Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť ... plány, príprava a realizácia

373
24. jún 2020
VYBRALI SME
15.12.2020 došlo drevo hranoly na steny
15.12.2020 drevo ošetrené náterom
17.12.2020 došli Fermacell dosky
16.12.2020 - 17.12.2020 drevo napílené na rozmery a navŕtané diery na kajliky
20.12.2020 - 23.12.2020...
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 1
30
10
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 2
13
6
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 3
5
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 6
5
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 7
3
6
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 8
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 9
5
7
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 10
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 11
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 12
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 13
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 14
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 15
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 16
2
4
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 17
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 18
4
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 19
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 20
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 21
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 22
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 23
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 24
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 25
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 26
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 27
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 28
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 29
7
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 31
8
5
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 33
9
4
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 34
3
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 35
1
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 36
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 37
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 38
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 39
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 40
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 41
1
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 42
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 43
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 44
3
13
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 45
1
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 46
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 47
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 48
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 49
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 50
1
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 51
4
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 52
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 53
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 54
3
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 55
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 56
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 57
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 58
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 59
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 60
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 61
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 62
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 63
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 64
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 65
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 66
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 67
2
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 68
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 69
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 70
3
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 71
4
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 72
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 73
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 74
1
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 75
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 76
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 77
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 78
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 79
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 80
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 81
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 82
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 83
1
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 84
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 85
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 86
5
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 87
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 88
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 89
7
5
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 90
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 91
5
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 92
5
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 93
4
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 94
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 95
11
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 96
10
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 97
8
6
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 98
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 99
3
5
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 100
1
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 101
2
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 102
