Vstupný priestor v Blumentále = imitácia svetlíka, svetlo ako z oblohy