20. Vegetačný oporný múr

9
12. jan 2022
Na jar 2021 sme začali výstavbu strmého svahu v Bratislave - Dúbravke. Svah sa nachádza na spodnej časti svahovitého pozemku s orientáciou na východ a...
20. Vegetačný oporný múr - 01. Najprv bolo potrebné odťažiť časť svahu so starým oporným múrom v havarijnom stave.
20. Vegetačný oporný múr - 02. Z kari rohož sme zabezpečili vzperami čelnú stenu a postupným navážaním a zhutňovaním zeminy vytvorili rampu na dno výkopu.
20. Vegetačný oporný múr - 03. Čelo z Kari rohože treba uviazať proti prepadnutiu do výkopu a zároveň podoprieť proti vytlačenie von pri navážaní zeminy.
20. Vegetačný oporný múr - 04. Vrstvy geomreže sa ukladajú vodorovne a s Kari rohožou sú spojené špeciálnym spojom z roxorov. Koniec geomreže smerom do zásypu sa napne a druhý vyhrnie popri Kari rohoži.
20. Vegetačný oporný múr - 05. Po každej vrstve sa zasadia rastliny. Vzhľadom na orientáciu svahu a čiastočné zatienenie sme zvolili stálezelenú kobercovitú Zimozeleň ( Vinca Minor )
20. Vegetačný oporný múr - 06. Za Kari rohožou je najlepšie osadiť kvalitnejšiu zeminu zo skrývky.
20. Vegetačný oporný múr - 07. Posledná vrstva.
20. Vegetačný oporný múr - 08. Celkový pohľad na oporný múr tesne po ukončení stavby.
20. Vegetačný oporný múr - 09. Pohľad zhora na vytvorenú plošinu.