Kategórie

Zateplenie domu

Dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre zateplenie domu, je viacero. Pri novostavbách sa so zateplením počíta už v samotnom projekte, ktoré sa neskôr premietne aj v energetickom certifikáte. Dodatočné zateplenie domu sa väčšinou zvažuje pri starších rodinných domoch, ktoré sú postavené z pálenej, či nepálenej tehly alebo pórobetónu. U týchto domov vznikajú obrovské úniky tepla a v neposlednom rade problémy s plesňami, baktériami a podobne. Samotné zateplenie domu však nemusí pomôcť, ak neboli dostatočne urobené potrebné úpravy spojené so zateplením.

Pred samotným zateplením sa odporúča vymeniť alebo zreparovať staré okná, opraviť poruchy nosných konštrukcií, ktoré môžu spôsobiť rôzne trhliny, zatepliť aj strechu, a odizolovať a zatepliť aj základy, ktoré sú naviazané na samotné steny domu.

Ak sa dodržia tieto podmienky, zateplenie domu bude mať veľké opodstatnenie vzhľadom na úsporu energií pri vykurovaní a zlepšenie zvukoizolačných vlastností. V lete nám vytvorí v interiéri príjemnú klímu a v zime nepustí nahromadené teplo do exteriéru. Zateplenie nám ďalej pomáha chrániť nosné konštrukcie pred teplotnými rozdielmi, čo v konečnom dôsledku predlžuje životnosť samotnej stavby a v neposlednom rade asi každý uzná, že zateplený a fasádou dokončený dom je omnoho estetickejší.

Spôsoby zateplenia

Každá stavba si vyžaduje osobitý prístup a tiež je rozhodnutie na jej majiteľovi, aký spôsob zateplenia domu si vyberie. Existuje viacero možností, ktoré sa odlišujú nielen po finančnej stránke, ale aj spôsobe zhotovenia.

Odvetraný systém zateplenia

Je charakteristický skôr pre väčšie budovy, ktoré musia pôsobiť reprezentatívne. Pre menšie domy predstavuje vyššie finančné zaťaženie, avšak pri budovách s vyššou vlhkosťou je tento systém odporúčaný a aj uprednostňovaný, nakoľko odvádzanie vodných pár je efektívnejšie. Ďalšou výhodou, a to nemalou, je práve to, že montáž tohto spôsobu zateplenia domu nie je podmienená prijateľnými poveternostnými podmienkami a preto ju možno vykonávať počas celého roka.

Toto zateplenie domu ponúka suchý spôsob zateplenia, pretože izolácia je prichytená kotvami k murivu, ďalej sa pripevní kotviaca a nosná konštrukcia. Po nej nasleduje odvetraná vzduchová vrstva a nakoniec ide o finálny obklad, ktorý môže byť tvorený z plastových alebo hliníkových profilov, kamenných, gresových alebo sklenených platní, a pri malých plochách aj z dreva. V prípade potreby je možné tento systém kedykoľvek demontovať, vymeniť poškodený prvok a následne znovu zmontovať. Ako izolačná vrstva sa používa hlavne minerálna vlna resp. minerálno-vláknité dosky.

Kontaktný systém zateplenia

U nás najrozšírenejší spôsob zateplenia domu. Spočíva v upevnení tepelnoizolačnej vrstvy pomocou lepiacej malty (bodovo, celoplošne alebo pásovo) a kotiev, v následnom vystužení sieťovinou a finálnou úpravou povrchovou vrstvou (fasáda). Hrúbka tepelnej izolácie sa odlišuje na základe typu budovy, potreby zateplenia, očakávaného efektu a tiež finančnej situácie investora. Výhodou tohto systému je jeho celistvosť a tým minimalizovanie tepelných mostov.

