Výmaz z úverového registra: Môžem požiadať o zmenu údajov?

  • 06.02.2024

Často sa diskutuje o tom, či je možné žiadať o výmaz z úverového registra. Ak máte záujem o financovanie hypotékou, ale máte záznam v úverovom registri, môžete mať problém aj napriek tomu, že problémový úver bol medzičasom celý vyplatený. Pýtate sa, či je nejaká možnosť požiadať o výmaz z úverového registra a my vám odpovedáme.

výmaz z úverového registra
Zdroj: iStock

Negatívny záznam v úverovom registri

Či máte úver, pôžičku v banke, alebo ste dlžníkom v nebankovej inštitúcii, určite ste evidovaní aj v niektorom z úverových registrov.

Záznam v úverovom registri však môže byť pozitívny aj negatívny. Negatívny záznam v úverovom registri získate napríklad omeškaním splátky, nepovoleným prečerpaním na účte, nesplácaním úveru či hypotéky alebo ručením na úvere niekomu ďalšiemu, kto neplní svoje záväzky.

Výmaz z úverového registra pri správnych údajoch nie je možný

Požiadať o výmaz z úverového registra, pokiaľ sú údaje v ňom správne, nie je možné. Úverový register totiž slúži na evidenciu všetkých existujúcich záväzkov a dokonca aj tých, ktoré už boli úspešne splatené. Tieto splatené záväzky sú v registroch uchovávané ešte 5 rokov po ich úplnom vyplatení.

Ak sú informácie o pôžičke správne a presné, žiadna osoba nemá právo požadovať ich výmaz.

Existujúca evidencia v registri je platná počas celej doby trvania úveru a následne ešte ďalších 5 rokov po jeho úplnom splatení. A nie je to vôbec náhoda. Obdobie 5 rokov, počas ktorých sa informácie o úveroch uchovávajú v úverových registroch, slúži k hodnoteniu kreditnej histórie jednotlivca. Toto časové obdobie nie je možné skrátiť ani zmeniť. Avšak, ak sa vaše údaje z úverového registra po uplynutí tejto lehoty neodstránia, kontaktujte banku, od ktorej ste úver mali a požiadajte ju, aby vaše údaje vymazala.

výpis z úverového registra
Zdroj: iStock

Oprava/výmaz z úverového registra pri nesprávnych údajoch

Ak sa v úverovom registri predsa len objaví nesprávny údaj, v tomto prípade má žiadateľ právo požiadať o jeho opravu alebo výmaz.

Typickým príkladom je chybný záznam o úplnom splatení úveru alebo nesprávne informácie o jeho splátkach. V takomto prípade podajte žiadosť o opravu u finančnej inštitúcie, ktorá daný záznam vytvorila.

Ak máte napríklad všetko splatené, ale aj napriek tomu ste v úverovom registri stále vedený ako dlžník, informujte o tom inštitúciu písomne. Pošlite jej žiadosť o vymazanie údajov z registra, ktorá musí obsahovať váš notársky overený podpis. Následne sa preverí žiadosť a ak je to potrebné, pristúpi sa k oprave alebo výmazu nesprávnych údajov.

„Podľa zákona sú v registri evidované všetky existujúce záväzky a taktiež aj už splatené záväzky. Splatené záväzky budú evidované ešte päť rokov po ich vyplatení, potom až budú z registra vymazané. Ak by sa stalo, že aj po piatich rokoch od úplného splatenia tam je úver evidovaný, tak až potom treba požiadať register o opravu/výmaz z registra. Tento si žiadosť preverí u finančnej inštitúcie, ktorá záznam do registra vykonala a až následne dôjde k oprave/výmazu nesprávneho údaju.“ uvádza Ing. Andrea Hochelová RSc., úverová špecialistka.

Zoznam úverových registrov k 25.1.2024

Národná banka Slovenska pravidelne aktualizuje zoznam registrov údajov o spotrebiteľských úveroch.

  • SRBI – Spoločný register bankových inštitúcií. Je prevádzkovaný Slovak Banking Credit Bureau, spoločnosťou, ktorá je vo vlastníctve troch bánk: Slovenskej sporiteľne, VÚB a Tatra Banky. Okrem nich ho však využíva aj ďalších 19 finančných inštitúcií.
  • NRKI – Nebankový register klientskych informácií. Zbiera údaje o právnických aj fyzických osobách.
  • Register údajov o spotrebiteľských úveroch
  • EURI – Európsky register informácií

Dôležitosť úverového registra

Je dôležité pochopiť, že úverový register slúži na udržiavanie presných informácií o finančnej histórii jednotlivca. Možnosť opravy alebo výmazu existuje preto len v tom prípade, ak došlo k skutočnej chybe alebo nesprávnemu záznamu.

Finančné inštitúcie využívajú údaje z úverových registrov na predikciu budúcej schopnosti splácať, resp. nesplácať úvery. Záznamy o predchádzajúcich záväzkoch indikujú, ako spoľahlivo bude jednotlivec splácať úvery aj v budúcnosti. Dlhodobé uchovávanie údajov zabraňuje aj podvodom a nekorektnému správaniu.

P.S. – Vedeli ste, že originálne inšpirácie do záhrady, nápady na projekt domu či rady do domácnosti nájdete aj u našich susedov? Navštívte našu českú Modrou střechu.

Autor: Denisa Hajdúková – Nájomný spisovateľ

Zdroj foto: iStock

Diskusie na tému článku