Kategórie

Stavebné práce

Na Slovensku je niekoľko stoviek tisíc rodinných domov, panelákov či iných budov. Žijeme v nich, vnímame ich, rekonštruujeme ich, no na začiatku ich bolo potrebné postaviť. Každá stavba je iná, medzi sebou však zdieľajú rovnaké charakteristiky, akými sú múry, okná, strecha, dvere a iné. Na ich postavenie je potrebné vykonať množstvo úkonov, ktoré sa spoločne nazývajú stavebné práce. Aké stavebné práce existujú, ktoré je potrebné uskutočniť pri stavbe rodinného domu a aké pri rekonštrukcii?

Druhy stavebných prác

Na území Slovenska platia jednotné stavebné predpisy, na základe ktorých sa vykonáva väčšina stavebných prác a to za pomoci štandardizovaných stavebných postupov. Stavebné práce zahŕňajú všetko to, čo sa týka či už rekonštrukcie alebo postavenia akejkoľvek stavby. Vo všeobecnosti ide o tieto činnosti:

• stavebné práce pri stavaní pozemných stavieb,
• stavebné práce pri stavbe ciest, spevnených plôch, či parkovísk,
• stavebné práce vyplývajúce z pozemných, priemyselných a ekologických stavieb,
• stavebné práce týkajúce sa kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a
• súčasťou stavebných prác je aj uvádzanie vodovodov, teplovodov, vodojemov a tiež plynovodov do prevádzky.

Stavebné práce pri stavbe domu

Medzi hlavné kroky, bez ktorých sa nezaobíde žiadna stavba domu, ktoré spolu tvoria podstatu pojmu stavebné práce, patria:

1. Triedenie, čistenie a príprava staveniska pred stavbou – je základom stavebných prác, pričom je potrebné očistiť pozemok od koreňov vybagrovaných stromov, od rôznych nežiaducich skál, sutín a iného. Následne je potrebné pozemok zrovnať a až potom je možné uskutočniť výkopové práce (vykopávanie základov, prípadného suterénu).

2. Budovanie základov – do vykopaných základových jám sa naleje betón, ktorý po stvrdnutí vytvorí masívny systém základových pásov, na ktorých je možné postaviť dom. Šírka betónu závisí od typu pôdy a jej vlastností, napr. v ťažkých ílovitých pôdach stačí užšia vrstva betónu, no pri ľahkých piesočnatých pôdach je potrebná širšia vrstva. Po vytvrdnutí základových pásov sa prejde k tzv. šalovaniu a k betónovaniu základu nad úroveň terénu.

Tieto stavebné práce idú ruka v ruke s budovaním kanalizácie a odtokov, keďže kanalizačné potrubie a aj prípojka k elektrickému vedeniu musia byť zavedené a pevne zakotvené ešte pred zaliatím podlahy betónovou zmesou. Netreba zabudnúť ani na odizolovanie základu proti vlhkosti, ktoré sa dá uskutočniť rôznymi spôsobmi, no najčastejšie sa využíva drenážovanie pozdĺž základov a tiež inštalácia základových hydroizolácií.

3. Výstavba obvodových múrov a vnútorných priečok – tieto stavebné práce majú svoje špecifiká, pri ktorých je potrebné dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú uvedené v stavebných plánoch domu. Ide najmä o presne stanovené otvory napr. na okná alebo dvere.

4. Zastrešenie – je možné pomocou rovnej alebo šikmej strechy, ktoré so sebou prinesú ďalšie stavebné práce. Zastrešenie je však nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v prácach.

5. Montáž okien do stavebných otvorov v obvodových múroch a tiež vchodových dverí a zárubní jednotlivých dverí. V minulosti sa preferovali najmä zárubne z ocele, no v súčasnosti sú v trende stále oceľové zárubne obložené dreveným zárubňovým systémom, pri ktorom nie sú potrebné ďalšie zložité stavebné úpravy.

6. Netreba zabudnúť ani na hrubé elektroinštalačné práce, inštalatérske práce a tiež inštaláciu rozvodov vykurovania. Všetky inštalačné práce si vyžadujú priebežné čiastkové kontroly, pri ktorých sa vyskúša tesnosť a funkčnosť rozvodov či zariadení.

7. Potrebná je tiež tepelná izolácia múrov a strechy, následne sa môže prejsť k omietnutiu vonkajších múrov. Po dokončení elektroinštalačných prác sa omietnu vnútorné steny, namontujú sa podlahoviny, pričom treba dbať na to, aby medzi susediacimi miestnosťami bol rozdiel medzi podlahami max. 1 cm.

8. Pristúpi sa k montáži kúpeľňovej, toaletnej a kuchynskej sanity, potrebné je tiež namontovať prípojku k vodovodnej sieti a ku kanalizácii (alebo nainštalovať septik).

9. Dorobia sa všetky dokončovacie stavebné práce a následne sa môže prejsť k čistejším úkonom, akými je inštalácia nábytku, kuchynskej linky a ďalšieho interiérového zariadenia, osadia sa interiérové dvere a môže sa pristúpiť k predkolaudačným prácam.

Všetky tieto a mnohé ďalšie stavebné práce stoja pri zrode nového bývania, pri týchto prácach to však nekončí. Treba ešte vybudovať oplotenie, prístupné chodníky a iné veci, ktoré dotvoria vaše nové bývanie.

Rekonštrukcia domu

Stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcií bytov, domov či iných priestorov závisia najmä od typu rekonštrukcie. Ide pritom o stavebné práce menšieho či väčšieho rozsahu. Môže ísť o čiastočnú rekonštrukciu, kedy sa vymieňa len príslušenstvo, ako sú kusy nábytku a iné. Na takúto rekonštrukciu zvyčajne nadväzujú drobné stavebné práce, akými sú maľovanie, obkladanie, tapetovanie a iné. Doba ukončenia týchto prác je do niekoľkých dní.

Môže však ísť aj o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá vyžaduje viac času. Uskutočňujú sa pri nej úpravy so zachovaním pôvodného dispozičného riešenia bez zásahu do nosných konštrukcií (napr. výmena bytového jadra), alebo úpravy so zmenou dispozičného riešenia s náročnejšími stavebnými zásahmi (práce, pri ktorých je potrebný odborník, statik), alebo aj so zmenou plošného štandardu (napr. práce pri pričlenení susediaceho bytu v panelovom dome).


Fotografie: thinkstock.com

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)