Kategórie

Novostavby

Kúpa novostavby a jej skryté vady

Kvalitné a pohodové bývanie je na nezaplatenie. Okrem kvality nám mnohým záleží aj na modernosti a dobrej polohe či už bytového alebo rodinného domu. Toto všetko nám vedia zabezpečiť novostavby. Novostavby majú v sebe zabudované nové výrobky, materiály a sú postavené skĺbením tradičných a stále častejšie aj nových a moderných systémov v stavebníctve. Ich dizajn a komfort bývania je stále vyšší a lepší.

Čo všetko Vám napovie, že ide o kvalitnú novostavbu? Aké vady novostavby skrývajú a čo všetko by ste mali zvážiť pre jej kúpou? Odpovede nie len na tieto otázky nájdete v článku.

Hodnotenie novostavby

Pohoda bývania v novostavbe je priamo závislá od navrhnutých priestorov novostavby a od použitých materiálov a výrobkov v nej. Pri hodnotení novostavby by ste si mali všímať jej celkový vonkajší vzhľad a Váš osobný pocit z budúceho bývania a užívania bytu, či priestorov. Ide o celkovú architektúru novostavby, rôzne detaily na nej a tiež použité materiály, na ktorých môžu byť vady, ktoré Vám môžu spôsobiť nemalé náklady do budúcna pri ich opravách.

Technické vady novostavby

Technickými vadami netrpia len staršie nehnuteľnosti ale aj novostavby. Práve preto by ste mali takéto vady rozpoznať včas, v opačnom prípade pre Vás môžu predstavovať značné nečakané náklady. Ide o rôzne estetické vady, poruchy zariadení, nedokonalo vykonané stavebné prace, či dokonca zdraviu škodlivé vady. Takéto vady máva na svedomí nedostatok času pri stavbe novostavby, tlak na nízke ceny ale tiež nízka úroveň kvality vykonanej práce robotníkmi, či inými zainteresovanými osobami.

Pred kúpou bytu či rodinného domu ako novostavby Vám odporúčame po Vašej prvotnej obhliadke vyhľadať pomoc od odborníka, ktorý má stavebné vzdelanie, skúsenosti a profesionálne nástroje na to, aby dokázal vopred nájsť skryté technické vady, ktoré Vám môžu znepríjemniť bývanie v novostavbe. Od inšpektora tiež dostanete protokol o všetkých vadách a vyčíslení ich potrebných opráv. Protokol Vám okrem iného môže poslúžiť aj pri vyjednávaní o cene novostavby.

Najčastejšie technické vady nielen na novostavbách

Najčastejšie vady, ktoré sprevádzajú nielen novostavby sú nasledovné:

1. Nefunkčné okná novostavby – okrem toho, že by mali okná prepúšťať do novostavby svetlo, mali by zabraňovať aj preniknutiu hluku, či vody z vonku. Za najčastejšie vady na oknách sa považuje ich doškriabanie, či odlúpnutá farba z rámov. Omnoho podstatnejšie je však skontrolovanie pohyblivosti krídiel a jeho preverenie pomocou termokamery. Termokamera dokáže odhaliť tepelné mosty, ktoré vznikajú pri nekvalitných oknách. Najčastejšie ide o rosenie okien počas zimy, prefukovanie, či dokonca zatekanie cez okná. Nedokonalé tesnenie alebo poškodenie rámu okna, môže viesť k úniku tepla, prenikaniu hluku, hromadeniu vlhkosti a vzniku zdraviu škodlivých plesní. Dôležitá je teda nie len kvalita okien, ale aj kvalita ich zabudovania do fasády novostavby. Okná majú byť dobre osadené a majú mať uzavreté pracovné špáry z interiéru a exteriéru, s prihliadnutím na prepúšťanie vodných pár smerom von z novostavby a tiež na zabránenie preniknutia vlhkosti z vonku do vnútra.

