Kategórie

Projekty záhrad

Máte pocit, že vaša záhrada potrebuje ozvláštniť, či vylepšiť? Strom ste zasadili, dom postavili, no stále to nie je ono? Relaxácia vo vysnívanej záhrade, ktorá má všetko, čo potrebujete, čo viac si môžete priať? Pomôcť vám s tým môžu odborníci – záhradní projektanti, ktorí vám na profesionálnej úrovni vypracujú záhradný projekt, na mieru len pre vás.

Záhradné projekty od profesionála

Záhradné projekty je možné spraviť, či už na nové alebo obnovované záhrady od prvej vízie až po finálnu verziu projektu záhrady, ktorý okrem iného obsahuje aj výsadbový plán rastlín. Projekty záhrad a ich samotná realizácia dáva možnosť získať rozšírený obytný priestor, kde budete chcieť tráviť svoj voľný čas, kam radi pozvete svojich priateľov či blízkych. Služby záhradného projektanta vám okrem zjednodušenia a urýchlenia realizácie záhradných úprav, poskytnú aj profesionálny náhľad na problematiku vašej predstavy o záhrade.

Čo predchádza záhradným projektom?

Predtým, ako záhradný projektant vypracuje projekty záhrad, musí si s vami zaistiť stretnutie, najlepšie na upravovanej ploche, prediskutovať všetky potrebné detaily, vaše predstavy a predpokladané užívanie záhrady. Okrem iného ho budú zaujímať vaše obľúbené rastliny, či kto bude záhradu užívať. Následne vám vypracuje návrhy, spravila dva a viac. Po schválení jedného návrhu záhrady sa záhradný projektant môže pustiť do vypracovávania štúdie, ktorá už súvisí s vypracovávaním samotného záhradného projektu.

Úvodná štúdia pre projekt záhrady

Úvodná štúdia obsahuje rozmiestnenie zelených plôch (trávnika), rozloženie výsadbových plôch, tiež rozmiestnenie drevín, určenie smeru ciest a odpočinkových miest, s ktorými je spojené umiestnenie drevených doplnkov, akými sú napr. pergoly, altánky, záhradný nábytok, či detské záhradné ihrisko.

Úvodná štúdia projektu súkromnej záhrady však nie je nevyhnutná. Vyžaduje sa najmä pri väčších sadovníckych a krajinárskych úpravách. Teda hlavne vtedy, ak nie je úplne premyslené využitie záhrady. Keďže v rámci úvodných štúdií pre projekty záhrad je možné vypracovať pre každú záhradu aj viaceré alternatívy návrhov.

Projekt záhrady

Záhradné projekty sa skladajú hneď z viacerých častí, ktoré spolu tvoria celok:

Textová časť projektu záhrady – skladajúcu sa zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje základné charakteristiky záhrady, údaje o súčasnom stave záhrady a jej využívaní, rozbor prírodných podmienok a tiež napojenie záhrady na technickú infraštruktúr. Textová časť sa ďalej skladá z technickej správy, ktorá popisuje a zdôvodňuje navrhované kompozičné, funkčné a tiež záhradné architektonické riešenie. Technická správa vysvetľuje aj rozvrhnutie plôch, priestorov a ich začlenenie do okolia, rieši taktiež stavebné technické úpravy a prípravu pozemku na realizáciu projektu záhrady. Okrem iné rieši aj použitie a usporiadanie jednotlivých typov a druhou rastlín, ku ktorým je bližšie vyšpecifikovaná aj ich veľkosť, kvalita a technológia výsadby.

Výkresová časť projektu záhrady – je základnou časťou projektovej dokumentácie záhrady, obsahuje výkresy, v mierke 1:100, 1:200, 1:500 a tiež 1:2000, súčasného stavu, záhradné architektonické riešenie, pohľady, perspektívy, teda zobrazenia záhradného priestoru vizualizáciami, priečne a pozdĺžne rezy, detailné výkresy a tiež podrobné výsadbové výkresy.

3D pohľady a vizualizácie – tvoria fotografie súčasného stavu záhrady a predbežné obrázky záhrady po realizácii projektu záhrady.

Prílohy – zvyčajne ide o fotodokumentáciu súčasného stavu plochy a tiež katastrálnu mapu.

Výkaz výmerov – vyčíslenie jednotlivých plôch, taktiež kvality a množstva potrebných materiálov, výkonov práce, množstva dodávok a potrebných služieb. Všetky výkazy sú zhotovené na základe projektovej dokumentácie, pričom sú podkladom pre následné spracovanie rozpočtu realizácie projektu záhrady.

Rozpočet – slúži k vyčísleniu finančných nákladov na realizáciu záhrady. Rozpočet obsahuje náklady na prácu a materiál potrebný pri realizácii záhrady. Cena za prácu môže byť udaná tromi spôsobmi - buď podľa cenníka stavebných prác, hodinovou sadzbou za vykonávanie určitého druhu práce alebo ako individuálna kalkulácia zo strany záhradného projektanta. Vyčíslenie nákladov na materiál vychádza z počtu potrebných kusov materiálu, z výmery plôch v m2, z hmotnosti materiálu v tonách alebo z objemu potrebného materiálu v m3.

Projekty záhrad a ich vypracovávanie

Záhradné projekty sú vypracovávané na počítačoch v špecializovaných programoch. Tieto programy zvyčajne umožňujú zobraziť aj 3D pohľady záhrady z rôznych miest, v rôznych ročných obdobiach a tiež s priebehom tieňov počas dňa. Všetky tieto možnosti vám umožnia maximálnu predstavu o výzore vašej novej záhrady. Každý záhradný projekt vypracovaný profesionálom by mal byť v takej podobe, aby bol pochopiteľný a pomerne ľahko realizovateľný.

Záhradné projekty a ich cena

Cena projektových prác pre vašu vysnívanú záhradu závisí od výmery pozemku a tiež konfigurácie terénu, na ktorom sa záhrada nachádza. Pri svahovitom teréne a potrebe využitia výškopisného zamerania sa cena projektu zvyčajne navyšuje, napr. o 20 %. Predbežnú cenu projektu záhrady vám však každý profesionálny záhradný architekt alebo projektant dokáže vyčísliť už pri prvej nezáväznej konzultácii, ktorá je bezplatná. Následne sa môžete rozhodnúť, či do tejto spolupráce chcete ísť alebo nie. Konečná cena projektu záhrady sa stanovuje už po fyzickej obhliadke a zameraní vášho pozemku. Táto konzultácia na pozemku je zvyčajne bezplatná, záhradný architekt si však môže zaúčtovať cestovné náklady.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)