18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty.

16
21. sep 2020
Stavba domu
Exteriér
Na jar 2020 nás klienti oslovili s požiadavkou na sanáciu zamokreného a čiastočne zosunutého savahu v obci Šumiac. Po obhliadke sme zsitili, že zárezy pre...
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 16. Ešte jedna zaťažkávacia skúška príjazdovej cesty
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 15. Pred dokončením
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 14. Pred dokončením
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 13. Na druhý deň bolo možné založiť kút oprného múru. Voda zo základovej dosky vsiakla ihneď do drénov.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 12. Realizácia druhej vetvy hĺbkovej drenáže
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 11. Pre realizáciu druhej vetvy hĺbkovej drenáže bolo potrebné presunúť vyťaženú zeminu. Vytekajúca voda sa zatiaľ začala rozlievať po základovej doske.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 10. Drenážno- tesniaci geokompozit za zásypom bráni pranmienkom vody zo svahu preniknúť do zásypu.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 09. Založenie 1. vrstvy oporného múru. Vzadu trčí vodorovná drenáž pripravená na pojenie zvislej drenážno-tesniacehoi geokompizity za zásypom, ktorý odvedie všetky zvodnelé vrstvy do hĺbkovej drenáže.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 08. Po zaťažovacej skúške.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 07. Na povrch cesty bola použitá štrkodrva fr. 32/63 na dvojosovej tuhej geomreži. Svah od potoka bol zasypaný zvyškom vyťaženej horniny. Vzadu prichádza plne naložená "Osemkola" - zaťažovacia skúška sa začína.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 06. Panely StoneSteel sú v čele vyplnené kameňmi z výkopu a "kotvené" do svahu v dostatočnej dĺžke geomrežami. Proti vyplavovaniu je za kameňmi v čele netkaná geotextília.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 05. Bolo potrebné odťažiť zničenú prisypanú časť svahu v šírke cca 2m až na pôvodný terén
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 04. Práce pozastavila havária ľahkého nákladného auta, ktoré sa na príjazdovej ceste zošmyklo do potoka. Pri vyťahovaní bol zdevastovaný celý svah aj cesta na úseku cca 12m.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 03. Drenáž zaústená do kanalizačnej rúry s prípravou na zaústenie druhej vetvy.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 02. Čiastočne odťažený svah a vybudovaná hĺbková drenáž a vodorovná drenážno-tesniaca vrstva pod budúcim svahom.
18. Stabilizácia výkopu pre stavbu a spevnenie + rozšírenie príjazdovej cesty. - 01. Stav pred realizáciou sanácie. Zo svahov vytekala voda a pomaly sa zosúvali na vybudovanú základovú dosku.