Domček na kopčeku - robil sa poter,bočne dvere49/288
robil sa poter,bočne dvere