V prípade, že si zvolíte pre bezpečný odvod spalín naše komínové teleso Schiedel PERMETER a potrebujete napríklad si skontrolovať kvalitu a teda bezpečnosť montáže, môžete skontrolovať Vašu montážnu firmu prostredníctvom priložených informácii.
Odstupové vzdialenosti 50 alebo 10 mm sú vo Vyhláške 401/2007 uvedené pre staré murované komíny. Podľa spôsobu zabudovania a samozrejme hrúbky izolačnej vrstvy v komíne (máme aj Permeter s hrúbkou izolačnej vrstvy 50 mm), môžu byť tieto vzdialenosti rôzne!