Tento rok by sme radi dali do poriadku záhradu terasu a urobili plot....