Pozemok

Názov
Pozemkový fond a prístupová cestu k pozemku
17
9
0
1790
Kanál a voda na mojom pozemku bez vecného bremena
16
11
0
16110
Zápis geometrického plánu do katastra
30
7
0
3070
Z čoho postaviť oporný múr?
9
7
0
970
Je možné postaviť chatu na pozemok v CHKO?
7
5
0
750
Je možné stiahnutie ornice? Môže zima poškodiť tvárnice?
3
4
0
340
Dajú stavebné povolenie, ak je pozemok písaný len na mňa?
5
5
0
550
Homeville - Veľká Lúka pri Zvolene
510
55
0
510550
Sponzor fóra
Dali ste si urobiť geologický prieskum podložia?
43
34
0
43340
Odkúpenie podielu od Slovenského pozemkového fondu
4
4
0
440
Je možné zmeniť vyňatie z katastra?
5
5
0
550
Musím žiadať o prekvalifikovanie na stavebný pozemok?
5
5
0
550
Ktorá dedina od Košíc smerom na Prešov sa vám páči?
9
6
0
960
Máme kúpiť tento pozemok alebo nie?
55
17
0
55170
Kupujete pozemok v novej lokalite obce Badín?
45
8
0
4580
Čierna stavba na pozemku - máte skúsenosti?
39
15
0
39150
Kúpa pozemku a prepis
11
7
0
1170
Môže byť postavená drobná trvalá stavba na ornej pôde?
16
7
0
1670
Aká je priemerná cena pozemku Prešov a okolie?
4
5
0
450
Farma Slnko s. r. o. - Ing. Martin Cakl - skúsenosti
26
19
0
26190
Čo znamenajú skratky B7 a B20a v katastri?
2
3
0
230
Stavba domu na hranici nevysporiadaného pozemku
6
5
0
650
Môžeme zapísať pozemok na mňa a dom na manžela?
23
16
0
23160
Viem získať súhlas obce na prípojky?
1
2
0
120
Kde hľadať pozemok v okolí Žiliny?
656
146
1
6561461
Dá sa stavať v extraviláne?
47
25
2
47252
Zo záhrady stavebný pozemok + prístupová cesta
1
2
0
120
Príprava pozemku a stavby
9
8
0
980
Pozemok Bytča - Považská Bystrica
13
8
0
1380
Ako po novom vyňať pozemok z pôdneho fondu?
353
154
0
3531540
Skúsenosti - prepis pozemku na nádvorie
16
7
0
1670
Vlastník pozemku a iný vlastník stavby - aké sú práva?
10
8
0
1080
Skúsenosti - pozemok Krasňany za Kórejskou dedinou
37
12
0
37120
Poraďte - stavba mimo územného plánu
10
5
0
1050
Skúsenosti s bývaním - Teplička nad Váhom
18
7
0
1870
Vstup z Juhu - ako orientovať obývačku?
3
3
0
330
7.6 metra široký pozemok - odstup od susedného pozemku
15
13
1
15131
Stavebný pozemok určený na šport a rekreáciu
25
8
0
2580
Ako dlho trvá vysporiadanie pozemku?
5
3
0
530
Kde získať info - dotiahnutie sietí?
5
4
0
540

Nenašli ste čo ste hľadali?