VB- prechod a prejazd - zrusenie

4. mar 201650

Potreboval by som poradit. Jedna sa o pristupovu cestu k pozemku. Sklada sa z 10 casti a sukromnych majitelov. A maju medzi sebou urobene VB a prepojene medzi sebou. Kedze mi nechcu povolit prejazd na moj pozemok , mam moznost odkupit jednu cast pozemku na ceste na ktorom je to iste VB prejazd a prechod.
Ten pozemok je v spoluvlastnictve 4 majitelov a rozdelene na spoluvlastnicky podiel a tu jednu cast mam moznost odkupit. Samozrejme majitelka tej casti by oboznamila ze chce odpredat tu cast a ze ci tu cast nechcu kupit, ako to je podla zakona. ak by sa stalo ze nechcu ten pozemok , predala by ho mne. tym padom by som sa stal majitelom tej casti cesty na ktorom je zalozene VB prechod a prejazd na pozemok. A tak by som sa dostal na svoj pozemok a mal by som aj legalny pristup.
Ale vo vecnom bremene maju napisane nieco taketo co nechapem celkom ,, Vecné bremeno zriadené touto zmluvou zanikne na základe dohody účastníkov

právneho úkonu alebo vtedy, ak sa povinný z vecného bremena stane vlastníkom

nehnuteľnosti, v prospech ktorej má vecné bremeno slúžiť alebo naopak, ak sa

oprávnený z vecného bremena stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú vecné bremeno

zaťažuje. Ostatné spôsoby zániku vecného bremena sa riadia príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka. ,,

Chapem tomu spravne ze to VB by sa zrusilo, lebo by som ho kupil ?

Dakujem za skoru odpoved 🙂

 • a ostatní traja spoluvlastníci čo?to VB platí stále , či nie?veď majiteľka nieje jediná vlastníčka, predá len svoj podiel, ak to dobre chápem,

 • Odporúčam poradiť sa s dobrým právnikom, bude Vás to stáť peniaze, ale budete vedieť na čom ste. 🙂

 • @adrianp  myslím, že to je takto:
  vlastníš parcelu A a žiadaš o VB cez parcelu B.
  Ak by si mal teraz to VB prechodu cez parcelu B a nebol by si jej majiteľom, tak to VB by sa zrušilo v ten moment, ak by si sa stal majiteľom tej parcely - jednoducho nemusíš mať VB na parcele ktorej si spolumajiteľom - ak si spolumajiteľom tej parcely, tak ju môžeš užívať tak ako aj ostatný spolumajitelia.
  Ak chceš podrobnejšie informácie, tak ich musíš aj poskytnúť, čiže musíš dať vedieť aspoň nejaké vymyslené mená - t.z. majitelia tej parcely cez ktorú chceš prechádzať sú Fero, Jano, Pyšta a Anča.
  Vecné bremená na tej parcele sú zriadené pre koho? Určite nie pre Fera, Jana, Pyštu a Anču - alebo hej?
  Podľa mňa majitelia tej parcely dávajú VB pre niekoho iného, kto nie je majiteľom parcely.
  Nie je náhodou VB zriadené aj pre parcelu ktorú chceš kúpiť (alebo ju už vlastníš?) - čiže parcelu A?

  Daj viac info a možno ti niekto aj fundovane poradí.

 • Sponzor fóra
 • @puxo  ,
  @ettel  ,

  Preposielam Vam zmluvu co maju oni. A jedna sa o spoluvlastnicky podiel jednej osoby a to janko 14 ( vlastni 1/2 a s Jankom 11, 12, 14 kazdy jedny ma po 1/6, 1/6 , 1/6.
    A je to L.V. č. 772
    58/8 6 zast.plochy
    59/8 13 zast.plochy
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 6“)


  A este raz ide o to, chcem odkupit spoluvlastnicky podiel janka 14, ktory ma 1/2 z pozemku. Podla zakona by si urobila povynnost a to oboznamenie a ponuku na predaj spoluvlastnikom toho isteho pozemku co vlastnia. Teoreticky ak by ho nekupili, odmietkli, mozem ho kupit. A tak isto na tom pozemku je zriadene VB prechodu a prejazdu, a co je to len cast cesty. Cesta sa sklada z dalsich pozemkov kde maju prepojene VB . Cize tym padom ten kupeny spoluvlastnicky podiel na ceste co by som kupil aj s VB , by platil aj pre mna.
  Ide o to nemozem sa dostat na svoj pozemok, lebo ma nezaradili do tej cesty , zmluvy. A mam moznost odkupit tento pozemok aj s VB .

