Skalica - Fotka skupiny
Popis a ciele skupiny

História mesta

Prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha.
Koncom 13. storočia, počas vojen, ktoré sa rozpútali po smrti kráľa Belu IV. (1270) bolo územie znovu spustošené. Niekedy v tomto období bola vybudovaná najstaršia stavba v meste – rotunda sv. Juraja.
Dňa 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta.

Mestu bolo udelené právo usporadúvať týždenné a výročné trhy.
Poznaj krásy nášho mesta a blízkeho okolia.....a
pridaj sa k nám ....

Členovia skupiny
Zobraz všetkých členov
Pravidlá skupiny

Založená
13. nov 2012
Založil