Dom by mal byť zmysluplným celkom

  • 02.05.2024

Stavba domu je jednou z najzásadnejších životných etáp, na ktorej ale čaká množstvo nástrah a prekážok. Komplikovaná a často nejasná legislatíva, vysoké ceny energií i materiálov, ale aj zlá dostupnosť kvalitných realizačných firiem sú zásadnými faktormi, ktoré od realizácie vysnívaného bývania mnoho potenciálnych stavebníkov odrádzajú. Veľkej časti problémov však dokáže predísť dobré plánovanie, a predovšetkým voľba vhodného konštrukčného systému.

stavba domu z tehly
Zdroj: HELUZ

Hovorí sa, že dokonalý dom býva až ten tretí, lenže málokto má možnosť stavať dom trikrát v živote. Väčšina stavebníkov musí svoj plán zvládnuť takpovediac na prvú dobrú, na chyby nie je priestor. Zorientovať sa však vo svete súčasného stavebníctva pretkaného prísnymi pravidlami a vysokými nárokmi môže byť nesmierne komplikované. Skúsme sa na danú problematiku pozrieť práve prostredníctvom konštrukčného systému HELUZ, ktorý prináša odpovede na väčšie množstvo otázok, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Podobne ako v ďalších priemyselných odvetviach hrá aj v stavebníctve zásadnú úlohu znižovanie spotreby energií, v tomto prípade potrebných na prevádzku budov. Nutnosť ochrany životného prostredia je naliehavejšia z roka na rok, posledné roky tiež ukázali celkom jasne nestabilitu energetického trhu a z toho plynúci význam energetickej nezávislosti. Praktický dopad súvisí predovšetkým s implementáciou energetickej smernice EPBD II a EPBD III do tuzemskej legislatívy. Čoho sa týka? Čo znamená pre slovenského stavebníka? A ako s jej naplnením pomôže konštrukčný systém?

Zdroj: HELUZ

Koľko je takmer nula?

Legislatíva vyžaduje, aby každý nový rodinný dom bol budovou s takmer nulovou spotrebou energie. A tu nastávajú typické otázky potenciálneho záujemcu o stavbu rodinného domu: Koľko je „takmer nula“? Nebude takýto dom extrémne drahý?

Základné parametre takmer nulovej budovy popisujú vyššie spomínané energetické smernice (konkrétne EPBD II z roku 2010), ktoré hovoria, že sa jedná o stavbu s veľmi nízkou energetickou náročnosťou (skratka nZEB z anglického nearly Zero Energy Building), ktorej potreby sú z veľkej časti pokryté z obnoviteľných zdrojov. Či náš dom dané kritériá splní rozhodne porovnanie s takzvanou referenčnou budovou, pod drobnohľadom je napríklad spôsob vykurovania, respektíve faktor primárnej neobnoviteľnej energie. Veľmi zjednodušene povedané, výpočtovo je zvýhodnený alebo znevýhodnený daný zdroj energie podľa toho, ako zaťažuje životné prostredie, respektíve či sa jedná alebo nejedná o obnoviteľný zdroj.

Od vlaňajška výpočet zohľadňuje takzvaný hodinový krok, vďaka čomu sa vypočítané hodnoty energetickej náročnosti viac približujú dosahovaným hodnotám reálnych stavieb pri zvolenom typickom používaní budov. To je dôležité najmä pri budovách s výrobou elektrickej energie pomocou fotovoltaického systému. Do veľmi presného výpočtu ďalej vstupujú napríklad požiadavky na chladenie budovy, vplyv solárnych ziskov, od roku 2022 je prísnejšie posudzovaný aj tvar budovy. Čo je však úplne zásadné; dom musí spĺňať veľmi prísne parametre tepelnoizolačných schopností. Zjednodušene povedané, obálka domu, teda steny, strecha, okná a podlaha, musí čo najviac minimalizovať úniky drahocenného tepla v zime, a zároveň zabrániť prehrievaniu domu v lete. Čo je možné jedine za predpokladu komplexného vyriešenia všetkých konštrukčných detailov a eliminácie rizikových miest obálky domu. Vlastnosti obvodovej konštrukcie vo všetkých jej častiach sa stávajú úplne zásadné pre naplnenie kritérií udržateľného bývania.

