Kategórie

Dezinsekcia

Dezinsekcia je proces likvidácie škodlivého hmyzu alebo iných článkonožcov. Neželaní návštevníci dokážu v domácnosti narobiť nemalé škody. Hmyz môže byť prenášačom choroboplodných zárodkov alebo infekčných ochorení. Okrem toho môže spôsobiť znehodnotenie potravín a vážne hospodárske škody.

Najčastejšími lietajúcimi, či bezkrídlovými škodcami v domácnosti, sú šváby, muchy, ploštice, mravce a blchy. Ľudské obydlia plné lákavých pochúťok sú pre spomínané druhy hmyzu doslova rajom. Keďže všetky tieto živočíchy sa vyznačujú extrémnou reprodukčnou schopnosťou, v priebehu krátkeho času dokážu svoju populáciu niekoľko znásobiť. Navyše hmyz je veľmi prispôsobivý a dokáže prežiť i v menej priaznivých podmienkach. Jeho likvidácia je preto náročný a dlhodobý proces.

Napriek tomu, že výskyt týchto škodcov v domácnosti je spájaný s nedostatočnou hygienou, nemusí tomu byť vždy tak. Ploštice si môžeme doniesť v oblečení z dovolenky, blchy zas môže do domu priniesť domáci miláčik.

Prvým krokom v procese dezinsekcie, je identifikácia škodca, ktorý sa nasťahoval do vášho domova. Väčšina týchto živočíchov je aktívna najmä v noci, preto ich prítomnosť najčastejšie signalizuje prítomnosť uhynutých jedincov, trus či nakladené vajíčka. V prípade ploštíc a bĺch, ktoré sa živia krvou, sú to nepríjemné štípance. Na určenie stupňa zamorenia a na zistenie aký druh článkonožca sa v objekte vyskytuje, sú používané lepové pasce, ktoré sa umiestňujú pri odpadové nádoby alebo výlevky.

Dezinsekcia môže byť vykonáná mechanicky (odchyt škodcov prostredníctvom lapačov alebo mucholapiek), biologicky (nasadenie prirodzených medzidruhových predátorov, akými sú napríklad lienky či dravé roztoče alebo nasadenie vírusov a plesní spôsobujúce úhyn článkonožcov), chemicky (chemickými postrekmi, zadymovaním, teplou alebo studenou aerosoláciou, kladením požerových nástrah alebo jedovatým poprašom).

Účinné látky

Aby nedošlo k rezistencii článkonožcov na insekticídy, sú dezinsekčné prostriedky v polročných alebo ročných intervaloch obmieňané.

Pyretroidy sú látky, ktoré blokujú funkciu nervových vlákien. Na väčšinu článkonožcov pôsobia omračujúco alebo toxicky. Pre človeka a domáce zvieratá pyretroidy nie sú nebezpečné.

Účinnou látkou spôsobujúcou omráčenie je napríklad allethrin, bioallethrin, S-bioallethrin, tetramethrin alebo kadethrin. Smrtiaci účinok majú pre článkonožce látky ako resmethrin, bioresmethrin, cypermethrin, permethrin a deltamethrin.

Ďalšou skupinou látok, ktoré sú v insekticídoch často používané, sú hormonálne dezinsekčné látky, ktoré narušujú tvorbu chinínu a tým bránia premene larvy na dospelý hmyz. Medzi látky zabraňujúce premene lariev na dospelé jedince patrí napríklad methopren alebo fenoxycarb.

K insekticídom sú pridávané feromóny, ktoré pôsobia ako atraktanty. Pridávajú sa najmä do požerových nástrah alebo ako lákadlo do mechanických pascí.

Každý typ dezinsekcie je vhodný na vyhubenie iného druhu živočícha v rozličných objektoch. V domácnostiach je najčastejšie používanou formou dezinsekcie aplikácia chemických postrekov, ktoré viditeľne neznečisťujú priestor, nezapáchajú a po ich aplikácii je takmer ihneď možné plnohodnotne využívať miestnosť. Na vyhubenie mravcov v domácnosti sú často používané požerové nástrahy a gély.

Na likvidáciu ploštíc, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v matracoch a v rámoch postelí, sa používa kombinácia účinného postreku a následné zadymovanie objektu špeciálnym chemickým prostriedkom.

Odstránenie hmyzu vo veľkých priestoroch, akými sú napríklad sklady alebo výrobné haly, sa používa takzvaná studená aerosolácia. Výhodou tejto formy dezinsekcie je, že vplyvom vysokého tlaku sa dezinsekčný postrek dostane aj do ťažko prístupných miest.
Popraše slúžia na dezinsekciu menších plôch. Najčastejšie býva popraš aplikovaný v miestach, kde nie je možné použiť postrek, napríklad v blízkosti elektrických rozvodov. Jeho účinky sú rovnaké ako v prípade použitia iných insekticídov.

Po identifikácii škodca nasleduje ďalší krok - výkon dezinsekcie. Samotnú dezinsekciu je vždy lepšie nechať na odborníkov. Predovšetkým ak bývate v panelákovom byte, je potrebné, aby bola dezinsekcia vykonaná u všetkých obyvateľov objektu. Inak by napriek vykonaným opatreniam mohlo dôjsť k opätovnému výskytu malých škodcov v objekte.

Priebeh dezinsekcie

Pred dezinsekciu je potrebné ukryť potraviny a predmety, ktoré by sa mohli počas zásahu znehodnotiť (hračky, akvária, vtáčie klietky). V objektoch živočíšnej výroby je potrebné vypratať krmivá a poprikrývať napájadla s vodou, korytá a nástroje na dojenie. Z objektu je nutné odviesť domáce alebo úžitkové zvieratá. Pri dezinsekcii je účinná látka aplikovaná na stropy, podlahy, do rohov miestností a škár, v ktorých by hmyz mohol mať úkryt. Okrem profesionálneho pracovníka by sa v miestnosti nemal zdržiavať nikto ďalší.

Po vykonaní dezinsekcie, musí byť spísaný protokol, ktorý obsahuje údaje o firme, ktorá dezinsekciu vykonala, dátum, čas a miesto výkonu dezinsekcie, úspešnosť dezinsekcie a podpis objednávateľa i vykonávateľa dezinsekcie.

Po skončení dezinsekcie je potrebné vyvetrať miestnosť, odstrániť uhynutý hmyz, umyť zasiahnuté plochy, predovšetkým kuchynský stôl a kuchynskú pracovnú dosku.

Dezinsekciu je vhodné po pár týždňoch zopakovať a zlikvidovať tak čerstvo vyliahnutý hmyz.
V boji proti škodlivým článkonožcom je veľmi dôležitá prevencia. Je potrebné dbať na hygienu, poriadok, včasnú likvidáciu odpadu a pravidelnú preventívnu dezinsekciu v rizikových objektoch, akými sú napríklad školy, reštaurácie či nemocnice. Preventívnou dezinsekciou je možné úspešne predísť zahniezdeniu a následnému premnoženiu článkonožcov.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)