2. Nekvalitné podlahy v novostavbe – na prvý pohľad sa Vám zdajú podlahy a steny rovné, no nie vždy tomu tak aj naozaj je. Ešte pred kúpou novostavby by ste mali použiť vodováhu, aby ste zistili v prípade ich nerovnosti do akej miery nie sú rovné a vyčíslili tak ich nutné dodatočné opravy. V prípade, že bude s Vami aj odborník, k dispozícii bude mať určite aj iné špeciálne nástroje, ako len vodováhu.

3. Popraskaný povrch novostavby – teda na omietkach, obkladačkách a dlažbách, nájdete vždy nejaké drobné škrabance, či vryté čiarky, horšie je to však ak ide aj o praskliny. Praskliny môžu byť výsledkom drobných estetických vád, môžu byť prejavom „sadania“ konštrukcie, či dokonca môže ísť o hlbšie vady, ktoré siahajú až do konštrukcie novostavby. Práve pri nájdení praskliny, by ste mali zostať ostražitejší a zavolať si na pomoc odborníka, keďže stav nehnuteľnosti nebude možné posúdiť len laickým okom.

4. Chybné zateplenie a strecha novostavby – vonkajšia fasáda a strecha budovy sú tiež nemenej dôležitými prvkami každej novostavby. Ochránia Vás pred nepriaznivým počasím. Práve silný vietor, búrky, veľké výkyvy teplôt alebo sneh, môžu postupne ničiť vonkajšiu fasádu, čím sa degradujú jej tepelno-izolačné vlastnosti a v konečnom dôsledku Vám bude unikať teplo a zvýšia sa Vám účty za energiu čo určite nechcete. Ak pri Vašej novostavbe chcete dôkladne prekontrolovať fasádu a strechu obráťte sa na odborníka, ktorý disponuje s rôznymi kamerami na to určenými a zaručí Vám tak ich kvalitu.

Pred kúpou novostavby

Ak ste sa po dôkladnom skontrolovaní novostavby a jej možných vád, rozhodli, že ju kúpite, mali by ste myslieť na viaceré skutočnosti:

• Pozor na platby vopred – jedným z veľkých rizík je, ak developer financuje výstavbu z peňazí kupujúcich. Ak máte záujem o takúto novostavbu uistite sa na webe o pozitívnych referenciách na daného developera.

• Konečná cena novostavby – nízka cena môže byť lákavá, no len málokedy je zárukou dobrej kúpy. Dajte si pozor na hodnotu ďalších výdavkov, ktoré Vám môže priniesť odstránenie už nájdených alebo zatiaľ možno skrytých vád na nehnuteľnosti, ktoré Vám konečnú cenu novostavby môžu navýšiť.

• Podvodníci pri predaji novostavieb – buďte ostražitý a dajte si pozor na podvodníkov, ktorí Vás priveľmi tlačia do kúpy nehnuteľnosti.

• Sociálna vybavenosť a doprava – pred samotnou kúpou sa ubezpečte, že okolie novostavby Vám vyhovuje a v prípade, že sa jedná o novostavbu napr. na dedine, nezabudnite si preveriť dostupnosť spojov, pre prípad, že by ste nemali k dispozícii auto.

• Okolie novostavby a susedia – pri novostavbe zvyčajne len ťažko ovplyvníte kto budú Vaši susedia, ak ide napr. o radovú výstavbu. V prípade, že však potenciálnych susedov už máte, zaujímajte sa aj o nich.

• Zaujímajte sa o všetky podstatné údaje – nezabudnite tiež na to, aby ste vopred vedeli o všetkých mesačných nákladoch, informáciách o správe bytového domu, či o existencii prípadného úverového zaťaženia.

• „Poistite sa“ Zmluvou o budúcej zmluve – takúto zmluvu môžete uzavriieť s predávajúcim, ak o nehnuteľnosť máte naozaj záujem a nechcete, aby Vás niekto o pár hodín v jej kúpe predbehol.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)