Rýchle a jednoduché riešenie venca: Prečo bola vyvinutá vencovka HELUZ RAPID?

  • 27.03.2024

Najčerstvejšia produktová novinka tehlového systému HELUZ privíta do rodiny Zmysluplného celku inovatívnu vencovku nesúcu príhodný názov RAPID. Oproti bežným vencovkám sa vyznačuje nadštandardnou tepelnou izoláciou a výrazným zrýchlením a zjednodušením stavby.

riešenie venca
Zdroj: HELUZ

Horúca novinka je určená na debnenie vencov pri bungalovoch a obmurovanie stropov HELUZ MIAKO, pričom má množstvo výhod:

  • Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
  • Rýchlosť montáže
  • Systémové riešenie HELUZ
  • Ručná montáž
  • Keramický podklad pod omietku
  • Nízka váha kompatibilná s tehlovým murivom
  • Skracovanie podľa potreby bežnými nástrojmi
  • Cenová dostupnosť

Jedná sa o nenosnú tvarovku určenú na jednoduché obmurovanie železobetónových vencov, stužujúcich vencov a stropných konštrukcií. RAPID je systémovým doplnkom uceleného stavebného systému HELUZ.

Schéma vencovky HELUZ RAPID
Zdroj: HELUZ

Statika vs. tepelná technika

Staticky je použitie vencoviek HELUZ RAPID v bungalovoch veľmi výhodné, pretože nahrádzajú klasické murované vencovky, ktoré majú väčšinou šírku 80 mm. Tieto vencovky majú v danom detaile iba funkciu debniacu, a vzhľadom na to, že strešné konštrukcie, napríklad väzníky, bývajú uložené iba na ŽB venci, žiadnu ďalšiu funkciu tu nemajú. Preto je výhodnejšie použiť vencovku RAPID, ktorá má vďaka polystyrénu neporovnateľne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a je potom potrebné pridať už menej doplnkovej tepelnej izolácie a tým pádom môžeme vytvoriť širší ŽB veniec ako pri použití klasických vencoviek.

A to je pri stavbách bez ťažkého stropu viac ako vhodné. Rovnako tak je pri týchto stavbách dôležité aj vystuženie vnútornými stenami, kde opäť na železobetónové vence môžeme využiť vencovku HELUZ RAPID. Napríklad na vnútornej stene hr. 30 cm vznikne železobetónový veniec šírky 19 cm. Vencovky HELUZ RAPID je možné použiť aj u bungalovov s ťažkým stropom, napríklad typu HELUZ MIAKO. V tomto prípade budú vencovky iba na vonkajšej strane obvodovej steny, kde vytvoria debnenie na betonáž stropu a následne budú tvoriť vhodný podklad pre vonkajšiu omietku.

Zdroj: HELUZ

Debniace tvarovky HELUZ RAPID sa ukladajú na očistený a suchý podklad a vyrovnanú plochu z brúsených tehál HELUZ. Tvarovky sa pokladajú do HELUZ peny, tzn. plochou, na ktorej je polystyrén a tehlový obklad v jednej rovine. V priebehu montáže sa poloha tvaroviek stabilizuje pomocou montážnych spôn.

HELUZ RAPID sa môže skracovať rezaním. Je určená pre chránené murivo, kedy tehlová strana smeruje vždy k lícu muriva. Má jednu ložnú plochu, ktorou sa ukladá iba na vyrovnané murivo z brúsených tehál. Pri hornej strane sú tvarovky opatrené ozubom, aby nemohlo dôjsť k zaťaženiu tehlového obkladu tvarovky napr. murivom ďalšieho poschodia či inými nosnými prvkami.

Prečo využiť vencovku HELUZ RAPID?

V detailoch železobetónových vencov je vždy potrebné vyhovieť celému radu požiadaviek, statických tepelnotechnických, akustických a pod. Vencovka HELUZ RAPID má výborné tepelnotechnické vlastnosti a jej použitím získame v detaile dostatok priestoru na splnenie ostatných požiadaviek. Je to ideálne riešenie pre jednopodlažné rodinné domy.

Schématický rez bungalovom s použitím vencovky HELUZ RAPID
Schématický rez bungalovom s použitím vencovky HELUZ RAPID

PR článok + Foto: Heluz

P.S. – Věděli jste, že originální inspirace do zahrady, nápady na projekt domu a rady do domácnosti najdete také u našich sousedů? Navštivte naši slovenskou Modrou střechu.

Diskusie na tému článku