HELUZ spúšťa revolúciu v stavebníctve: Stavebníkom ako prvý ponúkne doživotnú záruku

  • 17.04.2024

Spoločnosť HELUZ dlhodobo rozvíja svoju víziu udržateľného stavebníctva, ktorú novo podporuje bezkonkurenčnou novinkou. Ako jediný výrobca na trhu ponúka stavebníkom unikátnu možnosť získať na hrubú stavbu svojho rodinného domu doživotnú záruku.

tehla s doživotnou zárukou
Zdroj: HELUZ

Ponuka je výnimočná tým, že sa týka hrubej stavby ako celku, nie iba jednotlivých výrobkov, ako je bežné. Plne teda rozvíja filozofiu značky, ktorá vníma dom od návrhu až po realizáciu ako zmysluplný celok. Kvalita materiálov s dlhou životnosťou je totiž neoddeliteľne spätá s kvalitami výrobnej a montážnej technológie. Doživotnou zárukou dokazuje spoločnosť HELUZ kvality komplexného murovacieho systému s perspektívou pre budúce generácie. Certifikát doživotnej záruky garantuje majiteľom rodinných domov, že použité materiály využívajú plne svoj potenciál a bolo s nimi na stavbe pracované správne.

Poskytnutie doživotnej záruky sa opiera o dlhoročné skúsenosti z oblasti vývoja a výroby: „Myslíme to s našimi výrobkami vážne. Prajeme si, nech vznikajú stavby, ktoré dávajú zmysel. Aby nás obklopovali projekty, ktoré sú dlhodobé a majú víziu aj ambície. Domy, ktoré sú stavané s rozvahou, z kvalitných materiálov, tu totiž môžu zostať aj pre budúce generácie,“ vysvetľuje Mgr. Eliška Smolová zodpovedná za stratégiu a komunikáciu spoločnosti HELUZ a pokračuje, „záruku poskytujeme na 148 rokov, po túto dobu totiž existuje aj naša firma, a preto našim výrobkom veríme.“

Certifikát doživotnej záruky môžu v Českej republike a na Slovensku získať súkromní stavebníci aj developeri realizujúci rodinné domy. Garancia sa vzťahuje na hrubú stavbu zhotovenú z tehlového systému HELUZ, ktorá nie je kombinovaná s inými murovacími systémami (Výnimka platí pre prvky, ktoré HELUZ nevyrába). Stavba musí byť vykonávaná podľa technickej a vykonávacej príručky a montážnych návodov HELUZ. Táto podmienka pomáha napĺňať jednu z hlavných vízií doživotnej záruky; Aby bol materiál na stavbách správne používaný a stavebník si mohol naplno užívať jeho všetky kvality.

Kompletné podmienky získania certifikátu doživotnej záruky nájdete na www.heluz.sk/dozivotnazaruka

PR článok + Foto: HELUZ

Diskusie na tému článku