Polystyrénové fasádne izolačné dosky v kontaktných tepelnoizolačných systémoch je možné k nosnému podkladu kotviť aj iným spôsobom ako bežnými rozpernými kotvami. Lepiaca kotva Baumit StarTrack jedinečným spôsobom využíva možnosti, ktoré poskytujú vysoko kvalitné lepiace zmesi Baumit a zásadne mení zaužívaný pohľad na kotviace prvky. Okrem iných výhod, lepiace kotvy nijakým spôsobom nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy. Zateplený dom je dokonale obalený izoláciou bez tepelných mostov, ktoré jednak predstavujú miesta nežiadúcich únikov energie, jednak vedú k estetickým nedostatkom (fľakom) na fasáde.