Kategórie

Plynový kotol

Komfortným a ekonomickým riešením do vášho domu pre kúrenie a prípravu teplej vody sú plynové kotly. Plyn je lacnejší variant ako elektrická energia, ak však chcete ušetriť, je veľmi dôležité, aby ste si vybrali do svojej domácnosti ten správny plynový kotol.

Kotol je vtedy správne zvolený, ak sa využije celý rozsah jeho výkonu. Ak výkon kotla, ktorý ste si vybrali, je nižší ako je potrebné, priestor sa dostatočne nevykúri. Ak však máte plynový kotol, ktorého výkon je až príliš vysoký na požadovaný priestor, vznikajú tak finančné straty, pretože priestor sa bez vhodnej regulácie prekuruje. Plynové kotly môžu byť kondenzačné alebo nekondenzačné.

Prečo kúriť plynom?

Zemný plyn je šetrný k životnému prostrediu a je jediným primárnym palivom, ktoré sa dá priviesť bez nákladných úprav k spotrebiteľovi. Jeho distribúcia a doprava je nezávislá od klimatických podmienok. Veľkou výhodou je to, že odberateľ nepotrebuje žiadne skladovacie priestory na jeho uskladnenie. Plynové spotrebiče sú ľahko ovládateľné a regulovateľné a v súčasnosti je zemný plyn aj cenovo dostupný.

Nekondenzačné plynové kotly

Ak vidíte voľným okom horieť plameň horáka v kotle, jedná sa o otvorenú spaľovaciu komoru a ide v takomto prípade o nekondenzačný kotol. Nekondenzačné kotly sú buď len na vykurovanie alebo aj na vykurovanie s prípravou teplej vody, stacionárne alebo závesné. Vyrábajú sa v dvoch verziách a to vo verzii Turbo alebo s odvodom spalín do komína.

Kondenzačné plynové kotly

V súčasnosti je plynový kondenzačný kotol najčastejšie využívaná technológia na vykurovanie rodinných domov zemným plynom. Kondenzačný kotol sa vyznačuje vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou a účinnou reguláciou teploty.

Použitie kondenzačných kotlov pri novostavbách je dnes už samozrejmosťou, pretože kotol a vykurovací systém sa dajú dnes už dopredu zosúladiť. Patria k najúspornejším kotlom v súčasnosti, dokážu v nízkoteplotnom systéme pracovať so stupňom využitia 106% až 109%. A v porovnaní so staršími kotlami spotrebujú až o 33% energie menej.

Kondenzačný kotol má odvod kondenzátu do kanalizácie. Na rozdiel od nekondenzačného kotla dochádza v kondenzačnom kotle ku kondenzácii vodných pár a k vzniku kondenzátu.

Kondenzačná technika využíva okrem tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní vykurovacieho oleja alebo plynu, aj takú tepelnú zložku, ktorú iná bežná vykurovacia technika nedokáže využiť. Kondenzačné kotly zo spalín odoberajú takmer všetko teplo a využívajú ho na ohrev a vykurovanie.

V kondenzačných kotloch prechádza vykurovacia voda dvakrát cez výmenník tepla. Spaliny odchádzajú z kondenzačného kotla chladnejšie ako pri bežných kotloch. Uvoľňuje sa kondenzačné teplo, ktoré sa opäť vracia do vykurovacieho systému a tým sa využije dostatočne tepelná energia, ktorá pri iných kotloch odíde komínom do ovzdušia a vznikajú tak tepelné straty. Takéto spätné využitie tepelnej energie prináša obrovskú úsporu zemného plynu, čím sa samozrejme znížia náklady na vykurovanie.

Plynové kondenzačné kotly ponúkajú maximálne využitie energie pri veľmi nízkej spotrebe. Ďalšími veľkými výhodami pri kondenzačnom plynovom kotle je aj zníženie spotreby zemného plynu a úspora finančných prostriedkov vynakladaných na energiu. Pri bežnom rodinnom dome je návratnosť prvotnej investície približne do piatich rokov, čo je pomerne rýchla investičná návratnosť. Ceny niektorých modelov kondenzačných kotlov sú prijateľné, takže prvotná investícia nemusí byť až taká vysoká.

Údržba plynových kotlov

Ako aj pri ostatných kotloch, či už plynových alebo hociktorých iných, je veľmi dôležité, aby ste dbali na ich údržbu a nemali by ste zabúdať na pravidelné ročné prehliadky odborníkom.

Každý plynový kotol musí byť inštalovaný v minimálnej vzdialenosti 20 cm od horľavých predmetov. Plynomer alebo hlavný uzáver plynu sa nesmie nachádzať v miestnosti. Ak plánujete kotol využívať aj na prípravu teplej vody, je dobré umiestniť kotol v blízkosti odberného miesta, aby ste tak znížili tepelné straty v potrubí. Teplá voda v chladnom potrubí sa ochladzuje, takže čím dlhšie potrubie, tým väčšie ochladenie teplej vody prechádzajúcej potrubím, tým väčšie tepelné straty.

Z ekonomického hľadiska je voľba správneho kotla veľmi dôležitá. Dôležitý je však aj výkon vybraného kotla a jeho regulácia. Efektívnou reguláciou možno meniť teplotu vykurovanej vody podľa zmien teploty vonkajšieho vzduchu.

Najznámejšie značky plynových kotlov

Všetky uvedené značky obsahujú ako kondenzačné tak aj nekondenzačné plynové kotly.
- Buderus
- Junkers
- Protherm
- Vaillant
- Viessmann

Zemný plyn je nielen úsporný a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, ale je aj široko použiteľný. Ide o energiu, ktorá sa dá kombinovať s inými druhmi energie. Výborná kombinácia je zemný plyn a solárna energia.

Kombinovaný systém

Ak sa jedná o väčšie domácnosti s vyššími nárokmi na teplú vodu, oplatí sa zainvestovať do kombinovaného systému. Kombinovaný systém je systém kondenzačného kotla a solárneho systému na prípravu teplej vody. Výhodou takéhoto vykurovacieho systému je úspora nákladov v prechodnom období, keď je slnečného žiarenia dostatok a nie je potreba dohrievanie pomocou kondenzačného kotla.

Kondenzačný kotol a slnečné kolektory sú zapojené do spoločnej akumulačnej nádoby a v prípade, že slnečné kolektory nie sú schopné zabezpečiť dostatok tepla kvôli nedostatku slnečného žiarenia, kondenzačný kotol doplní teplo na vykurovanie a taktiež aj ohrev teplej vody.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)