Kategórie

Strešná krytina

Vo všeobecnosti sa hovorí, že strecha je koruna domu, ktorá podstatne vplýva na celkový dojem samotnej stavby. Strešná krytina je preto dôležitá a jej výber netreba podceňovať. Nemožno myslieť iba na farebné prevedenie, či tvar krytiny, je potrebné zohľadniť množstvo ďalších aspektov, kým začneme strechu budovať, prípadne rekonštruovať.

Pokiaľ hovoríme o novej streche, jej plánovanie prebieha v procese projektovania stavby, pričom tu nám je nápomocný hlavne architekt. Ak sa však jedná o rekonštrukciu a rozhodnutie o voľbe strešnej krytiny je na našom rozhodnutí, netreba podceňovať každú vlastnosť strešnej krytiny.

Strešná krytina má v prvom rade za úlohu chrániť celú stavbu pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, vetrom, snehom a podobne. Toto už zvládne každá, ktorá je na trhu. Pri jej voľbe však nesmieme zabúdať napríklad aj na nosnosť krovu, sklon strechy, konečné využitie podkrovia, životnosť materiálu, prípadne stálosť farieb. Na trhu je v súčasnosti množstvo syntetických i prírodných materiálov, ktoré sa odlišujú nielen svojim vyhotovením a dostupnosťou, ale aj cenou.

Betónová strešná krytina

Táto strešná krytina je vyrobená z cementu, kremičitého piesku, vody a farebných pigmentov. Má nízku nasiakavosť, je vysoko mrazuvzdorná, farebne stála a jej životnosť sa odhaduje na jedno storočie. Poskytuje dostatočnú zvukoizoláciu z okolia a vo veľkej miere pomáha udržovať teplo z interiéru. Za nevýhodu možno považovať cenovo vyššie náklady na kvalitnú poistnú hydroizoláciu s debnením v prípade menšieho sklonu a na pevnejšiu strešnú konštrukciu z pohľadu vysokej hmotnosti krytiny. Tiež netreba zabúdať na horšiu manipuláciu a prácnosť. Možno ju použiť pri strechách od 7°.

Keramická strešná krytina

Výroba z ílovitých materiálov jej poskytuje dlhú životnosť (cca 80-100 rokov) bez akejkoľvek údržby, nízku nasiakavosť, vysokú odolnosť voči mrazu, poveternostným vplyvom a ohňu. Keramická strešná krytina poskytuje výborné zvukoizolačné a akumulačné vlastnosti. Oproti betónovej krytine lepšie odoláva kyslým dažďom a tiež je odolnejšia voči usádzaniu machov a nečistôt, nakoľko jej povrch je hladší. Možno ju použiť na strechy so sklonom približne od 25°, avšak odporúča sa o niečo strmšia strecha. Na zhotovenie strešnej konštrukcie je potrebné zvoliť mohutnejšie materiály, nakoľko sa keramická krytina vyznačuje vysokou hmotnosťou.

Plechová krytina

Táto strešná krytina je ľahká, čo prispieva k menšej spotrebe dreva na konštrukciu strechy. Ľahko sa montuje a tým sa skracuje doba montáže. Vyznačuje sa nulovou nasiakavosťou a tým aj dlhou životnosťou, ktorá sa odhaduje približne na 30-50 rokov bez akejkoľvek údržby. Možno ju využiť už pri sklone strechy od 8°.

K nevýhodám možno priradiť nízke akumulačné a zvukoizolačné vlastnosti. Pri daždi či silnom vetre možno počuť zvuky, ktoré by mohli užívateľov stavby obťažovať. Pokiaľ si chce stavebník zlepšiť zvukoizolačné vlastnosti, vyžaduje si to dôkladnú izoláciu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na realizáciu. Plechová strešná krytina sa vyznačuje tiež vysokým difúznym odporom, čo môže viesť pri zlej konštrukcii k vzniku plesní a baktérií.

Asfaltové šindle

Sú veľmi ľahké a ich pokládka je jednoduchá. Montujú sa na strechy so sklonom približne od 10° na plné debnenie klincovaním. Debnenie musí byť suché, hladké, pevné a bezpečne pripevnené. Umožňujú širokú škálu farieb a tvarov. Ich zloženie poskytuje vysoký komfort, sú vodovzdorné a povrch chráni pred UV žiarením.

Bitúmen

Je vyrábaný vysokým tlakom pri vysokej teplote. Vďaka tomu sa dosiahne ucelený systém. Možno ho zakúpiť buď vo forme vlnitej strešnej krytiny alebo v podobe škridle. Veľmi ľahko sa s ním narába, čo umožňuje rýchlu a efektnú montáž za relatívne nízku cenu. Ukladáme ho na debnenie alebo latovanie už na veľmi nízky sklon strechy, a to od 5-10 °. V prípade potreby ho možno doplniť aj kvalitnou hydroizoláciou. Jeho životnosť je odhadovaná na polstoročie.

