Prečo je v dreve, briketách a peletách voda?

21. apr 2022

Voda je prirodzenou súčasťou drevnej hmoty a nie je možné ju z dreva a drevnej hmoty prirodzenou cestou úplne odstrániť. Drevo však vždy bude obsahovať viac vody ako drevené brikety a pelety.

Voda vypĺňa priestor medzi bunkami, ktoré tvoria drevnú hmotu. Nachádza sa aj v mikroskopických dutinkách bunkových stien a v dutinkách vnútri buniek (v lúmenoch).

Podľa miesta výskytu rozlišujeme vodu:

• voľnú (kapilárnu) - vyskytuje sa väčšinou v lúmenoch vodivých buniek. Keď strom rastie, jej úlohou je privádzať živé látky do listov. Po zoťatí stromu táto voda z dreva uniká ako prvá - najmä z čelných koncov. Jej únikom drevo nemení objem, nešúverí sa ani sa netrhá.

• viazanú (hygroskopickú) - vypĺňa mikroskopické dutinky v bunkových stenách. Jej príjem alebo únik spôsobuje rozmerové zmeny, drevo napúča alebo zosychá. Niekedy je spracovanie dreva spojené s nepríjemnými sprievodnými javmi, so šúverením a trhlinami. Hygroskopická voda sa počas sušenia dreva, drevnej štiepky a pilín odparuje.

• chemicky viazanú (konštitučnú) - je súčasťou chemického zloženia drevnej hmoty. Bežnými spôsobmi sa z dreva odstrániť nedá. Uvoľňuje sa len pri chemickom spracovaní dreva, napr. destilácii.

Vlhkosť paliva

Voda, ktorú palivo obsahuje, sa musí pri horení odpariť, čo znižuje výhrevnosť paliva. Čim je drevo suchšie, tým je ľahšie, ale má vyššiu výhrevnosť a lepšie horí.

Výhrevnosť dreva

Vzduchom sušené drevo obsahuje 20 % vody. Drevené brikety a pelety LES majú max. 7,5 % vody. Ide o chemicky viazanú (konštitučnú) vodu, ktorá sa z dreva, pilín a hoblín nedá odstrániť sušením.