22. Kúpa svahovitého pozemku.

18. feb 2022

Čo si všímať pred kúpou pozemku vo svahu .

Tento článok je určený na inšpiráciu pre všetkých, ktorí sa chystajú kupovať svahovitý pozemok ale aj pre tých ktorý takýto pozemok vlastnia a plánujú výstavbu, majú už projekt domu alebo aj majú postavenú stavbu a potrebujú úpravy na pozemku. Postupne budeme tento článok dopĺňať a upresňovať ako aj reagovať na Vaše otázky a pripomienky.

Všeobecne ( najlepšie pred obhliadkou ):

- kataster a číslo parcely najlepšie vedieť ešte pred obhliadkou pozemku. Z katastra je jasná orientácia parcely voči svetovým stranám a porovnaním mapy katastra s mapou zosuvov je možné zistiť, či pozemok je vhodný – nevhodný, prípadne podmienečne vhodný na výstavbu

- pozrieť si vlastnícke vzťahy, ťarchy na pozemku, vlastníci susedných ale aj vzdialenejších pozemkov, či tam nie sú dáke Vám alebo Vašim blízkym známe „Dobré firmy“ alebo naopak či tam niekoho poznáte u koho sa viete informovať

- požiadať o územno-plánovaciu informáciu, či je tam vôbec možná výstavba ak áno s akými podmienkami ak predáva realitná kancelária mala by Vám ju poskytnúť aspoň k nahliadnutiu, môžete ju pýtať aj pred obhliadkou.

 

Pri pozemku vo svahu ( asi až pri obhliadke ak nestratíte záujem ) :

- Vypýtať si polohopis - výškopis zhotovený geodetom. Ak nemajú skúsiť odhadnúť prevýšenie, najnižší, najvyšší bod prípadne rohy parcely alebo miesta, kde sa sklon na parcele láme, výšku stavieb na susedných pozemkoch a pod.

- dôležité je dôkladne pozrieť, či na pozemku nie sú zamokrené – podmočené miesta, či vo svahoch nie je dáky výver vody, miesta narušené eróziou, ak sú na pozemku odokryté dáke výkopy tieto miesta dobre prezrieť či nafotiť aj detaily vždy s dákou vhodnou mierkou – predmetom a pod.

- všímať si či na pozemku nie sú dáke trhliny, evidentne zosunuté miesta, enviromentálna záťaž – skládka, zvyšky starých stavieb a iné. Taktiež si treba všimnúť porast hlavne ak by napr. veľké stromy bránili výstavbe a mohol by byť problematický ich výrub.

 

Po obhliadke :

Ak Vás pozemok oslovil či lokalitou, cenou, pocitovo alebo ???? je vhodné sa snažiť skompletizovať predchádzajúce :

- číslo parcely si už nájdete a môžete zisťovať všetky všeobecné informácie.

- ak nemáte polohopis – výškopis od majiteľa resp. RK skúsiť si ho zamerať presnejšie ako odhadom. Napr. vytlačiť si z katastra mapu pozemku, v katastri odmerať jednotlivé hranice pozemku v mape katastra. Ak sú v teréne vyznačené napr. kolíkmi alebo jestvujúcim plotom múrom a pod. zobrať napr. dve polovičky tehly 2m dlhú vodováhu a zapisovať od najnižšieho miesta v 2m intervale výškový rozdiel + a ak dakde lokálne klesá -. Takto prejdeme do najvyššieho bodu a zopakujeme to z bodu 0 do najvyššieho bodu po druhej strane obvodu alebo aj treťou trasou. Sčítaním výšok dostaneme prevýšenie a porovnaním 2 či viacerých trás zistíme orientačne aj presnosť merania, resp. zistíme či sme nespravili chybu. Bežne mi pri takomto meraní vychádza rozdiel aj pod 10-20cm čo je pre ďalšie úvahy – štúdie postačujúce.

- skúsiť zistiť viac o geológii pozemku alebo aspoň okolia. Ak informáciu majiteľ alebo RK má a je priaznivá radi ju poskytnú niekedy dokonca ponúknu, ak je nepriaznivá, tak budú mať všeobecné vyjadrenia a budú sa tejto téme vyhýbať. Vtedy sa skúste priamo v teréne spýtať majiteľov alebo staviteľov na susedných alebo najbližších pozemkoch ako zakladali stavbu, oporné múry či plošne, na pätkách alebo na pilótach, či nemali problémy s vodou a iné. Ak sú dáke náznaky alebo vedomosti o zlej alebo menej vhodnej geológii je dobré prizvať geológa alebo geotechnika.

 

Pred kúpou svahovitého pozemku

je najlepšie spracovať aspoň 1. štúdiu, najlepšie s viacerými variantmi, kde sa zvyčajne určí:

- vstup na pozemok, komunikácie ( príjazdové cesty, rampy, chodníky schody, parkovanie, garáž ak nie je súčasťou hlavnej stavby a pod.

- miesto na výstavbu, výškové úrovne častí stavby ( garáž, denná časť, nočná časť .....)

- členenie záhrady pozemku ( úžitková, rekreačná, komerčná časť .....)

- z vyššie uvedeného vyplývajú terénne stupne svahy a oporné múry a dá sa aspoň nahrubo odhadnúť aj finančná náročnosť pozemkových úprav.

 

Ak máte aspoň jeden variant, ktorý je vyhovujúci môžete začať reálne uvažovať o kúpe pozemku.

Ponúkame zhotovenie štúdií terénnych úprav svahovitých pozemkov.

- Najjednoduchšie štúdie pred kúpou pozemku 

- Štúdie ak už vlastnite pozemok ako podklad resp. inšpirácia pre architekta alebo projektanta

- Posúdenie návrhu a spolupráca s projektantom - architektom na projekte terénnych úprav

- Samostatné projekty terénnych úprav a variantných riešení ku klasickým oporným múrom 

- Realizáciu stavieb v regióne alebo pomoc pri výstavbe formou dozoru alebo šéfmontáže

- Predaj geosyntetických materiálov na výstavbu oporných múrov a strmých svahov so zásypom z vystuženej zeminy