Z vyššie popísaného je zrejmé, že stavba domu je komplexnou úlohou architekta, stavebného inžiniera a energetického špecialistu, ktorých práca sa dopĺňa a neustále prelína. Rodinný dom má byť symbiózou estetiky, dispozičnej logiky, správnej orientácie k svetovým stranám, efektívneho vykurovania, ale predovšetkým bezchybne fungujúcej obálky. Tá musí zaručiť maximálny užívateľský komfort a nízke prevádzkové náklady v zimných aj letných mesiacoch. Dom má byť zmysluplným celkom cd, ktorého základom je do detailu premyslený konštrukčný systém so systémovým riešením všetkých detailov.

Zdroj: HELUZ

HELUZ – zmysluplný stavebný systém s jednovrstvovým murivom

Tehla ako ideálna kombinácia výhod

Základným prvkom komplexného stavebného systému HELUZ sú moderné tehly ponúkajúce záujemcom o úsporné a kvalitné bývanie unikátnu kombináciu výhod. Ich masívna konštrukcia zaručuje stenám vysokú pevnosť a únosnosť, zároveň veľmi dobrú tepelnú akumuláciu, čo oceníme v zimných mesiacoch. V lete naopak príde vhod ochrana pred prehrievaním a celoročne budeme kvitovať skvelé difúzne parametre udržujúce v interiéri ideálnu vlhkostnú mikroklímu.

Perfektné tepelnoizolačné vlastnosti tehál HELUZ umožňujú realizáciu pasívneho alebo takmer nulového domu bez dodatočného zateplenia – jednovrstvové murivo z tehál HELUZ 2in1 s hrúbkou 500 mm vykazuje súčiniteľ prestupu tepla U = 0,11 W/m2K, najnižšiu hodnotu medzi steny.

Zdroj: HELUZ

Tehla s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami

Kľúčovým parametrom reprezentujúcim tepelnoizolačnú schopnosť budovy je súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2K). Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie stena tepelne izoluje, respektíve tým lepšie zabraňuje únikom tepla. Tehla HELUZ 2in1 plnená tepelnou izoláciou vykazuje najlepšiu hodnotu súčiniteľa U na trhu, konkrétne 0,11 W/m2K. S prehľadom teda spĺňa prísne požiadavky na parametre pasívnych domov bez dodatočného zateplenia.

Zdroj: HELUZ

V jednej vrstve bez chýb

Eliminácia dodatočného zateplenia prináša stavebníkom množstvo výhod – pri porovnateľných nákladoch ako pri zatepľovacích systémoch získavate masívnu, veľmi mechanicky odolnú konštrukciu v celej jej hrúbke. Úplne odpadá riziko chýb pri vykonávaní zateplenia, prípadne parotesných fólií.

S jednovrstvovou konštrukciou získavate perfektne únosnú, výborne izolujúcu stenu, ktorá vďaka skvelým difúznym parametrom umožňuje vášmu domu „dýchať“. Tehla je materiál, ktorého vlastnosti sú overené stáročiami – plne recyklovateľná a šetrná k životnému prostrediu.

Bez tepelných mostov

Len nízky súčiniteľ prestupu U k úspechu nestačí – teplo si hľadá akúkoľvek nedokonalosť v obálke domu a tou uniká. Konštrukčný systém HELUZ je navrhnutý v modulovej nadväznosti stenových, priečkových alebo napríklad stropných dielcov, ale aj prekladov či doplnkových tvaroviek. Rozmerová previazanosť a materiálová homogenita zaručujú, že v obálke domu nevznikajú žiadne tepelné mosty.

Ušetrite za klimatizáciu

HELUZ nemyslí len na ochranu pred únikmi tepla, ale aj na potrebu ochrany domov pred letným prehrievaním. S rastúcimi plochami zasklenia je táto problematika čím ďalej výraznejšia a napríklad energetický výpočet zohľadňuje aj náklady na chladenie. Neutrácajte peniaze za nákladnú a nezdravú klimatizáciu, chráňte svoj dom pomocou žalúzií bezpečne inštalovaných v systémových prekladoch.

Zdroj: HELUZ

10% nákladov pre 100% spokojnosť

Desať percent – približne takú časť rozpočtu predstavujú náklady na konštrukčný systém, teda na steny, priečky, stropy alebo napríklad preklady. Ak sa bavíme o prípadných cenových rozdieloch jednotlivých stavebných systémov, pohybujeme sa v rade percent z tejto sumy, vo výsledku teda marginálnych nákladoch vo vzťahu k celkovej cene domu.

Myslite na to, že konštrukčný systém nie je miestom pre kompromisy – chcite osvedčené parametre a kvalitu, chcite zmysluplný celok.

Autor článku: Ondřej Krejčí

PR článok + Zdroj foto: HELUZ

Diskusie na tému článku