Kategórie

Reality

Investovanie do realít snáď nikdy neutíchne. Reality sú jedným z najvhodnejších hmotných vecí, do ktorých sa oplatí investovať. Nielenže ich môžete využívať na svoje účely, môžete ich aj prenajímať, či v budúcnosti predať, možno aj so ziskom. Tak prečo do nich neinvestovať?

Pojem – reality na predaj, či prenájom

Na začiatok je potrebné si uvedomiť, čo všetko spadá pod pojem reality a do čoho všetkého je možné v súčasnosti investovať. Reality môžeme tiež nazvať aj ako nehnuteľnosti, nehnuteľné veci a sú nimi pozemky a stavby.

Reality ako pozemky – pod pozemkami rozumieme presne vymedzené a ohraničené časti zeme, ktoré sú určené na poľnohospodárske alebo tiež stavebné účely.

Reality ako stavby – sú ľuďmi vytvorené objekty, ktoré sú zložené z viac ako jedného prvku a zvyčajne permanentne fixované na zemský povrch. Stavby môžu byť jednoduché napr. samotná strecha poskytujúca ochranu ľudí, či vecí, pred dažďom; taktiež aj komplexné, ktorými sú všetky budovy napr. domy, panelové domy, multifunkčné budovy, polyfunkčné budovy a iné. Takéto reality môžu byť vyhotovené za rôznymi účelmi, na základe ktorých ich môžeme ďalej rozdeliť na inžinierske stavby a pozemné stavby, ktorými sú bytové a nebytové budovy.

o Reality ako inžinierske stavby – sú podľa Stavebného zákona diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky, nekryté parkoviská, mosty, nadchody, podchody, tunely, železničné dráhy a pod.

o Reality ako pozemné stavby – bytové domy – sú podľa Stavebného zákona také reality, ktorých aspoň polovica podlahovej plochy je určená na bývanie, teda zvyčajne ide o bytové, či rodinné domy a iné budovy, ktoré sú určené na bývanie. Takýmito budovami sú napr. detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a iné budovy, ktoré sú určené na bývanie a sú zastrešené.

o Reality ako pozemné stavby – nebytové domy – podľa Stavebného zákona ide o také stavby, v ktorých je viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy určená na rôzne nebytové účely. Medzi takéto reality tak patria napr. hotely, penzióny, administratívne budovy, obchody, dopravné budovy, priemyselné budovy, múzeá, knižnice, galérie, školy, nemocnice a iné budovy, ktoré nie sú určené na bývanie a sú zastrešené.

Rekreačné reality – lákavé investovanie súčasnosti

Reality, ktoré sú vhodné na rekreáciu, sú stále obľúbenejšími. Okrem ich takmer stabilných cien, nás na nich láka práve samotná rekreácia na krásnych miestach. Stávajú sa tak veľkým konkurentom lukratívnym budovám v centrách miest, ktorých ceny sa šplhajú do vysokých niekoľko ciferných čísel. Relax a oddych od ruchu veľkomiest a každodenného stresu naberá stále viac na obľube.

Okrem oddychu sú rekreačné reality vhodné aj na rôzne aktivity, pestovanie plodín ale tiež chov zvierat. Realitné kancelárie zaznamenávajú v roku 2015 zvýšený dopyt najmä po rekreačných realitách, ktorý predstavuje navýšenie o 30 % v porovnaní s rokom 2014.

Investovanie do realít zažíva boom

V prípade, že chcete investovať do bytu alebo domu, nachystajte si poriadnu dávku priebojnosti. O takéto reality je totiž v súčasnosti extrémny záujem, preto nie je nič zvláštne, že kupujúci, ktorí majú o kúpu určitého bytu alebo domu záujem, prihodia aj na cene.

Ponuka bytov je v pomerne k dopytu po nich nízka. Na Slovensku je však veľa bytových domov vo výstavbe, čo by malo priaznivo pôsobiť aj na ich ceny, ktoré by sa tak mohli znížiť. Nové reality na bývanie sa stavajú nielen vo veľkých mestách ale tiež v malých obytných zónach mimo veľkomiest.

Investovanie do vlastného bývania

V prípade, že sa rozhodujete investovať do vlastného bývania, pravdepodobne rozmýšľate, či máte investovať do prenájmu bytu/domu alebo si ho máte radšej kúpiť? Čo sa teda oplatí viac? Kúpa vlastného bývania – bytu/domu sa na Slovensku z dlhodobého hľadiska oplatí viac ako si ho prenajať. Platí to pre všetky regióny Slovenska, keďže pomer ceny vlastného bývania je nižší oproti cene za prenájom.

V prípade, že neveríte, existujú online kalkulačky, ktoré vám vyrátajú takúto výhodnosť či nevýhodnosť po zohľadnení viacerých parametrov, akými sú napr. daň z nehnuteľnosti, možné zhodnotenie reality a iné.

Pokiaľ však v danej realite neplánujete zostať viac ako päť rokov, tak sa vám jej kúpa ekonomicky neoplatí. Z rôznych štatistických údajov sa na Slovensku oplatí kúpiť dom, či byt v prípade, že v danej realite budete chcieť zotrvať viac ako sedem rokov. V opačnom prípade je výhodnejší prenájom.

Realitný maklér vám pomôže

Realitný maklér je sprostredkovateľom na realitnom trhu, predmetom jeho obchodov sú reality, no zastupuje tak ako vaše záujmy, teda záujmy klienta – nákupcu, tak aj klienta druhej strany – predajcu. Jeho úlohou je, aby pomocou svojej profesionality v obore zlúčil záujmy vás a tiež predajcu tak, aby boli všetci nakoniec spokojní. Realitný maklér svoju prácu vykonáva v mene realitnej kancelárie, ktorej je personálnou súčasťou.

V čom všetkom vám vie realitný maklér pomôcť?

Realitný maklér vám dokáže sprostredkovať predaj, kúpu ale tiež prenájom realít, teda ako sme už vyššie vymenúvali – bytov, domov, pozemkov, nebytových priestorov a iných objektov. Realitný maklér vám tak vytvorí vhodné príležitosti na zrealizovanie realitného obchodu s tým, že zoberie do úvahy vaše záujmy, túžby, potreby a v neposlednom rade aj dostupné finančné prostriedky. Dobrý realitný maklér by vám mal vedieť vyjednať aj lepšie podmienky pri kúpe reality, vrátane lepšej nákupnej ceny.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)