Tiež finálna úprava ponúka neobmedzené množstvo farieb s rôznou štruktúrou. Nevýhodou je, že takýto spôsob pre zateplenie domu nemožno vykonávať v každom počasí. Podklad, na ktorý sa pripevní tepelnoizolačná vrstva musí byť rovný, očistený od mastnoty, prachu, vlhkosti (sanáciou) a musí byť súdržný.

Materiály vhodné na zateplenie domu a iných budov

1. Penový polystyrén

Jedná sa o zateplenie domu najznámejším a najlacnejším spôsobom. Je ľahký a relatívne dobre sa s ním pracuje. Nevýhodou je však malá paropriepustnosť a v prípade chybného zhotovenia, následného zlého odvetrania, môže vzniknúť riziko vlhnutia a plesní. Klasický polystyrén je nasiakavý a neodoláva vysokým teplotám.

Takmer žiadnu nasiakavosť však poskytuje extrudovaný polystyrén, ktorý je tvrdší, pevnejší, poskytuje lepšiu únosnosť, vyšší tepelný odpor a lepšie mechanické vlastnosti. Využíva sa najmä na miestach, kde izolácia nemusí byť chránená pred vlhkom, napríklad na izoláciu soklov, základov ale aj stien, balkónov a podláh.

2. Minerálna vlna

Je to izolačný materiál, ktorý sa vyrába z prírodných alebo syntetických materiálov. Predovšetkým ide o vlákna z dolomitu alebo čadiču, získané tavením a vláknením. Nesmie prísť do kontaktu s vodou, nakoľko sa zhoršujú jej tepelnoizolačné vlastnosti. Delíme ju na kamennú a sklenú vlnu.

  • Sklená vlna – sa používa najmä na izoláciu striech. Na zateplenie stien je nevhodná. Je mäkká, ľahká, elastická a vyniká výbornou paropriepustnosťou. Má vynikajúce tepelno-izolačné a zvukoizolačné vlastnosti. Uskladňujú sa v baloch a po rozbalení nadobudnú niekoľkonásobný objem.
  • Kamenná vlna – jej hustota je oveľa vyššia ako pri sklenej vlne. Je tvrdšia, pevnejšia, výborne prepúšťa vodnú paru a je odolná voči ohňu. Dobre sa s ňou pracuje, odoláva hlodavcom, avšak je podstatne ťažia ako polystyrén. To sa odráža najmä na vyššej spotrebe lepiacej malty a kotiev potrebných na upevnenie zateplenia týmto spôsobom. Používame ju pri oboch systémoch na zateplenie domu. Využíva sa čoraz častejšie aj napriek vyššej cene oproti polystyrénu.

3. Pórobetónové dosky

Spájajú vlastnosti klasickej izolácie s masívnym murivom. Majú stabilný tvar a dobre sa s nimi pracuje. Sú odolné voči vode i ohňu. Nakoľko nepodliehajú tlaku, majú široké oblasti využitia, napr. stropy a podlahy v garážach a v pivniciach, podjazdy, nadjazdy, šikmé aj ploché strechy a samozrejme vonkajšia izolácia stien.

4. Striekaná izolácia

Jej nanesením sa zabezpečí krytie akýchkoľvek štrbín a medzier, čím sa odstránia tepelné mosty. Je paropriepustná a v závislosti od výrobcu aj nehorľavá. Spočíva v nanesení tenkej vrstvy peny, ktorej objem sa behom krátkeho času niekoľkonásobne zväčší a po zatvrdnutí sa zrezáva do potrebných tvarov.

Technika pre zateplenie domu podlieha vývoju, ktorý nám neustále prináša novinky v tejto oblasti, či už sa jedná o izolačné nátery, tepelnoizolačné omietky alebo aj materiály súvisiace s návratom k prírode. Môžeme sem zaradiť napríklad izoláciu ovčou vlnou ale aj izoláciu z produktov rastlinnej výroby ako slama, konope a ľan. Cieľom vývoja je cenová dostupnosť a dobrá manipulácia.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)