12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 )

20
19. dec 2019
V tomto albume postupne zdokumentujeme stavbu väčšieho vegetačného strmého svahu v Štiavnických Baniach. Šírka svahu je cca 50m a výška svahu spolu s oporným múrom...
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2020 06 Vegetácia sa už rozrastá
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2020 06 Vegetácia sa už rozrastá
1
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2020 06 Vegetácia sa už rozrastá
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2020 06 Vegetácia sa už rozrastá
1
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_12 Detail s výsadbou
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_12 Pohľad na rampu
2
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_20 Foto z najvyššieho miesta
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_20 Po výsadbe
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_10 Počas výsadby zelene
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019 07 Pohľad zhora na rampu
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_07 A pohľad z druhej strany
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019 07 Strmé svahy začínajú naberať výšku
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_06 Už sa začínajú rysovať kontúry a rozmery stavby
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_06 Pohľad z rampy
1
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_06 Stavba pokročila. Vytvorenie rampy budpúceho promenádneho chodníku. Dole sklon cca 45°hore až 70°.
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_05 Zasýpanie 1. vrstvy
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_05 Nad múrom sa začína klásť prvá vrstva panelov GreenSteel. Napínanie geomreží.
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_04 Múr zhotovili z veľmi pekných kamenných balvanov uložených tak, aby nebolo vidieť betón za nimi.
2
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2019_04 V spodnej časti na žiadosť investora postavili klasický kamenný oporný múr zakotvený do svahu KARI rohožami.
12. GreenSteel - vegetačný strmý svah ( doplnené 12.6.2020 ) - 2018_09 Najprv bolo potrebné spraviť ideový návrh ako podklad pre projekt.
2