Kategórie

Klimatizácia do bytu

Nevyhnutnosť alebo luxus? To je otázka, pri ktorej sa rozchádzajú názory ľudí. Niektorí považujú klimatizáciu za zbytočnosť, ktorá navyše zbytočne zaťažuje rodinný rozpočet a iní si nevedia bez tejto pomôcky predstaviť leto a dokonca ani zimu. Ak sa už napriek rôznorodým názorom rozhodnete investovať do klimatizácie, je potrebné si nájsť čas, pozbierať si potrebné informácie, dostať sa do problematiky, prípadne si nechať poradiť od odborníkov (najlepšie nestranných).

V tomto článku uvádzame niekoľko atribútov, ktoré si treba všímať pri výbere a kúpe klimatizácie, avšak najskôr si popíšeme, aké možnosti máme pri výbere klimatizácie.

Ako si správne vybrať

Na začiatku je potrebné zohľadniť, na aké účely má klimatizácia slúžiť - či má slúžiť iba na ochladzovanie, filtrovanie, prípadne aj kúrenie. Tiež je potrebné si ujasniť, či ju chceme používať iba v jednej miestnosti, prípadne viacerých, a v neposlednom rade aj to, do akej miery sme ochotní do nej investovať. Taktiež treba zohľadniť parametre, ako plocha miestnosti, plocha okien, orientácia izieb na svetové strany, ale aj spotrebiče, ktoré v izbe produkujú teplo.

Základné rozdelenie

Z pohľadu mobility rozlišujeme pevné a mobilné klimatizácie.

Mobilné klimatizácie

Už v názve majú, že ich je možno využiť vo viacerých miestnostiach, nakoľko sa dajú jednoducho preniesť z jednej izby do druhej. Ráno ju možno využiť v pracovni a večer v spálni. Ich obstarávacia cena je omnoho nižšia ako pri pevných, a preto sa stáva častým rozhodnutím zákazníkov. Nevyžadujú žiadne odborné sprevádzkovanie, pretože ich zapojenie i odpojenie zvládne každý, kto zvládne bežné spotrebiče. Pri výbere je však dobré si nechať poradiť.

Pevné klimatizácie

Tie si už vyžadujú odborné sprevádzkovanie a z času na čas i samotný servis. Je vhodné si vybrať spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí dlhodobejšie, ich zákazníci sú spokojní, radi ich odporučia a spoločnosť poskytuje bezplatný servis.

Rozlišujeme tieto základné typy pevných klimatizácií:

- okenné, resp. parapetné – už ich samotný názov naznačuje, že sú inštalované do okna, príp. do parapetu. Sú zložené z jednej jednotky, ktorá zahŕňa inventor aj kondenzačnú jednotku. Časť s výparníkom sa inštaluje tak, aby smerovala do interiéru a časť s kondenzátorom do exteriéru. Vcelku ľahko sa inštalujú, avšak ak sa nezabudujú priamo do steny alebo parapetu, tak zaberajú nemalú časť okna, čo prináša úbytok na estetickosti.

- klimatizácia typu Split, alebo Multisplit – finančne náročnejšie riešenie, ale prináša väčší komfort. Tento druh sa skladá z dvoch a viacerých častí. V interiéri sa nachádzajú filtre a chladiče s ventilátormi a v exteriéri je kompresor, ventilátor a kondenzátor. Vďaka tomu, že tieto časti sú umiestnené mimo interiéru, klimatizáciu nie je takmer vôbec počuť. Pri type „Split“ máme dve jednotky – jednu vonkajšiu a jednu vnútornú, ktoré sú prepojené izolovaným potrubím. Pri type „Multisplit“ máme viacero vnútorných jednotiek a jednu vonkajšiu. Tento systém sa využíva najmä v administratívnych budovách.

Čo si všímať pri kúpe klimatizácie

1. Výkon – v zásade platí, čím väčší priestor, tým väčší výkon. Ak si však vyberieme klimatizáciu so zbytočne prehnaným výkonom, zbytočne nám to zaťaží rozpočet, ale môže aj poškodiť zdravie. Pri malom výkone nebude mať klimatizácia požadovaný efekt a navyše bude vznikať tendencia nastavovať klimatizáciu na maximálny výkon, čo sa opäť odrazí na spotrebe energie a zvýšení hluku.

