21. Oporný múr z balvanov.

3
12. jan 2022
Na jeseň 2021 sme pokračovali na pozemku v Bratislave Dúbravke výstavbou oporného múru počas a po hrubej stavbe rodinného domu. Výška múru 1,5m, dĺžka 27m,...
21. Oporný múr z balvanov. - 01. Nosnú časť oporného múru tvorila Kari rohož kotvená v zásype geomrežami. Pod obkladom z balvanov bola vrstva zo štrkodrvy na dvojosovej geomreži.
21. Oporný múr z balvanov. - 02. Kladenie poslednej vyrovnávajúcej vrstvy
21. Oporný múr z balvanov. - 03. Balvany sú proti vypadnutiu zabezpečené háčikmi z roxoru a lokálnym pribetónovaním. Otvory medzi balvanmi budú vyplnené zeminou a osadené skalničkami alebo pôdopokryvnou vegetáciou.