Lebo výfuk spalín od kondenzačného kotla vďaka svojmu spôsobu riešenia odvodu spalín poškodzuje strechu. Páči sa Vám také?