2. Ochladzovače verzus klimatizácie – ide o rozdielne pojmy, nakoľko ochladzovače iba vzduch ochladzujú a majú aj schopnosť zvlhčovať, pričom klimatizácia vzduch skôr zbavuje vlhkosti. Klimatizačné jednotky musia mať v sebe zabudované chladivo, ktoré pri ochladzovačoch nenájdete.

3. Energetická účinnosť – ide o faktory pre chladenie (EER) a kúrenie (COP). Aj keď do energetickej triedy A môžu byť zaradené všetky klimatizácie, neznamená to, že majú rovnakú spotrebu energie. Staršie modely mali napríklad možnosť spustenia klimatizácie buď na plný výkon alebo žiadny. Dnešné modely umožňujú nastavovať výkon od 10 do 100 %, čo veľmi napomáha k úspore energie. Tiež je potrebné brať do úvahy vedľajšie straty, ktoré výrobcovia vôbec neuvádzajú, no napriek tomu sú podstatné. Patria sem napríklad straty pri otváraní okien, straty cez vývod hadice von oknom a podobne.

4. Hlučnosť– pri kúpe treba prihliadnuť aj na tento parameter. Pokiaľ nechcete byť rušení, či obmedzovaní zvukom v pozadí, pričom ste ubytovaní v tichej lokalite, kde vám nehučia autá pod oknom a taktiež nechcete rušiť svoje okolie, tak otázka hlučnosti pri klimatizácií je na mieste. Spravidla platí, že kompaktné a mobilné klimatizácie sú hlučnejšie, nakoľko sú umiestnené celé v interiéri. Pri klimatizáciách typu „split“, výrobcovia uvádzajú, že sú menej hlučné, nakoľko ich časti vydávajúce najväčší hluk sú v exteriéri. No nie vždy to musí byť pravda. Klimatizácie v stredne drahej triede vydávajú zvuk približne 20 - 30 dB, čo je porovnateľné napríklad so šepotom, príp. s ruchom v knižnici. Pri tých finančne náročnejších hovoríme o hluku približne 50 dB, čo vydáva napríklad umývačka riadu alebo mierny dážď.

5. Filter – každá klimatizácia ponúka minimálne prachový filter. Pokiaľ ale požadujete okrem chladenia aj čistenie vzduchu, v ponuke sú klimatizácie s rôznymi druhmi filtra. Tie pomáhajú čistiť vzduch aj od najmenších škodlivín (dym, baktérie, plesne, pachy,...), čo môže byť prospešné najmä pre alergických obyvateľov. Samozrejme, čím viac klimatizácia čistí, tým menej chladí a mierne sa zvyšuje aj jej hlučnosť. Keď už však investujete do kvalitných filtrov, je vhodné si zistiť, či samotná klimatizácia bude schopná tieto filtre využiť v plnom rozsahu vzhľadom na otvory, ktorými prechádza klimatizovaný vzduch.

6. Funkcie – okrem štandardných funkcií, mnohé z klimatizácií ponúkajú i nadštandard. Patrí sem napríklad detekcia osôb v miestnosti, nastavenie času chladenia, automatické čistenie, rekuperácia vzduchu a podobne.

Pri výbere sa môžete inšpirovať aj skúsenosťami našich čitateľov, prípadne sa poradiť s našimi profesionálmi.

Základné pravidlá používania klimatizácie

- Klimatizáciu treba umiestniť mimo priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla.

- Vyfukovaný vzduch nasmerovať pod strop a nechať ho klesať. Priame fúkanie studeného vzduchu nepôsobí na organizmus dobre.

- Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by nemal presiahnuť 8 °C. Väčší rozdiel spôsobuje zvýšenú spotrebu a môže znamenať a zvýšenú záťaž na organizmus a v konečnom dôsledku aj zdravotné problémy.

- Nevyužívať klimatizáciu dlhšie ako 4 hodiny nepretržite a už vôbec nie v miestnostiach, kde sa nachádzajú deti.

- V klimatizovaných priestoroch neotvárať okná.

- Plný výkon využívať, iba ak v miestnosti nie sú žiadne osoby.

- Pravidelná kontrola filtrov, ich čistenie, príp. výmena. Znečistené filtre zaťažujú klimatizáciu, znižujú jej životnosť a samozrejme zvyšujú aj odber elektrickej energie.

- Pravidelne je potrebné kontrolovať úroveň vlhkosti prostredia, pričom optimálne rozmedzie je 40-60 %.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)