevené parkety. V prípade kuchyne a kúpeľne sú preferované vzory kamenej podlahy – dlažby.

Z hygienického hľadiska majú PVC podlahy oproti kobercom tú výhodu, že nezachytávajú prach a roztoče. Nevyžadujú náročnú starostlivosť a ich čistenie je pomerne jednoduché. Stačí pozametať či povysávať, prípadne poumývať mopom alebo handrou za použitia univerzálneho čistiaceho prostriedku určeného na podlahy. Nie je potrebné ich leštiť, a taktiež nevyžadujú nanášanie prostriedkov na oživenie pôvodných farieb, ako je to zvykom u drevených podláh.
Ďalšou výhodou je ľahká montáž, respektíve kladenie. Podlahy sú zvyčajne v baloch so šírkou 1,5 mm.

Montáž – kladenie PVC podlahy

Predpríprava montáže, respektíve kladenia PVC podlahy zahŕňa očistenie plochy, na ktorú sa bude podlahová krytina ukladať. Rovnako je dôležité, aby bol povrch zarovnaný, v prípade trhlín či iných nerovností v podlahe je nevyhnutné tieto miesta vyrovnať – zastierkovať. Nedokonalý povrch znehodnocuje vizuálnu stránku podláh, najmä ak sú vzorované. V takom prípade by nedokonalosti vyčnievali a kazili prirodzene vyzerajúci motív podlahy. Čistý, rovný a suchý povrch je základ pre kladenie každej PVC podlahy.

Ako sme už vyššie spomenuli, podlahy bývajú balené vo zvitkoch. Náš tip pre lepšiu manipuláciu pri kladení, je nechať PVC podlahové krytiny rozvinuté v miestnosti aspoň niekoľko hodín. Pokiaľ máte podlahové kúrenie, je nutné ho pred montážou PVC podlahy vypnúť aspoň na 48 hodín.

PVC podlahové krytiny narežeme podľa rozmerov miestností. Samotné kladenie PVC podlahy prebieha na báze lepenia o podklad. Súčasťou kladenia je i drážkovanie a uzatváranie spojov. Počas lepenia udržujte v miestnosti teplotu okolo 18°C. Následne sa nalepená PVC podlaha temperuje, kým lepidlo neuschne, čo trvá zvyčajne približne 48 hodín.

Druhy PVC podlahy

Podľa množstva vrstiev sa PVC podlahy rozdeľujú na homogénne – jednovrstvové a heterogénne – viacvrstvové. Významný vplyv na ich životnosť má hrúbka oterovzdornej - nášľapnej vrstvy. Platí, že čím je hrúbka nášľapnej vrstvy väčšia, tým je jej odolnosť a celková životnosť väčšia. Hrubšie typy PVC podláh lepšie prekrývajú nerovnosti a nedokonalosti povrchu, na ktorom je podlaha položená. Hrubší druh PVC podlahy tiež umožňuje lepšie tlmiť hluk pri chôdzi.

Pokiaľ by sme mali zostaviť rebríček odolnosti PVC podláh podľa hrúbky nášľapnej vrstvy, došli by sme k záveru, že veľmi dobrú odolnosť majú podlahy, ktorých hrúbka nášľapnej vrstvy presahuje 0,3 mm, dobrú odolnosť by sme mohli ohraničiť od 0,2 mm do 0,3mm. Nášľapná vrstva hrúbky od 0,15 mm do 0,2 mm má slabšiu odolnosť.

Pre homogénne PVC podlahy je charakteristická jedna rovnako hrubá vrstva, ktorá vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči záťaži a opotrebovaniu. Jednovrstvové podlahy majú svoje využitie prevažne v nemocniciach, školských zariadeniach, jedálňach a priemyselných halách. Heterogénne PVC podlahy sú ideálne pre miestnosti v bytoch a rodinných domoch. Viacvrstvové/ heterogénne podlahy sa skladajú z troch vrstiev a to nášľapnej vrstvy, zo spodnej a dekoračnej.

PVC podlahy v sebe spájajú viaceré výhody a svojimi vlastnosťami ako i moderným dizajnom vyhovujú potrebám a požiadavkám mnohých spotrebiteľov. Patria medzi najmenej finančne náročné druhy podlahovín, no svojím charakterom konkurujú i drahším typom podlahových krytín.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)