Kategórie

Motorová píla

Do každej domácnosti, ktorá žije v rodinnom dome alebo spravuje chatu so záhradkou, sa zíde motorová píla. Čo to je, asi nikomu netreba presne definovať, každý ju dobre poznáme. Motorová píla môže byť poháňaná benzínovým alebo elektrickým motorom a rezanie zapríčiňuje ostrá reťaz, ktorá sa nachádza na vodiacej lište. Motorová píla sa používa na rezanie dreva, využívajú ju hlavne lesníci, stavbári, ale i hasiči, pri živelných pohromách a záchranných prácach.

Motorové píly sa dnes stali neodmysliteľnými pomocníkmi pri širokej škále činností spojených so záhradou, domom či dielňou. Každý človek, ktorý má záhradu, sa raz za čas ocitne v situácii, kedy potrebuje narezať väčšie množstvo dreva. A práve benzínová či elektrická motorová píla je tým pravým nástrojom.

Motorové píly sú určené na pílenie len jednej veci, a to dreva. Preto ich nepoužívajte na pílenie iných materiálov a nenechajte prísť reťaz do styku so skalami či nečistotami. Reťaze na motorových pílach sa pohybujú viac ako 80 km za hodinu, preto je ich styk s kameňmi, zeminou či inými materiálmi vysoko nebezpečný. Hrozí nielen zasiahnutie vás lietajúcimi časťami so stretnúcim sa materiálom, ale aj poškodenie motorovej píly a následne poranenie motorovou pílou.

Elektrické píly

Elektrické reťazové píly sa využívajú pri drobných a nenáročných prácach, všade tam, kde je dostupná elektrická energia. Ich veľkou výhodou je veľmi tichý chod a nenáročná údržba, takže s nimi môžete pracovať kdekoľvek bez toho, aby ste narúšali svoje okolie.
Elektrické reťazové píly sú vhodné predovšetkým pre rezanie vetví a kmeňov menšieho priemeru a keďže sú závislé od prívodu elektrickej energie, sú určené pre použitie priamo na pozemku a ich využitie v lese nie je možné.

Benzínové píly

Benzínové reťazové píly sa používajú pri väčšom množstve dreva či objemnejších kmeňov. Ich motor poháňa benzín, takže nepotrebujú žiaden prívod energie v blízkosti domov a ich využitie je možné aj ďaleko od civilizácie. Benzínové píly využívajú hlavne profesionáli, ktorých profesia si prácu s motorovou pílou vyžaduje takmer každý deň.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní motorovej píly

Motorová píla je síce nástroj na rezanie dreva, ale jeho neodbornou manipuláciou sa môžete dostať do problému a vytvoriť tak nenávratnú katastrofu. Pri používaní motorovej píly treba dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia.

1. Ak ste unavený, alebo ste požili alkoholický nápoj či lieky, ktoré spomaľujú vaše zmýšľanie či pôsobia unavujúco, motorovú pílu v žiadnom prípade nepoužívajte.

2. Pri manipulácii s motorovou pílou používajte ochranné pomôcky – rukavice, okuliare, slúchadlá a prikrývku hlavy. Používajte bezpečnostnú obuv a priliehavé oblečenie.

3. Pri pílení držte motorovú pílu pevne oboma rukami. Jednou rukou uchopte rúčku v zadnej časti píly, druhou rukou držte rúčku na prednej časti píly. Rúčky pred použitím píly očistite a osušte, aby sa tak znížilo riziko vyšmyknutia motorovej píly z ruky.

4. Nerežte s pílou vo výške vyššej ako sú vaše ramená, ovládanie píly v podivných polohách je zložité.

5, Pri štartovaní píly zamedzte pohyb osôb vo vašom okolí.

6. Ak motorová píla vykazuje čo i len najmenšie známky poškodenia, nepracujte s ňou. Poraďte sa so servisným technikom.

7. O všetko sa treba starať, aj keď sa jedná o neživé predmety. Dodržiavajte preto pokyny výrobcu o ostrení a údržbe reťazovej píly.

8. Dbajte na to, aby v oblasti pílenia neboli žiadne prekážky, znížite tak riziko spätného nárazu.

9. Pri pílení stromov si zabezpečte nie len voľnú pracovnú oblasť, ale aj ústupovú cestu od padajúceho stromu.

10. Ak orezávate mladé stromy či kríky, ktoré sú napnuté, dávajte pozor na spätné šľahnutie konárov alebo reťazovej píly.

11. Pred použitím motorovej reťazovej píly si prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny výrobcu.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)