Oceány fungujú ako pľúca našej planéty a dodávajú väčšinu kyslíka, ktorý prijímame. Oceán absorbuje obrovské množstvo CO₂ - a tým spomaľuje zmeny podnebia. Pretože musí absorbovať čoraz viac CO₂, voda je nielen teplejšia, ale aj kyslejšia - s vážnymi dôsledkami pre celý ekosystém. Spoločne s nadáciou One Ocean Foundation vedie WOLF kampaň za naše oceány. 🌊
    #wolfslovensko #oneoceanfoundation

    Žijeme na modrej planéte, ktorá je pokrytá zo 71% vodou. Aby bol celý náš ekosystém, vrátane oceánov, ochránený pred jeho nadmerným okysličovaním, je nevyhnutné znížiť emisie CO2 spôsobené rôznymi ľudskými aktivitami.
    Prostredníctvom našich inovatívnych produktov je možné ušetriť veľké množstvo energie aj CO2 - ale my vo WOLFe hľadáme stále cesty, ako urobiť ešte niečo navyše. 🌎
    Ako partner neziskovej nadácie One Ocean Foundation, ktorá sa zaoberá ochranou našich oceánov, radi prispievame aj my svojim dielom spolu...