Inšpirujte sa správnym postupom výmeny okien: Izolačné sklá IZOS pracujú so slnkom a vedia získať teplo zadarmo

  • 22.05.2024

Novú budovu školy otvára v septembri mesto Rosice. Objekt zo 70. rokov musel najprv prejsť modernizáciou. Jednou z najdôležitejších položiek pre energetickú efektivitu objektu bola výmena okien. Zasklenie spoločnosti HELUZ IZOS sa postará o tepelnú pohodu v budove: Sklá totiž umožňujú šetriť aj získavať teplo. Sklá IZOS Energy+ vsadila do plastových profilov Profine bzenecká firma Decro. Tá zaistila aj správnu montáž okien. Postupom pri výmene okien nás prevedie Ján Kyjovský, zástupca spoločnosti Decro Bzenec.

Sklá IZOS Energy+
Zdroj: IZOS

Kvalitné okná aj ich súčasti, ako sú moderné sklá alebo rámy, sú len časťou riešenia. Tou druhou je odborná montáž okien, ktorá zaistí ich dlhodobú funkčnosť a minimalizuje únik tepla okolo okien. Aj keď konkrétne montážne postupy sa môžu v závislosti od typu okien či zostáv a ďalších faktorov líšiť, kľúčové časti vychádzajú z noriem. Tá hovorí predovšetkým o presnosti umiestnenia okien v stavebnom otvore a spôsobe ich upevnenia. V rámci spôsobu upevnenia potom riešia rozmery stavebného otvoru, utesnenie pripojovacej škáry, kotvenie.

„Jedným z najproblematickejších miest býva v praxi spôsob vsadenia rámu do otvoru a riešenia škáry,“ vysvetľuje Jan Kyjovský a dopĺňa: „Pri montáži treba zabrániť vzniku tepelných mostov a zaistiť dostatočné odvetranie škáry medzi rámom a telesom stavby. Škáru musíme chrániť pred vniknutím vody aj vlhkosti. Z interiérovej strany teda kryjú škáru parotesné pásky, na vonkajšej strane okna pôsobia pásky vodotesné, ale paropriepustné. Toto riešenie zaisťuje odvetrávanie škáry smerom von.“ Poďme ale postup výmeny okien v Rosiciach prejsť úplne od začiatku.

1) Demontáž starých okien

Pri demontáži pôvodných okien boli najskôr vysadené jednotlivé okenné krídla. Okná zostavené z viacerých rámov bolo nutné rozpojiť, teda rozmontovať, na jednotlivé elementy. Pomocou kladiva sa uvoľnila vnútorná parapetná doska a vonkajší parapetný plech. Kotviace prvky je možné uvoľniť pomocou klieští. Následne bol s pomocou páčidla vybratý pôvodný rám.

Demontáž starých okien
Zdroj: IZOS

2) Pripravenosť stavebného otvoru

Pred vsadením okenných zostáv sa vždy vykonáva kontrola stavebného otvoru podľa normy a zaisťuje sa správna pripravenosť. Pripravenosť stavebného otvoru znamená nielen povrch očistiť, napr. odpratať napadanú omietku, ale aj riešiť prípadné nerovnosti ostenia. Len tak môže byť pripojovacia škára neskôr správne utesnená. Norma uvádza medzné odchýlky pre rozmery stavebného otvoru, konkrétne toleranciu rovinnosti, zvislosti, vodorovnosti i toleranciu pravouhlosti ostenia stavebného otvoru.

Pripravenosť stavebného otvoru
Zdroj: IZOS

3) Nové okná: Zaistenie proti poškodeniu posunutím

Medzi jednotlivé časti nových okien sú pred prepravou vkladané podložky z materiálov, ktoré bránia poškodeniu prvkov vzájomným posunutím. Jednotlivé prvky musia byť uložené tak, aby pri ich skladaní nemohlo dôjsť k pádu. Rozmerné prvky sú delené na jednotlivé elementy, ktoré sú zostavované priamo v stavebných otvoroch. Ostatné prvky sú podľa možností rozobrané na menšie časti (vysadenie krídiel, vybratie skla).

Nové okná: Zaistenie proti poškodeniu posunutím
Zdroj: IZOS

4) Preprava okien, uloženie na stavbe

Rámy s izolačnými sklami sú nakladané na prepravné stojany. Pre manipuláciu s rozmernými prvkami je nutné zaistiť vhodnú manipulačnú techniku, alebo potrebný počet osôb tak, aby nedošlo k poškodeniu prvkov, alebo k ohrozeniu bezpečnosti osôb. Uloženie na prepravný prostriedok musí byť vykonané tak, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k pohybu nákladu. Na stavbe musí byť miesto na uloženie prvkov pripravené tak, aby nemohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Preprava okien, uloženie na stavbe
Zdroj: IZOS

5) Kompletizácia zostáv rámov

Jednotlivé rámy sa spoja do zostáv, podľa rozmeru buď mimo otvor, ako v prípade našej realizácie, alebo priamo v stavebnom otvore. To je postup, ktorý sa týka rozmernejších zostáv. Zostavenie sa vykonáva podľa pracovných predpisov výrobcu profilov.

