Relaxačný domček sauna a oddychová miestnosť
... plány, príprava a realizácia - Obrázok č. 1818/305
  • rain77
    AUTOR
    perovskia - tú nemám, tú musím kúpiť, ostatné všetko v záhrade mám a dosť rozrastené, tak použijem do výsadby už vlastné rastliny