  Zmluva o zriadení vecného bremena
  spojená s vlastníctvom nehnuteľnosti

  uzavretá podľa § 151 n Občianskeho zákonníka
   a § 13a, ods. 3, zákona č. 278/1993 Z.z.
   v znení neskorších zmien a doplnkov


  medzi účastníkmi právneho úkonu:

  1. Janko A............, adresa!......, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 1“)
  2. Janko B........., adresa!..., (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 2“)
  3. Janko C, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 3“)
  4. Janko D, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 4“)
  5. Janko E, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 5“)
  6. Janko F (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 6“)
  7.Janko G, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 7“)
  8. Janko H, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 8“)
  9. Janko I, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 9“)
  10. , Janko J (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 10“)
  11. Janko K (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 11“)
  12.Janko L, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 12“)
  13.Janko M, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 13“)
  14. Janko N, (ďalej v texte „účastník právneho úkonu 14“)

    - (Účastníci právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 budú ďalej v texte označovaní spoločným pojmom „účastníci právneho úkonu“)
   
  - (Účastník právneho úkonu 1 a účastník právneho úkonu 2 sú navzájom v príbuzenskom pomere ako manželia, účastník právneho úkonu 7 a účastník právneho úkonu 8 sú navzájom v príbuzenskom pomere ako manželia, účastník právneho úkonu 9 a účastník právneho úkonu 10 sú navzájom v príbuzenskom pomere ako manželia.)


  Čl. I

  1.1 Účastníci právneho úkonu sú vlastníkmi (bezpodielovými spoluvlastníkmi, podielovými spoluvlastníkmi, výlučným vlastníkom) nehnuteľností – pozemkov zapísaných Správou katastra v Poprade na listoch vlastníctva:
    -  k.ú. Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry:

  Označenie Parc.č. Výmera Druh pozemku Vlastník Podiel
  nehnuteľ. m2 L.V.

  1 L.V. č. 95
    58/4 49 zast.plochy
    1/1
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 1“)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  2 L.V. č. 96
    58/5 59 zast.plochy 1/3
    1/3
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 2“)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  3 L.V. č. 97
    58/6 64 zast.plochy 1/1
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 3“)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  4 L.V. č. 100
    59/9 72 zast.plochy
    59/10 60 zast.plochy 1/1
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 4“)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  5 L.V. č. 144
    59/11 64 zast.plochy 1/2
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 5“)
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  6 L.V. č. 772
    58/8 6 zast.plochy
    59/8 13 zast.plochy ½ a 1/6 a 1/6 a 1/6
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 6“)
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  - k.ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná:
  7 L.V. č. 200
    1433 955 trv.tr.porasty
    1434 1705 trv.tr.porasty 1/3
  (ďalej v texte ako „nehnuteľnosť 7“)
   

  Čl. II

  2.1 Účastník právneho úkonu 1 a účastník právneho úkonu 2 ako povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno k nehnuteľnosti 1 v prospech účastníkov právneho úkonu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ako vlastníkov nehnuteľností 2, 3, 4, 5, 6, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 1 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 2, 3, 4, 5, 6, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 2, 3, 4, 5, 6, 7.

  2.2 Účastník právneho úkonu 3, účastník právneho úkonu 4 a účastník právneho úkonu 5 ako povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno k nehnuteľnosti 2 v prospech účastníkov právneho úkonu 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ako vlastníkov nehnuteľností 1, 3, 4, 5, 6, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 2 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 1, 3, 4, 5, 6, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 3, 4, 5, 6, 7.

  2.3 Účastník právneho úkonu 6 ako povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno k nehnuteľnosti 3 v prospech účastníkov právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ako vlastníkov nehnuteľností 1, 2, 4, 5, 6, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 3 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 1, 2, 4, 5, 6, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 2, 4, 5, 6, 7.

  2.4 Účastník právneho úkonu 7 a účastník právneho úkonu 8 ako povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno k nehnuteľnosti 4 v prospech účastníkov právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ako vlastníkov nehnuteľností 1, 2, 3, 5, 6, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 4 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 1, 2, 3, 5, 6, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 2, 3, 5, 6, 7.

  2.5 Účastník právneho úkonu 9 a účastník právneho úkonu 10 ako povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno k nehnuteľnosti 5 v prospech účastníkov právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ako vlastníkov nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 6, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 5 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 6, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 6, 7.