3
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 103
Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 104
 • jankazbPeti...no tak prezraď 🙂
  • rain77
   AUTOR
   @jankazb  niečo na oddych, na relax tam plánujeme 🙂
   • jankazbvidím 2lehátka a vírivku? 🙂
    • kdana74 to som zvedavá
     • renettetipujem zimnú záhradu
      • michaelarechtPeti, vy ste blázni 😃 Obdivujem vašu kreativitu a nápady a už teraz sa teším na výsledok. 🙂
       • rain77
        AUTOR
        @michaelarecht  ďakujem, nejaký čas to potrvá, je to plán na 2021
        • daralbajda@rain77  len aby plány nakoniec koza nezozrala....ale prajem Vám to..uvidíme o rok..
         • rain77
          AUTOR
          @daralbajda  zjavne asi nepoznáte moje albumy, že čo si povieme, že spravíme, aj spravíme 🙂 a to teda za štyri roky sme toho spravili dosť 🙂 a hlavne mm o inšom ani nesníva, nie je to môj ženský vrtoch, že chcem sauna domček
          • daralbajda@rain77  pokial ho kupite hotový a k nemu aj hotovy nábytok tak to nie je nič ....Ale ak ho budete vyrábať ,ci date niekomu vyrábať tak to mate mij obdiv ..
           • rain77
            AUTOR
            @daralbajda  komplet ideme domček, saunu aj zvyšok vyrábať, ležadlá asi kúpime ale to je to najmenej, MM má plán v hlave a svoju predstavu, samozrejme piecku alebo okná kúpime 🙂 ale stavba ako taká bude naše dielo podľa našich predstáv a hlavne rozmerov
            • daralbajda@rain77   tak Vas MM ma moj obdiv...ja mam tiez vlastnorucne vyrobenu saunu....prajem Vam vela zazitkov.Mal som obycajny bazen,teraz mam virivku.....akurat ze uz nie som najmladsi..
             • rain77
              AUTOR
              @daralbajda  dakujem, veď to, že ani my, bazén sme mali, ale efekt minimálny. Deti veľké a my už fakt nepotrebujeme bazén na dvore. Radšej niečo intímne, relaxačné.
              • lifelikeTak tá sauna ma tiež zaujíma. Môjmu mužovi len sauna hrmí v hlave. Takú tú infra nemáme kde mať a tie vonkajšie sú neskutočne drahé. Tak ma zaujíma jej stavba podľa vlastných predstáv. Možno ho to potom prejde alebo naopak nakopne.
               • rain77
                AUTOR
                @lifelike  my budeme fínsku teplú klasickú robiť, mm musí mať horúco 🙂 ja si myslím, že asi to tvojho MM len nakopne, lebo ak by to bolo šialene drahé to nerobíme. tak ako pri vyvýšených záhonoch aj tu si to budem evidovať, teda tu to asi dáme aj na papier, bude toho podstatne viac.
                • lifelike@rain77  ... aj on má rád fínsku ..... tá infra, čo sa bežne predávajú, mala byť len z núdze cnosť, ale ona potrebuje mať aspoň 15°C okolie a nemáme také voľné, v zime, vykurované miesto. Takže to padlo a keď sme videli ceny tých vonkajších, sme to prestali riešiť 🙂
                 • kreolaAch Peti, to bude uplne super 🙂. Toho sa ja nedockam, kedze nie je velmi kde a okrem toho moj MM neznasa saunovanie ani nic horuce, on by chcel asi zit v Norsku alebo kde 😞. Ja mam zase saunu rada. U nas bude bazen, lebo aj ked mame ditko uz velke, tak sa zase mimoriadne radi kupeme 🙂. Estezetak 😃
                  • ivus78bude určite super, vlastne už teraz je. Dokážete sa ale zastaviť a oddychovať? 😃 Pri Vašom dynamickom tempe stále niečo vylepšovať asi nemáte ani chvíľočku voľna 😉
                   • rain77
                    AUTOR
                    @ivus78  už si hovoríme, že už nebude ďalší projekt. Práve preto, tak intenzívne na tom pracujeme, aby sme mohli konečne oddychovať. Obsadili sme už oboje saunové dvere, ten zvuk, ako to tikne, keď ich otvoríme, zavrieme. Tešíme sa sami z toho. Jeden by neveril, čo sa z plánu v roku 2016 mať dom, vykľuje.
                    • michaelarechtPeti, tak tomuto sa hovorí relax! Najradšej by som sa tam okamžite teleportovala 😃 Neskutočné, akú prácu ste opäť raz predviedli a som vďačná, že ju dokumentujete práve tu, na našej/vašej Modrej streche! 🙂
                     • michaelarechtP.S. - Album samozrejme pridávam aj do "Vybrali sme" 🙂
                      • rain77
                       AUTOR
                       @michaelarecht  Miška, ďakujem, no ešte nie je kam 🙂 ešte to potrvá, kým sa bude dať v papučkách a župančeku relaxovať, ale už je to bližšie a bližšie, denne pracujeme na tom, aby sme mohli konečne zakúriť v tej krásnej peci 🙂
                       • rain77
                        AUTOR
                        @jankazb  Janka, no pozerám, že dúfam, do roka a do dňa to bude 🙂 dúfam 😃
                        • michaelarecht@rain77  To je jedno, mne by stačila tá vôňa dreva, ktorú si viem aj teraz úplne živo predstaviť 😃 Držím palce, aby ste to doťukli do úspešného konca čo najskôr. To bude čarokrásna zima. Prejsť cez zasneženú záhradu, padajúce vločky a ukryť sa do vyhriatej sauny, to bude paráda 🙂
                         • rain77
                          AUTOR
                          @michaelarecht  presne tak, presne tak, teraz som tam zavesila vetvičku levandule, kvety tam nie sú ale tá aróma z lístkov je veľmi príjemná. No dúfam ten sneh bude 😃 jasné, že info bude aj potom
                          • hosmanikovaZamilovala som sa, ale ze totalne!!! 🙂
                           • helahelkahelickanádhera,môžem vedieť aké povolanie má váš manžel?toľko vecí ste si urobili a lepšie ako majstri... 🙂
                            • rain77
                             AUTOR
                             @helahelkahelicka  Programátor, ITčkar, reklama, všetko od PC.
                             • helahelkahelicka@rain77  klobúk dolu,nepoznám žiadneho ITčkara,takto manuálne zručného 🙂
                              • rain77
                               AUTOR
                               @helahelkahelicka  🙂 no môj M spraví všetko, to, čo vie 🙂
                               Členom od 8. sep 2012
                               729
                               profil používateľa

                               Ďalšie albumy od používateľky rain77

                               Zobraziť všetky