Vláknocementová krytina

Strešná krytina tohto typu je vyrábaná bez škodlivého azbestu, ktorý sa v minulosti pridával do strešnej krytiny, napriek tomu je kvalitná a nepodlieha poveternostným vplyvom, čo predlžuje jej životnosť na takmer 40-50 rokov. Je ľahká a veľmi dobre sa s ňou pracuje. Vyrába sa vo forme obdĺžnikov, bobrovky, vlnitej krytiny i v tvare šablóny. V závislosti od tvaru krytiny záleží spôsob jej montáže a zároveň aj sklon strechy. Jej povrch môže byť hladký, prípadne môže imitovať bridlicu. Priestor pod krytinou musí byť dostatočne odvetraný a samotný strešný systém možno doplniť aj hydroizoláciou.

Plastová strešná krytina

Je vyrábaná z recyklovaného plastu s prímesou kovu, gumy prípadne iných termoplastov. Krytina je pružná a odolná voči mechanickému poškodeniu. Má hladký povrch, takže dobre odoláva poveternostným vplyvom a nevytvára sa na nej machový porast.

Prírodná strecha

Ide o strechy z prírodných materiálov, ktoré možno nájsť kdekoľvek v prírode. Vyznačujú viacerými pozitívnymi vlastnosťami v závislosti od použitého materiálu. Možno ich aplikovať na rovné i šikmé plochy. Pri ich navrhovaní je potrebné zvážiť jej nosnosť, nepriepustnosť vody, tepelnú i zvukovú izoláciu a jej odolnosť voči ohňu.

Bridlicová strecha

Je finančne náročná, nakoľko sa dováža zo zahraničia a každý jeden kus krytiny je individuálne prispôsobený na strechu. Avšak výsledný efekt prináša nielen estetickú hodnotu ale aj finančná hodnota samotnej budovy stúpne. Bridlica je veľmi kvalitná a keďže sa jedná o prírodný materiál, neškodí životnému prostrediu. Vyznačuje sa dobrými zvukovými i tepelnými vlastnosťami. Keďže je veľmi ťažká, vyžaduje si mohutný krov, ktorý udrží vysokú záťaž.

Štiepaný drevený šindeľ

V dnešnej dobe veľmi často používaný spôsob krytia strechy. Vyrába sa z dreva, ktoré možno dobre štiepať, a to – céder, borovica, smrek, jedľa a pod. Štiepanie sa vykonáva v smere vlákien, pričom tieto vlákna nesmú byť narušené, nakoľko by to mohlo spôsobiť nesprávne odtekajúcu vodu v konečnom dôsledku hnilobu, pleseň a nežiaducu vegetáciu.

Tento druh krytiny je omnoho náročnejší na údržbu ako iné syntetické krytiny. Je potrebné ju pravidelne kontrolovať a starať sa o ňu spôsobom obnovy náteru, zbavovaním prípadného machu, či húb. Toto všetko môže napomôcť predĺžiť jej životnosť, ktorá je v prípade kvalitného zhotovenia odhadovaná na približne 60 rokov.

Trstina

V minulosti sa používala na krytie striech aj na Slovensku a v dnešnej dobe sa tento spôsob vracia. Trstina sa kosila v zime, následne sa čistila a triedila. Bolo nutné z nej odstrániť steblá napadnuté hnilobou a plesňami. Neskôr sa ukladala v priečnych zväzkoch na strechu, ktorá mala dostatočný sklon. Väčší sklon predlžuje životnosť strechy, nakoľko rýchlejšie odteká voda. Hrúbka trstiny je približne 25 – 40 cm. Pri vyšších hrúbkach dosahuje trstina skvelé akustické i izolačné vlastnosti.

Zelená strecha

Ide o vrstvu živej vegetácie, ktorá pokrýva strechu. Možno ju použiť na akýkoľvek typ strechy . Zelená strecha má niekoľko výhod – výborná tepelná a zvuková izolácia, je nehorľavá, vyznačuje sa dlhou životnosťou, zlepšuje okolitú klímu, je ekologická, blízka prírode a v konečnom dôsledku estetická.

Za nevýhodu môžu niektorí vidieť jej váhu a tým aj obrovskú záťaž na krov. Pri jej projektovaní netreba zabúdať aj na topiaci sa sneh, ktorý vo veľkej miere zvýši jej váhu. Zelená strecha môže byť extenzívna alebo intenzívna. Pri extenzívnej ide o nízky porast vo výške trávy. Jej hrúbka je asi 15 cm a jej použitie je menej časté. Intenzívna je viac využívaná a jej hrúbka je omnoho väčšia. Jej súčasťou je vyšší porast, ako kríky, veľké kvety, prípadne aj malé stromy.


Fotografie: thinkstock.com

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)