  2.6 Účastník právneho úkonu 11, účastník právneho úkonu 12, účastník právneho úkonu 13 a účastník právneho úkonu 14 ako povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno k nehnuteľnosti 6 v prospech účastníkov právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ako vlastníkov nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 5, 7 ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v ich práve bezplatného a doživotného užívania nehnuteľnosti 6 ako účelovej komunikácie s právom vjazdu, prejazdu a státia akýmkoľvek osobným motorovým vozidlom, právom prechodu peši, a za účelom zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí. Toto vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 5, 7, čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 2, 3, 4, 5, 7.

  2.7 Vecné bremeno spočíva v povinnosti toho-ktorého účastníka právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na zaťažených nehnuteľnostiach 1, 2, 3, 4, 5, 6 trpieť užívanie zo strany toho-ktorého účastníka právneho úkonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

  2.8 Účastníci právneho úkonu právo zodpovedajúce vecnému bremenu prijímajú.


  Čl. III

  3.1 Toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.

  3.2 Vecné bremeno zriadené touto zmluvou zanikne na základe dohody účastníkov právneho úkonu alebo vtedy, ak sa povinný z vecného bremena stane vlastníkom nehnuteľnosti, v prospech ktorej má vecné bremeno slúžiť alebo naopak, ak sa oprávnený z vecného bremena stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú vecné bremeno zaťažuje. Ostatné spôsoby zániku vecného bremena sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


  Čl. IV

  4.1 Vecné bremeno podľa Čl. II tejto zmluvy sa zriaďuje bezodplatne.


  Čl. V

  5.1 Účastníci právneho úkonu ako oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú, že pri vstupe na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, vykonajú všetky opatrenia k zamedzeniu ich poškodenia. V prípade, že by z titulu využívania uvedených nehnuteľností vznikla povinnému škoda, oprávnení z tejto zmluvy sa zaväzujú vzniknutú škodu uhradiť v plnom rozsahu.

  5.2 Účastníci právneho úkonu ako oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú uviesť do pôvodného stavu nehnuteľnosti, ktoré budú dotknuté stavebnou činnosťou – budovaním inžinierskych sietí na nehnuteľnostiach 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  5.3 Účastníci právneho úkonu ako oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú zabezpečovať pravidelnú údržbu predmetných nehnuteľností (napr. v lete kosenie, v zime odpratávanie snehu).

  5.4 Účastníci právneho úkonu ako oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú, že nijako neobmedzia prístup toho-ktorého z účastníkov právneho úkonu ako povinného z vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré sú na základe tejto zmluvy vecným bremenom zaťažené.


  Čl. VI

  6.1 Účastníci právneho úkonu ako oprávnení z vecného bremena nadobudnú právo zodpovedajúce zriadeniu vecného bremena vkladom do katastra nehnuteľností na Správe katastra v Poprade.

  6.2 Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá účastník právneho úkonu 7 Ing. Michal Pitek. Všetky poplatky spojené s vkladom tejto zmluvy do katastra nehnuteľností znášajú všetci účastníci právneho úkonu rovnakým dielom.

  6.3 Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomnými dodatkami.

  6.4 Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (2x pre Správu katastra, 1x pre účastníkov právneho úkonu).

  6.5 Účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve účastníci právneho úkonu považujú za určité, zrozumiteľné a vážne, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Účastníkom právneho úkonu nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Účastníci právneho úkonu na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

 • zober to k právnikovi na konzultáciu ale

  čo znamená, že akákoľvek osoba, ktorá bude vlastníkom týchto nehnuteľností, bude mať právo využívať vecné bremeno v rozsahu vyššie uvedenom, pričom toto právo vecného bremena prejde v prípade prevodu alebo prechodu vždy na nového nadobúdateľa nehnuteľností 1, 3, 4, 5, 6, 7.

  3.1 Toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.


  máš tam akákoľvek osoba a dobu neurčitú, takže asi kúpiš pozemok s vecným bremenom prechodu aj prejazdu, aj ty prejdeš , ale užívať ju budú všetci dotknutí
  ja by som sa šla určite poradiť s právnikom- držím palce

Pridaj príspevok

  Nenašli ste čo ste hľadali?

  hľadať len v názvoch tém
  Odporúčaní dodávatelia
  Zabezpečujeme služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, grafického návrhu fasád, interiérového dizajnu a fotografie.
  reg. č. NBS 255060
  Oblasť, kde sa pohybujem najčastejšie: Piešťany, Trnava, Senica, Skalica, Galanta, Sereď, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Nitra,..
  Články od našich partnerov
  Okná znovuobjavené pre moderné bývanie
  Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
  Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
  Archív článkov od partnerov