Kompletizácia zostáv rámov
Zdroj: IZOS

6) Pripojovacia škára: Lepenie pások

Pripojovaciu škáru, čiže miesto styku rámu okna s okenným otvorom, začíname riešiť už v tejto fáze. Na zmontovaný pripravený rám sa ešte pred jeho zasadením do stavebného otvoru lepia pásky. Z interiérovej strany sú to parotesné pásiky. Na vonkajšiu stranu okna prídu pásky vodotesné, ale paropriepustné. Opasky neskôr fasádnici a murári zatiahnu do omietok.

„Absencia parotesnej pásky z interiérovej strany by spôsobila, že vlhkosť zvonku bude prenikať do tepelnej izolácie. Dochádza potom k úniku tepla, navyše skondenzovaná vlhkosť zvyšuje riziko rozširovania plesní v interiéri.“

Pripojovacia škára: Lepenie pások
Zdroj: IZOS

7) Vsadenie rámu, vyrovnanie pomocou montážnych klinov

Ak je pripravený otvor aj rám, je možné tento rám, ešte bez otváravých krídiel, vsadiť do otvoru do vopred dohodnutej roviny. Pod jednotlivými rámami, či rámami zostáv sa prevedie pevné podloženie pomocou montážnych klinov v súlade s normou. Aby sa vám rám neposúval, zaistí sa na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.

Vsadenie rámu, vyrovnanie pomocou montážnych klinov
Zdroj: IZOS

8) Použitie nosných podložiek, vyrovnanie

Pevnému spojeniu rámu s ostením predchádza použitie podložiek. Podložky musia byť dostatočne únosné. Rám je treba pomocou vodováhy vyvážiť vo vodorovnej aj zvislej polohe. Vyrovnanie zostáv v stavebnom otvore sa vykoná podľa normy s ohľadom na povolené odchýlky. Rovinnosť overíme laserovým meračom a vodováhou.

„Výška osadenia okna nad parapetným murivom musí umožniť vykonanie dostatočnej hrúbky izolácie pod vonkajším parapetom.“

Použitie nosných podložiek, vyrovnanie
Zdroj: IZOS

9) Predvŕtanie otvorov na ukotvenie rámu

Podľa dohodnutého postupu kotvenia sa vykoná príprava na ukotvenie prvkov či zostáv do stavebného otvoru. V rámoch okien sú už z výroby na CNC stroji predvŕtané otvory pre turboskrutky. Na stavbe sa po vložení prvku do otvoru predvŕta otvor do muriva, a potom sa prikotví turboskrutkou, čo zaistí pevné spojenie rámu s telesom stavby.

Predvŕtanie otvorov na ukotvenie rámu
Zdroj: IZOS

10) Ukotvenie rámu

Počet a rozmiestnenie kotviacich bodov je daný pracovnými predpismi výrobcu profilov, čo bola v tomto prípade spoločnosť Profine. Vzdialenosť dvoch kotviacich prvkov by mala byť maximálne 700 mm a vzdialenosť od vnútorného kúta rámového rohu zvisle a od stĺpikov a priečok by mala byť približne 150 mm.

„Norma nepripúšťa použitie montážnej peny alebo tmelu na kotvenie rámu okna!“

Ukotvenie rámu
Zdroj: IZOS

11) Nasadenie krídiel

Po vykonaní montáže rámu okna môžeme nasadiť krídla. Montážnici používajú na osadzovanie krídiel vlastnú univerzálnu montážnu kľuku. Okenné krídla sú po vsadení do rámov osadené kľučkami a krytkami kovania. Odtokové drážky budú osadené krytkami. Na vykonanie kontroly povrchu plastových profilov budú z rámov krídiel odobraté ochranné fólie.

Nasadenie krídiel
Zdroj: IZOS

12) Dokončenie pripojovacej škáry a hotovo

Priestor medzi rámom, opatreným páskou a ostením je potrebné vyplniť izolačným materiálom. Utesnenie sa vykonáva v súlade s dohodnutou zmluvou (podľa návrhu projektanta) a s ohľadom na podmienky konkrétnej stavby. Pri návrhu prevedenia pripojovacej škáry je možné postupovať podľa normy a pracovných predpisov výrobcu profilov, v tomto prípade spoločnosti Profine.

Dokončenie pripojovacej škáry a hotovo
Zdroj: IZOS

PR článok + zdroj foto: IZOS

Diskusie na tému článku